Ekonomisk hållbar utveckling

En välmående golfklubb med ekonomi i balans skapar trygghet och stabilitet, och är avgörande för att återinvestera långsiktigt i både verksamhet och anläggning. 

Ekonomisk hållbar utveckling inom golfen handlar om att klubben ska ha ekonomiskt utrymme för att kunna erbjuda medlemmar och gäster utveckling, gemenskap och trygghet. En förutsättning för det är att klubben har en välfungerande och kompentent styrelse och klubbledning, spelytor i gott skick och en anläggning som ger natur- och andra upplevelsevärden.

En välfungerande organisation med ekonomi i balans ger också möjligheter för att klubben ska kunna bidra med samhällsnytta på orten i form av arbetstillfällen, attraktivitet, besöksnäring, lokalt närings- och föreningsliv.

Fakta

 • Hur jobbar Golfsverige med ekonomisk hållbarhet?

  En ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det ger också möjlighet för klubben eller organisationen att kunna arbeta med övriga delar inom hållbar utveckling. Nedan får du exempel på de områden SGF fokuserar på för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling.

  Organisation och styrning

  En klubbledning behöver kunna mycket om idrotten golf. Men minst lika viktigt är kompetens inom så vitt skilda områden som ekonomi, förvaltning, marknadsföring, kommunikation, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalfrågor, it, service, bemötande, restaurang, grönyteskötsel, fastigheter och shop.

  För att skapa samsyn i organisationen och ta hjälp av nyckeltal finns verktyg, utbildningar och stöd från SGF. Läs mer om möjligheterna här.

  Rekrytering

  På en golfklubb jobbar oftast både ideell och avlönad personal. Ett ordentligt förarbete i all rekrytering är avgörande för hur väl klubben når sina uppsatta mål som fler och nöjdare medlemmar, fler spelade ronder, en mer inkluderande miljö – helt enkelt en mer välmående golfklubb. En god och säker arbetsmiljö gör också klubben till en attraktiv arbetsplats.

  Ta del av tips och inspiration om rekryteringsarbetet här.

  GIT

  GIT är golfens verksamhetssystem för golfklubbar, distrikt och förbund. Här finns klubbens medlemsregister med Golf-ID, handicap och kontaktuppgifter med mera.

  I GIT finns också bland annat en ekonomidel för klubbens avgifter samt inställningar för bokningsregler, banor och slingor.

  Lär dig mer om ett av Idrottssveriges största medlems- och bokningssystem och hur det förenklar klubbens arbete!

  Analysera verksamheten

  För att kunna styra verksamheten på klubben med rätt initiativ och beslut, är det viktigt att ha kunskap och fakta. Vilka är medlemmar i din klubb och vad tycker de om klubben? Vilka spelar mycket och vilka spelar lite? När spelar olika kategorier av golfare mest?

  Svaret på dessa frågor får du med hjälp av en  rad verktyg från SGF. Nedan listas några som kommer att vara ovärderliga i arbetet med att utveckla din verksamhet!

  GIT Analys: Hämtar statistik ur GIT i syfte att analysera medlemsutveckling, beläggningsgrad och spelvanor.

  ☞ GIT statistik: Rapport om bland annat antal ronder per medlem och medlemskategori samt intäkter från olika medlemskategorier

  Players 1st: Ett enkät- och statistikverktyg som mäter och analyserar kundnöjdhet hos golfspelare

  Följ lagar och regler

  Det finns många lagar, skatteregler och andra bestämmelser som styr och påverkar golfverksamheten. I skriften Skatter och golf finns fakta och relaterat material för att lättare navigera och göra rätt.

  Den är skriven av skatte- och momsspecialister hos Grant Thornton i samarbete med Svenska Golfförbundet och beskriver överskådligt skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Här hittar du den digitalt.

  Besöksnäring

  Golf är en stor anledning till att människor besöker kommuner och destinationer. Golfanläggningen bidrar till att utveckla destinationens attraktivitet, attraherar nya invånare och är ofta en av ortens större arbetsgivare. Spelet skapar dessutom en förlängning av säsongen.

  En rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI) visar att golfturismen i Sverige årligen omsätter 1,9 miljarder kronor.

  För att nå ut till turister behöver du synas. Det finns många sätt och hjälpmedel att nå ut till golfsugna eller andra som uppskattar golfmiljön. Se till att ni finns med på sajter som Trip Advisor till exempel, och i Svensk Golfs golfguiden som listar alla golfanläggningar i Sverige och deras status.

  I GIT finns möjlighet att erbjuda paketlösningar på bokningar tillsammans med hotell och andra partners. Läs mer om GIT Partners.

Stöd & utbildning

Senaste nytt inom ekonomisk hållbarhet

Kontakt

Annica