Natur- och miljöpriset

Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundet delar årligen ut ett pris till en golfklubb som arbetar ekologiskt hållbart med banskötsel.

Golfbana i morgonsol. Texten Natur och miljöpriset samt logotyper för Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association.

Golfsveriges största miljöutmärkelsen är Swedish Greenkeepers Associations (SGA) och Svenska Golfförbundets (SGF) Natur- och Miljöpris.

Syftet med priset är att motivera Sveriges golfklubbar och golfbolag att omsätta golfens miljövision i praktiken och erbjuda medlemmar, gäster och anställda en hållbar anläggning som blir en förebild för andra.

Utmärkelsen delas ut årligen i samband med förbundsmötet. Pristagaren får 25 000 kronor att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen, och blir även uppmärksammad som ett gott miljöexempel.

Nominera till Natur- och Miljöpriset

Om du känner till en golfklubb som är en bra miljöförebild, skicka in din nominering med motivering till SGA:s kansli via e-post: kansli@sgariks.se, senast 28 februari

Nominerade förslag bedöms av SGA och SGF efter miljöengagemang och kriterier som:

 • God bebyggd miljö och god hälsa

 • Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap

 • Ingen övergödning och en giftfri miljö

 • Grundvatten av god kvalitet

 • Begränsad klimatpåverkan och frisk luft

 • Energi, avfallshantering, återvinning

 • Design och konstruktion

 • Utbildning och kommunikation

Inspireras av tidigare vinnare

 1. Sigtuna GK fick årets Natur- och miljöpris 2023
 2. Natur- och miljöpriset

  Sigtuna GK fick årets Natur- och miljöpris 2023

  Fick utmärkelsen för sitt fantastiska och mångåriga arbete för biologisk mångfald. Priset delades ut i samband med Svenska Golfförbundets förbundsmöte.

  Natur- och miljöpriset delas årligen ut av Swedish Greenkeepers Association och Svenska Golfförbundet, till en golfklubb som ligger i framkant när det gäller ekologisk hållbarhet. 

  2023 gick priset till Sigtuna Golfklubb, som nu får ett stipendium på 25 000 kronor att lägga på ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Fyra personer står på scen - två delar ut ett pris till de övriga två. I bakgrunden syns en bild med texten Stort grattis till Sigtuna Golfklubb.
  Priset delades ut av Göran Tyrsing från SGA och Malin Pellborn från SGF:s förbundsstyrelse.

  Priset delades ut av SGA:s kanslichef Göran Tyrsing och SGF:s styrelseledamot Malin Pellborn under den årliga middagen under förbundsmöteshelgen.

  På plats för att motta priset var Lars Kjellberg, ordförande i Sigtuna GK samt Sven Seeman, en av klubbens eldsjälar som lagt många ideella arbetstimmar på att göra anläggningen mer pollinatörsvänlig.

  Motiveringen lyder:

  Man står bredvid två skyltar som visar hur Sigtuna GK jobbar med naturvård och biologisk mångfald.
  Klubbens naturvårdsarbete syns tydligt, både på anläggningen och i annan kommunikation.

  Sigtuna Golfklubbs arbete med miljön kan man inte missa. Den kuperade golfbanan i Mälardalen som omges av stora ekar, åkerholmar och av Mälarens vatten. De är inte bara stolta över sitt miljöarbete utan vill också se till att medlemmar och gäster känner till vad de gör. 

  Den röda tråden syns i allt klubben gör. Från bilder på blomsterängar, som skickas ut i samband med årsmöteskallelse till hur nedblåsta grenar från träd används för att skapa nya insektshotell, visar golfklubbens intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor.

  Sandblottor, bihotell, rabatter med pollinatörsvänliga blommor, fågelholkar, död ved... det finns många exempel på de insatser klubbens eldsjälar gjort för att gynna naturen och den biologiska mångfalden på anläggningen.
  Sandblottor, bihotell, rabatter med pollinatörsvänliga blommor, fågelholkar, död ved... det finns många exempel på de insatser klubbens eldsjälar gjort för att gynna naturen och den biologiska mångfalden på anläggningen.

  Klubben har under senare året varit värd för ett LONA-projekt där flera aktörer som WWF och STERF varit inblandade. Under projekttiden har frivilliga lagt ner över 1 800 arbetstimmar på tre år för att öka mångfalden på anläggningen.

  För sitt stora engagemang i dessa frågor, det sätt som golfklubben involverar sina medlemmar i miljöfrågorna, och klubbens exemplariska sätt att kommunicera sitt miljöarbete utåt tilldelas Sigtuna Golfklubb SGA:s och SGF:s Natur & Miljöpris för 2023.

  Stort grattis till en värdig pristagare!

 3. Fem frågor till Emmaboda GK, pristagare 2022
 4. Natur- och miljöpriset

  Fem frågor till Emmaboda GK, pristagare 2022

  Den småländska golfklubben har en lång historia av stora naturvärden som man arbetar hårt för att bevara och utveckla. I en intervju berättar ordförande Göran Persson om klubbens hållbarhetsprojekt.

  Vad har utmärkelsen Årets Natur- och Miljöpris 2022 betytt för Emmaboda GK?

  – Den har betytt mycket, Framför allt är den hedrande och en sporre för klubben att arbeta vidare med dessa frågor, samt en bekräftelse på att vårt arbete med natur och miljö får uppmärksamhet.

  Kan du ta ett konkret exempel?

  Fågelholk i en stor björk på en golfbana
  Biologisk mångfald har alltid stått högt på Loftahammars agenda. Klubben tar bland annat hand om häckande fåglar, allt från småfåglar till ugglor, genom att sätta upp holkar i olika storlekar.

  – Marken där banan ligger, nära en sjö, har en lång historia av stora naturvärden. Biologisk mångfald har alltid stått högt på agendan. Vi har bland annat häckande fåglar, allt från småfåglar till ugglor. Dessa tar vi hand om genom att sätta upp holkar i olika storlekar.

  – Vi har också fått positiv respons från våra gäster. ”Vilken vacker golfbana!” är en vanlig kommentar.

  Hur har arbetet fortsatt?

  – Vi är i slutfasen av ett LONA-projekt med ängs- och sandmarker för pollinatörer samt insektshotell. Det var inte klart när vi fick utmärkelsen. 

  – Vi arbetar också med en korthålsbana som invigs nästa år. Den ska bli en naturupplevelse för bland andra elever och lärare. Det ligger en låg- och mellanstadieskola i närheten. Planen är att eleverna ska få sätta upp fågelholkar under 2024.

  – Vi har fritt medlemskap upp till tolv år och vi har redan i dag besök av skolor på golfbanan. Förhoppningen att den här ”naturskolan” ska locka elever att bli medlemmar i klubben, förutom att hjälpa elever och lärare att komma ut i naturen.

  – Vi arbetar också vidare med paragolfen för att få den målgruppen med oss. Vi har många idéer och planer, men vi behöver slutföra det vi har satt i gång först.

  Flygbild över golfbana och intilliggande sjö.
  "Vilken vacker golfbana!” är en vanlig kommentar från gäster som kommer till Emmaboda GK

  Vad är du mest stolt över när det gäller klubbens miljöarbete?

  – Att vi var en av den första golfklubben i landet att använda ”renat avloppsvatten” från kommunens reningsverk. Det ger klubben vatten till bevattning av banan och minskar övergödningen i Östersjön. Vi har många besök från klubbar och andra aktörer som vill lära sig hur de ska göra. Det här ligger i tiden!

  – Det började med att kommunen kontaktade oss angående sitt reningsverk och diskuterade om det skulle vara kvar som det var, flyttas eller byggas om. Jag satte mig med en tjänsteman och diskuterade olika lösningar. Vi kom fram till att vi kan leda vattnet via golfbanan, rena det från kväve och fosfor innan det släpps ut i Lyckebyån och därefter vidare ut i Östersjön.

  – 2013 fortsatte dialogen med kommunen och detta utvecklades till en förstudie som finansierades med LOVA-medel. Förstudien visade att det går alldeles utmärkt att genomföra enligt plan. Det dröjde dock till 2018 innan beslutet om att reningsverket skulle vara kvar fattades. Därefter beviljades ett nytt LOVA-projekt för genomförande.

  Vad är ditt råd till andra klubbar som inte kommit i gång med miljöarbetet – eller är i början av det?

  – Tänk långsiktigt och börja med att ta fram en natur- och miljöplan, om ni inte redan har en sådan. Miljö- och naturarbetet kräver engagemang från alla inblandade på klubben och är en investering som även genererar en bättre ekonomi.

  Juryns motivering

  Emmaboda Golfklubb har under många år haft ett stort engagemang i miljöfrågor och värnat naturen på och runt golfanläggningen. De har alltid tagit arbetet ett steg längre. I stället för att bara sätta upp fågelholkar har de satt upp holkar för specifika fåglar som ugglor och gräsand. Insektshotell har satts upp i samband med att de har anlagt ängs- och sandmarker, för att ge insekterna en naturlig biotop som dessutom ökar den biologiska mångfalden.

  Det enskilt största projektet är att Emmaboda var tidigt ute med att använda renat avloppsvatten som en del i banans bevattningsvatten. Här har de varit föregångare och bidragit till att skapa stort intresse på andra håll runt om i landet. 

  Genom dessa små och stora insatser, som gjorts tack vare ett bra samarbete med kommunen och olika myndigheter, är klubben ett ledande exempel för andra golfanläggningar. Därför tilldelas Emmaboda Golfklubb SGA:s och SGF:s Natur- och Miljöpris 2022.

  Text: Thomas Björn
  Foto: Emmaboda GK

 5. Fem frågor till Loftahammars GK, pristagare 2021
 6. Natur- och miljöpriset

  Fem frågor till Loftahammars GK, pristagare 2021

  Loftahammar är ett bevis på att även små föreningar kan åstadkomma stora ting. De var bland annat först i Sverige att vattna banan med renat avloppsvatten. Ordförande Svante Gustafsson delar med sig av tips och råd.

  Vad har utmärkelsen Årets Natur- och miljöpris 2021 betytt för Loftahammars GK?

  – Den har nog betytt en hel del, det pratats mycket om den och vi har fått stor eloge från medlemmarna. Vi spred nyheten bra på vår hemsida och i våra sociala medier – och Västerviks-Tidningen skrev om den. Även kommunen har varit positiv, förstås.

  Kan du ta ett konkret exempel?

  – Vi tog ett principbeslut i styrelsen att bli fossilfria. Det har också tagits väl emot, medlemmarna uppskattar att vi ligger i framkant.

  Robotgräsklippare på en golfbana.
  Loftahammar har som mål att bli fossilfria. Robotklippare har börjat användas i banskötseln och klubben har solpaneler som genererar förnybar energi.

  Hur har arbetet fortsatt?

  – Vi har tagit ytterligare steg och satt upp sex nya laddstolpar som dessutom är tillgängliga för bilar utifrån, det vill säga inte medlemmar eller gäster. I somras var det fullt med bilar vid laddstolparna. Vi har ett avtal på gång med kommunens hemtjänst som ska kunna ladda sina bilar hos oss.

  – Nu satsar vi på att ha robotar som klipper banan. Det lutar åt att vi gör det i etapper där det ska vara fullt utbyggt om tre år. Beslut fattas på styrelsemötet i november 2023.

  – Sedan tidigare har vi också satt upp fågelholkar som medlemmarna fick köpa för 500 kronor styck, och fick sitt namn på.

  – Vi är nog dessutom den enda golfklubben i Sverige som odlar granar, 250 stycken vid första tee, som medlemmarna kan köpa i samband med ett julgransmingel med glögg som vi håller strax före jul.

  Flygbild över golfbana. Gröna fairways, blå himmel och en sjö i bakgrunden.
  Loftahammar har utmärkt sig i undersökningar bland greenfeegäster. "Anledningen är nog främst vårt bemötande och att vi överträffar gästernas förväntningar. Banan är verkligen jättefin!", säger ordförande Svante Gustafson.

  Vad är du mest stolt över när det gäller klubbens miljöarbete?

  – Att en liten golfklubb som vår blir uppmärksammad i Golfsverige. Det känns jätteroligt!

  – Vi har även utmärkt oss i undersökningar bland greenfeegäster. Vi fick enorma omdömen och kom på tredje plats efter två större anläggningar och klubbar i landet.

  – Anledningen till den höga placeringen är nog främst vårt bemötande och att vi överträffar gästernas förväntningar. Banan är verkligen jättefin! Nu är frågan om robotgräsklippare klarar av att upprätthålla den kvaliteten.

  Vad är ditt råd till andra klubbar som inte kommit i gång med miljöarbetet – eller är i början av det?

  – Att fokusera på arbetet och att styrelsen har det för ögonen hela tiden. Ett exempel är bevattningsanläggningen där vi leder vatten från kommunens reningsverk till en damm på banan, och sedan vattnar banan med. Det har slagit väl ut.

  Juryns motivering

  Loftahammars Golfklubb är bevis på att även små föreningar kan åstadkomma stora ting. Golfklubben med en 9-håls bana i Smålands nordöstra hörn ser inte sin brist på storlek som ett hinder för varken klubbens utveckling eller engagemang i miljöfrågor. Den var först i Sverige att använda renat vatten från reningsverk för att vattna golfbanan. Tack vara ett samarbete med kommunen har de säkrat sin tillgång på bevattningsvatten och behöver inte längre fylla på dammarna med kommunalt vatten. Samtidigt gör de en extra filtrering av det renade avloppsvattnet som annars skulle rinna direkt ut i Östersjön.

  Med en solcellsanläggning med över 250 paneler räknar klubben med att årligen producera 70 000 kilowattimmar el. Med sin närhet till byn är golfklubben en central mötesplats för boende och gäster på orten. Klubbhuset delas mellan olika föreningar och används som fritidsgård under delar av året. 

  Tack vara sina stora och små insatser i miljöfrågor såväl som samhällsengagemang, tilldelas Loftahammars Golfklubb SGA:s och SGF:s Natur- och Miljöpris för 2021.


  Text: Thomas Björn
  Foto: Peter Cordén samt Loftahammars GK

  Mer om Loftahammars miljöarbete

  ✓ Se videoreportaget från Loftahammar, som visades under förbundsmöteshelgen 2022 (reportaget startar 23 minuter och 58 sekunder in i videon). 

  ✓ Läs artikeln om vattenförsörjning i tidningen Golfa

 7. Fem frågor till Kungsbacka GK, pristagare 2020
 8. Natur- och miljöpriset

  Fem frågor till Kungsbacka GK, pristagare 2020

  På Kungsbacka bedrivs ett långsiktigt miljöarbete sedan slutet av 1990-talet. "Golfbanan ligger i ett underbart naturområde som vi har ett ansvar för att ta hand om", säger Jan Johansson, ordförande i miljökommittén. Läs intervjun!

  Blomsterängar runt golfbanan bidrar till biologisk mångfald och främjar pollinerande insekter.
  Blomsterängar runt golfbanan bidrar till biologisk mångfald och främjar pollinerande insekter.

  Vad har utmärkelsen Årets Natur- och miljöpris 2020 betytt för Kungsbacka GK?

  – Den har betytt ett erkännande av det miljöarbete som har gjorts av ett antal personer under de senaste tjugofem åren.

  – Klubbens medlemmar har fått upp ögonen för arbetet och utmärkelsen har också uppmärksammats i lokala medier. Den gav oss som är aktiva i dag en skjuts att fortsätta arbetet.

  Kan du ta ett konkret exempel?

  – Jag har fått mycket positiv respons och intresse från medlemmar och styrelse för de projekt som vi håller på med.

  – Ett exempel är att vi i samband med en LETAS-tävling ombads att hålla ett seminarium om klubbens miljöarbete som var välbesökt och mycket uppskattat.

  Fyra personer på en äng som slår gräs med lie.
  Blomsterängarna slås regelbundet med lie.

  Hur har arbetet fortsatt?

  – Vi har fortsatt att utveckla och följa upp miljöarbetet med hjälp av GEO-certifieringen.

  – Det innebär bland annat nya skötselplaner, nya naturvårdsinsatser och arbete för ökad biologisk mångfald.

  – Vi har bland annat anlagt blomsterängar som vi slår med lie, rensar och underhåller våra etthundrasjuttiofem fågelholkar samt genomför ett projekt om invasiva arter.

  Fågelholk på en björkstam. I bakgrunden syns en golfbana.
  Det finns 175 fågelholkar och 30 fladdermusholkar på anläggningen som regelbundet underhålls.

  Vad är du mest stolt över när det gäller klubbens miljöarbete?

  – Att det är ett äkta miljöarbete som gör skillnad där vi minskar användningen av gödsel, gifter och vatten, och att vi lyckats öka medvetenheten om miljöarbetet hos medlemmar, banarbetare och övriga funktionärer.

  – Golfbanan ligger i ett underbart naturområde som vi har ett ansvar för att ta hand om, och lämna över till nästa generation i minst lika bra skick som vi tog emot det.

  Vad är ditt råd till andra klubbar som inte kommit i gång med miljöarbetet – eller är i början av det?

  – Börja med GEO-certifieringen! Då får ni en struktur, systematik och en ordentlig plan för arbetet. Det är mycket arbete, men det är bara att sätta i gång.

  Några av klubbens miljöåtgärder

  • Solfångare på maskinhallen

  • Robotklippare på fairway

  • LOVA-projekt avseende våtmarker

  • Samarbete med länsstyrelsen kring omhändertagande av dagvatten från bostadsområde

  • Byggande av skydd och övervintringsplatser för salamandrar och groddjur

  • Uppsättande av 175 fågelholkar och 30 fladdermusholkar

  • Anlagt blomsterängar för pollinerande insekter

  Juryns motivering:

  Kantad av en lummig skog leder Kungsbacka Golfklubbs öppningshål spelarna förbi två naturreservat på väg ut till havet, innan banan vänder tillbaka mot klubbhuset. Klubben som ligger på Säröhalvön ner mot havet jobbar hela tiden för ökad hållbarhet.

  Klubbens miljökommitté och ledning har under lång tid stakat ut planera för hur dess påverkan på natur och miljö skall minskas. Det är ett arbete som löper som ”en grön tråd” genom det mesta som klubben åtar sig, i både stora och små projekt. Allt från naturvårdsprojekt (LONA), inköp av maskiner, årliga fågelinventeringar till information om dagliga elproduktion från sina solceller som visas för sina gäster.

  Det är tack vare detta långsiktiga engagemang och strävan att hela tiden utveckla anläggningen och minska sin negativa påverkan på naturen som Kungsbacka Golfklubb tilldelas SGA:s och SGF:s Natur- & miljöpris för 2020.

  Se Pitch om Kungsbacka GK

  Diplomet räcktes över i slutet av mars 2021 av Peter Edman från SGF och Göran Tyrsing från SGA, i samband med inspelningen av ett avsnitt av golfförbundets webb-TV-serie Pitch. Reportaget från Kungsbacka startar 21 minuter in i programmet, som du hittar här


  Text
  : Thomas Björn
  Foto: Kungsbacka GK

 9. Fem frågor till Ystad GK, pristagare 2019
 10. Natur- och miljöpriset

  Fem frågor till Ystad GK, pristagare 2019

  Ystad GK värnar om naturen runt golfbanan på ett extraordinärt sätt, med fokus på biologisk mångfald. Det har lett till fler engagerade medlemmar och bättre kontakt med myndigheter. Läs intervjun med klubbchefen Jörgen Gullstrand och ta del av hans tips.

  Vad har utmärkelsen Årets Natur- och miljöpris 2019 betytt för Ystad GK?

  – Innan vi fick den fick den här utmärkelsen fick vi en annan utmärkelse för vårt miljöarbete av Ystad kommun. Tillsammans har detta betytt att kommunen, myndigheter och miljöorganisationer tagit oss på allvar. Många vet att vi jobbar seriöst med miljöarbetet som initierades av vår tidigare greenkeeper, Mattias Bengtsson.

  Grävmaskin och en man som gräver ett dike.
  På Ystad Golfklubb har man skapat ett cirkulärt användande av vatten, i samarbete med kommunen och länsstyrelsen.

  Kan du ta ett konkret exempel?

  – Det fanns en tveksamhet bland medlemmarna före utmärkelserna, men den är som bortblåst. Förståelsen för miljöarbetet är stor när det blivit erkänt genom utmärkelserna. Det är mycket lättare att diskutera frågan nu i olika forum i klubben.

  – Det har också betytt att vi har fortsatt bra kontakt med de som ansvarar frågorna på kommunen och länsstyrelsen.

  Hur har arbetet fortsatt?

  – Vi har anlagt en våtmark som renar dagvatten från gator och villaområden runt omkring banan, innan det rinner ut i Nybroån som vi också tar vatten från för bevattning av banan. Det blir med andra ord ett cirkulärt användande av vatten. Allt sker i samarbete med kommunen och länsstyrelsen.

  Ett får och två lamm i en hage.
  Får betar i hagar runt banan. Det bidrar till att skapa öppna landskap med ängsmark.

  Vad är du mest stolt över när det gäller klubbens miljöarbete?

  – Helheten! Att vi har områden där naturen får råda, såsom ängar, vattendrag och sandbäddar – och allt är gynnsamt för naturen.

  Vad är ditt råd till andra klubbar som inte kommit i gång med miljöarbetet – eller är i början av det?

  – Vänta inte, sätt i gång! Det finns säkert många medlemmar som har bra idéer, ta vara på dem.

  Detsamma gäller kontakt med kommunen och länsstyrelsen. Golfen i sin helhet tjänar på ett aktivt miljöarbete i form av ännu bättre kontakter. Inte bara golfen, förresten, alla parter tjänar på det.

  – Jag är också stolt över att vi har ganska många ideella på klubben som engagerar sig i miljöarbetet. Det har alltid varit lätt att få människor att engagera sig, faktiskt lättare och lättare ju längre tiden har gått.  

  Juryns motivering:

  Ystad GK visar vägen på hur naturen runt våra golfbanor kan tas om hand på ett extraordinärt sätt. Genom ett hängivet arbete, där nygamla metoder används för att sköta naturområden, har klubben med sin banchef i spetsen lyckats förena golfbaneskötsel med naturskötsel på naturens villkor.

  Med ständigt stöd och kontakt med kommunens ekolog jobbar klubben kontinuerligt med att hitta nya lösningar att förbättra golfbanan för sina medlemmar och gäster, men med naturen i fokus. Den strävan gör att Ystad GK tilldelas SGA:s och SGF:s Natur- och Miljöpris för 2019.

  Text: Thomas Björn
  Foto: Ystad GK

 11. Fem frågor till Mjölby GK, pristagare 2018
 12. Natur- och miljöpriset

  Fem frågor till Mjölby GK, pristagare 2018

  Som en av de mest aktiva golfklubbarna i miljöverktyget GEO OnCOurse har Mjölby hjälpt och inspirerat andra golfklubbar i distriktet. Läs intervjun med Gert Lövgren, ordförande i klubbens miljökommitté.

  Biologisk mångfald är i fokus på Mjölby GK, med många olika naturtyper som gynnar både insekter och vattenlevande djur.
  Biologisk mångfald är i fokus på Mjölby GK, med många olika naturtyper som gynnar både insekter och vattenlevande djur.

  Vad har utmärkelsen Årets Natur- och Miljöpris 2018 betytt för Mjölby GK?

  – Den har absolut stärkt synen på vårt miljöarbete bland medlemmar och i vår kontakt med andra golfklubbar, kommunen och länsstyrelsen.

  Kan du ta ett konkret exempel?

  – Vi har hjälpt klubbar i distriktet att komma i gång med GEO-certifiering, bland annat Norrköping Söderköping GK där jag varit och informerat och lämnat underlag. Även många av de klubbar som GEO-certifierats i Östergötland, som utgör hälften av de cirka tjugo GEO-certifierade i Sverige, har vi hjälpt och samarbetat med.

  – Utmärkelsen har även stärkt vår kontakt ytterligare med kommunen via bland annat kommunekologen.

  – Media har uppmärksammat vårt miljöarbete, bland annat har vi fått in ett flertal artiklar i Östgöta Correspondenten, vilket är viktigt och bra.

  Mjölby har fått beröm av GEO för sin utveckling av biologisk mångfald, energieffektivisering och minskad vattenanvändning.
  Mjölby har fått beröm av GEO för sin utveckling av biologisk mångfald, energieffektivisering och minskad vattenanvändning.

  Hur har arbetet fortsatt?

  – Mårten Wallberg, som har gjort en revision för GEO vart tredje år, är imponerad av utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete, bland annat vad gäller biologisk mångfald, energieffektivisering och minskad vattenanvändning. Han anser att vi är en förebild för övriga golfklubbar i Sverige när det gäller miljöarbetet.

  – Vi har sökt och fått LONA-pengar till olika projekt där vi i ansökan talat om att vi fått utmärkelsen. Vi har god kontakt med Mjölby kommun som vi arrenderar halva golfbanan av, vilket är viktigt då kommunekologen dessutom är handläggare gentemot länsstyrelsen när det gäller LONA-ansökningar.

  – Medlemmarna gör tummen upp när vi väl för upp miljöarbetet till diskussion. Utmärkelsen har också lett till intresse från lokala organisationer som varit och hälsat på, och under våren kommer lokala pensionärsföreningen och lyssnar på vårt miljöarbete. Vi har också sedan starten med GEO ett samarbete med lokala Naturskyddsföreningen.

  Vad är du mest stolt över när det gäller klubbens miljöarbete?

  – Att gruppen på fem personer som arbetar med frågan är intakt efter tio års arbete – och fortfarande har ett bra driv. Vår head greenkeeper ingår i den gruppen. Vi håller på att ta in tre nya medlemmar som ska skolas in och ersätta några av oss. Vi har lyckats uppnå en kontinuitet som har betytt mycket.

  – Jag är också väldigt stolt över att vi är topp hundra i World Golfers ranking över hållbara golfklubbar i Europa. Vi är en av fyra svenska klubbar. De övriga är Vadstena GK, Ljunghusens GK och Upsala GK.

  – Vi är dessutom nominerade till pris för vårt hållbarhetsarbete av Golf Environment Award, som en av endast fyra golfklubbar i Europa. Vinnaren utses i England i början av 2024.

  Vad är ditt råd till andra klubbar som inte kommit i gång med miljöarbetet – eller är i början av det?

  – Börja med att få till en kommitté för miljö och hållbarhet bestående av seniorer. Det är en hel del som ska göras och det är bra om man har ledig tid att skjuta till. Greenkeepern måste ingå i den kommittén, men inte som helhetsansvarig. Han eller hon hinner helt enkelt inte med det också.

  – Slutligen vill jag säga att det är alldeles för få golfklubbar som arbetar med GEO. Visst, det var jobbigt från början när allt var på engelska, men det har blivit betydligt mer lätthanterligt genom åren allt eftersom certifieringen har anpassats till svenska förhållanden.

  Juryns motivering:

  Mjölby GK är en av de mest aktiva i nya miljöverktyget GEO OnCourse och har varit en stor hjälp och inspiration i certifieringsarbetet för övriga klubbar i distriktet. Många är delaktiga i miljöarbetet och klubben har förstått fördelarna med en bra kontakt och nära samarbete med lokala myndigheter och natur- och miljöorganisationer.

  Klubbens stora miljötänk och strävan efter att både höja och visa upp naturvärdena på sin anläggning gör att de tilldelas Golfsveriges miljöpris för 2018. Mjölby Golfklubb tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.


  Text
  : Thomas Björn
  Foto: Mjölby GK

Samtliga pristagare

2023 Sigtuna GK

2022 Emmaboda GK

2021 Loftahammars GK

2020 Kungsbacka GK

2019 Ystad GK

2018 Mjölby GK

2017 Ekerum Resort

2016 Ljunghusens GK

2014 Blekinge GDF

2013 Öregrunds GK

2012 Nacka GK

2011 Värpinge Golfbana

2010 Forsgårdens GK

2009 Hässelby GK

2008 Kvarnby GK

2007 Hofgårds GK

2006 Saltsjöbadens GK

Vid frågor, kontakta

Porträttbild på Peter