Social hållbar utveckling

Svenska Golfförbundets mål är en social hållbar utveckling av spelaren och spelet. Här kan du läsa mer om vad det betyder och om det mångsidiga arbete som pågår.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Golf har möjlighet att skapa glädje för många, på många sätt, året om, med sin unika egenskap att spelare på olika nivåer och i olika åldrar kan spela på lika villkor. 

Glädjen, gemenskapen och spänningen i sporten, tillsammans med fysisk aktivitet i gröna miljöer och livslångt lärande, främjar hälsa och välbefinnande hos landets alla golfspelare – såväl som hos andra som nyttjar banorna för andra typer av friluftsliv.

Det finns alltså alla förutsättningar att golfen ska kunna bidra till ett rättvist, jämställt och jämlikt samhälle, med tillit och trygghet, samt en möjlighet för alla inom golfen att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Fakta

 • Hur jobbar SGF med social hållbarhet?

  Golfsverige jobbar brett med social hållbarhet. Alla de goda förutsättningar idrotten golf har som samhällsnytta, gör att det finns gott om möjligheter till insatser. Nedan får du exempel på områden vi verkar inom samt inspiration till ditt egna arbete!

  Friskvård

  Golfens styrka är att den är en lågintensiv och skonsam form av träning, och därmed en idrott du kan utöva hela livet. Dessutom lever golfare längre och är fysiskt aktiva långt upp i åldrarna. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättning, där golf är perfekt som allt ifrån en rehabiliteringsidrott till tävlingsidrott.

  Det skapar högre livskvalitet och minskar samhällets kostnader för sjukvård. Golf är dessutom en social miljö där alla generationer kan spela tillsammans.

  Golfsporten genererar stora samhällsekonomiska värden och hälsovinster för individer. Genom den fysiska aktivitet golfen genererar får golfare i genomsnitt 2,6 år till av full hälsa, till ett totalt värde på cirka 400 miljarder svenska kronor. Det visar en rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI).

  Golf är godkänt för friskvårdsbidrag, men det finns också fler bidrag och stipendier att söka för att underlätta för spelare och klubbar Läs mer här.

  Trygg idrott

  Alla som spelar golf ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas, mår bra och där verksamheten utgår ifrån idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse Idrotten vill. Läs mer om trygg idrott, arbetet kring att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt.

  Jämställd och inkluderande golf

  Att arbeta med inkludering och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om sociala hållbarhetsfrågor ökar i samhället. För att behålla nuvarande medlemmar och samtidigt attrahera nya målgrupper måste vi utmana oss själva och utvecklas i takt med samtiden. Det är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor. 

  Läs mer om jämställd och inkluderande golf ➤ 

  Ansök till klubbutvecklingsprogrammet FairWays (tidigare Vision 50/50) ➤ 

  Juniorverksamhet

  Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom golfen så länge som möjligt, i en så bra verksamhet och idrottsmiljö som möjligt. Inget är så fantastiskt och så viktigt som att välkomna barn in i idrotten golf. Här kan du lära dig mer och få tips på verksamhet som hjälper er att introducera golfen i ungas liv:

  Juniorverksamhet ➤ 

  Golfäventyret för barn ➤ 

  Golfbanan som utomhusklassrum ➤ 

  Paragolf

  I Sverige finns cirka 1,5 miljoner personer med funktionsnedsättning, som kan få möjlighet till ett friskare och socialare liv via golfen. Idag finns cirka 75 golfklubbar med verksamhet för golfare med funktionsnedsättning. Den är en naturlig del av klubbens övriga verksamhet, med fokus på idrott istället för på funktionsnedsättningen. Läs mer om paragolfverksamhet här.

  Ny på klubben

  Tidigare undersökningar visar att den som är ny inom golfen sätter stort värde i omhändertagandet. Det gäller både vuxna och barn. För att ge dem det bästa möjliga mottagandet, stödet och utbildningen finns material anpassat för specifika grupper.

  Om Grönt Kort (för klubben) ➤

  Om Golfäventyret för barn ➤

  Golf för nya vänner

  Idrott har sedan länge varit en väg för utrikesfödda att komma in i samhället. Projektet "Golf för nya vänner" går ut på att att hitta sätt för golfklubbar och andra golfaktörer att bidra till att inkludera utrikesfödda i det svenska samhället. Läs mer om projektet här

Stöd & utbildning

Senaste nytt inom social hållbarhet

Kontakt

Annica