Stärk golfklubbens roll i lokalsamhället, bidra till att förbättra elevers inlärning – och ge fler barn chans att prova på golf.

Golfbanan som utomhusklassrum är ett koncept som ger elever i grundskolan möjlighet att lära sig om allemansrätten, ta ansvar för naturen, få djupare kunskaper i skolans ämnen och en chans att prova på golf.

Läs vidare om hur din golfklubb kan starta ett samarbete med skola och kommun kring utomhusundervisning på er anläggning. Är du representant för en kommun eller skola hittar du mer information på denna sida.

Golfbanan – en perfekt plats att lära ute

När skolundervisning genomförs utomhus får eleverna tillgång till en större yta och kan röra på sig mer. Det har visat sig leda till bättre skolprestationer och ökat välbefinnande.

Men förutsättningarna för barn att lära ute minskar i takt med att staden förtätas och stadsnära grönytor försvinner. Här kan din golfklubb bli en resurs!

Tätortsnära golfanläggningar har många olika naturtyper som är lättillgängliga. De delar av marken som inte används för själva golfspelet är därför en utmärkt plats för utomhusundervisning under alla årstider.

Hur går det till?

Eleverna kommer till golfklubben tillsammans med lärare från skolan, som genomför en skoldag med utomhusundervisning på de delar av anläggningen som inte används för själva golfspelet.

Varje undervisningsdag har ett tema kopplat till grundskolans läroplan (Lgr 11), och utifrån målen i ordinarie undervisning.

Dagen avslutas med prova-på golf under ledning av golfklubbens tränare.

Varför ska min golfklubb delta?

Genom konceptet Golfbanan som utomhusklassrum kan golfklubben inleda ett naturligt och uppskattat samarbete med exempelvis skolförvaltning och fritidsförvaltning i kommunen. Det kan också ge många andra positiva effekter:

  • Du kommer i kontakt med och kan rekrytera barn och unga som normalt sett inte skulle komma till golfbanan.  

  • Du kan visa att klubben är en stark kraft i närsamhället, vilket stärker relationen med kommunen, Länsstyrelsen och andra myndigheter

  • Fler i lokalsamhället får kunskap om klubbens hållbarhetsarbete och golfanläggningens värdefulla natur.

  • Skolbarnen blir viktiga budbärare för allt positivt golfbanan och golfen kan erbjuda.

  • Positiv publicitet i framför allt lokalmedia.

Goda exempel

Vill du ha inspiration från klubbar som redan samarbetar med närliggande grundskolor? Bläddra nedan för att se reportage från utomhusundervisning på Motala GK, Björkhagens GK, A6 GK (Jönköping) och Haninge GK.

Hur gör jag för att komma igång?

Alla golfklubbar kan starta ett eget projekt utifrån konceptet Golfbanan som utomhusklassrum. Det handlar om att få till ett bra samarbete mellan skola, kommun och golfklubb.  

Är du och din klubb intresserade och vill ha hjälp att komma igång? Välkommen att kontakta någon av följande personer:

Kontakt

Porträttbild på Maria Strandberg.
Thomas Björn

Vilka står bakom projektet?

Satsningen drivs av de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse STERF och Svenska Golfförbundet, med stöd av Spetsa vid Linköpings universitet, Skogen i skolan och Naturvårdsverket.

Pilotprojekt har genomförts i Motala kommun och Stockholms stad. Fokus har legat på grundskolor i socialt utsatta områden, där barns behov av ökad rörelse, kontakt med friluftslivet och föreningslivet är extra stort. Nu sprider sig konceptet över hela landet.