Om golfens hållbarhetsarbete

Hållbarhet har varit en prioriterad fråga för Svenska Golfförbundet (SGF) i drygt 15 år. Här hittar du våra övergripande mål och metoder för att nå visionen att Sveriges golfklubbar ska arbeta hållbart, vara hållbara och bidra till en hållbar utveckling i lokalsamhället. Tips på hur du kan jobba med respektive område hittar du under de övriga flikarna på denna sida.

Golfsveriges arbete

Golfens hållbarhetsarbete innefattar tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk. Arbete sker med alla tre värden parallellt och uthålligt.

Social hållbarhet handlar om spelet och spelaren och är målet för golfens hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet syftar på spelplatsen och är kravet för att nå social hållbar utveckling.

✎ Ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomi och organisation. Det är medlet för att nå social hållbar utveckling.

Arbetet innebär bland annat att ta fram tydliga metoder och processer som golfklubbar kan använda i sitt arbete med hållbar utveckling. SGF:s rådgivarorganisation fungerar också som ett stöd till alla golfklubbar, var de än befinner sig i processen.

Hur ska vi lyckas?

En förutsättning för att lyckas väl med alla tre dimensioner av hållbarhetsarbetet är att arbeta tillsammans.

Det krävs ett samarbete mellan till exempel förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade på golfklubb, kommuner, länsstyrelse, företag, ideella organisationer, SGF, andra länders golfförbund och andra specialidrottsförbund.

Detta är också något som gör resan otroligt rolig! Läs mer om våra Lärandeforum i ekologisk hållbarhet och jämställdhetsutbildningen ”Vision 50/50” – två exempel på givande samarbeten mellan olika grupper i och runt golfen.

Du kan också läsa mer om våra mål och insatser i Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning.

SGF:s arbete

Naturen är en älskad spelplats, spelet är vår passion, men människorna är vår högsta prioritet.

Parallellt med det viktiga arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling för Sveriges golfklubbar, riktar vi naturligtvis också blicken inåt.

Alla de värderingar, målsättningar och riktlinjer vi producerar och kommunicerar, genomsyrar också vårt förbunds dagliga arbete och gäller även för våra egna medarbetare.

Natur- och miljöpriset

Swedish Greenkeepers Associations (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) delar årligen ut ett pris till en golfklubb som arbetar ekologiskt hållbart med banskötsel. 

Pristagaren får 25 000 kronor att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen, och blir uppmärksammad som en bra förebild inom ekologisk hållbarhet.

Läs mer priset, inspireras av tidigare vinnare och nominera en golfklubb på denna sida.

Senaste nytt inom hållbarhet

Kontakt

Annica