Arbetet på en golfklubb är komplext och du som arbetar på kansliet behöver ha kunskap inom vitt skilda områden. I den här utbildningen får du ökad kunskap om den administrativa driften av klubben.

Kurstillfällen