Skriften Skatter och golf

Här kan du läsa skriften Skatter och golf digitalt. Innehållet följer kapitelindelningen i den samlade skriften, en sida per kapitel. (Senast uppdaterad januari 2024.)

Välj kapitel

 1. 1. Inledning och disclaimer

 2. 2. Att tänka på

 3. 3. Allmänt om ideella föreningar

 4. 4. Allmänt om beskattning av golfklubben

 5. 5. Inkomster som normalt är skattefria i golfklubben

 6. 6. Golfklubbens näringsverksamhet

 7. 7. Bolagisering

 8. 8. Fastigheter och marknadsmässig hyra

 9. 9. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser

 10. 10. Korttidsupplåtelse av idrottslokal

 11. 11. Upplåtelse av golfbana

 12. 12. Konferenser och andra klubbarrangemang

 13. 13. Företagsgolf

 14. 14. Tjänster till och från shop och golfinstruktör

 15. 15. Beskattning av hyresinkomster från byggnad

 16. 16. Överföring kapital, varor och tjänster

 17. 17. Gemensamma inköp

 18. 18. Arbetsgivare och uppdragstagare

 19. 19. Lotterilagen

 20. 20. Städdagar

 21. 21. Samfakturering

 22. 22. Sponsring och reklam

 23. 23. Gåvor till golfklubb och GolfAB

 24. 24. Skattesatser moms

 25. 25. Fastighetstaxering