Om Svenska Golfförbundet

Förbundet verkar dagligen för klubbar och för en hållbar utveckling av golfen.