Här hittar du Svenska Golfförbundets policyer och riktlinjer i särskilda frågor.

 1. Trygga idrottsmiljöer
 2. Svenska Golfförbundet arbetar för att alla som spelar golf ska kunna göra det i en trygg miljö – utan kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp. På sidan Trygg idrott SGF samlat vad en golfklubb kan göra – både i förebyggande syfte och vid misstanke om en situation som är oförenlig med golfens och idrottens vision och värdegrund.

  Som en del i idrottsrörelsens arbete för en bättre och tryggare idrott för barn och unga finns Bris telefonlinje, som riktar sig till ledare och tränare inom idrottsrörelsen. Till stödlinjen, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

  Mer om stödlinjen

 3. Policy mot sexuella övergrepp
 4. Svenska golfförbundet delar Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp. Den syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

  Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp

 5. Bildpublicering
 6. Svenska Golfförbundet använder sig av de regelverk och lagar som gäller för bildpublicering.

 7. Ideella insatser – ersättningar
 8. Ersättningar

  Utlägg och Reseräkningar

  Ersättningar för utlägg och reseräkningar (inrikes resor från hemadress till arrangemanget) ska redovisas inom tre månader, under innevarande år. Billigaste färdsätt gäller. Bara i undantagsfall utbetalas ersättningar som är äldre. Ersättningar

  Blankett reseräkning

  Arvodering av ideella från och med 22 januari 2015

  Förbundsstyrelsen har beslutat om nya dagarvoden, nytt belopp är 2,5 % av gällande jobb, inklusive måltidsersättning.

  Tidigare har det varit otydligheter gällande måltidsersättningen och styrelsen vill nu förenkla och tydliggöra ersättningen för att en homogenisering av regelverket ska ske. Ersättningen blir lika för alla, ett belopp där dag- och måltidsersättning inkluderas. Beslutat är 2,5 % av ett prisbelopp.

  För 2015 blir beloppet 1 112 kronor, det vill säga en höjning med 222 kronor. Efter 30 % schablonskatt blir höjningen 155 kronor. Denna ersättning motsvarar rimlig kostnad för lunch och ett mellanmål.

 9. Introduktionskort
 10. Svenska Golfförbundet har under många år årligen delat ut introduktionskort till bland andra ordförande och ytterligare en styrelsemedlem i medlemsklubbarna, guldklubbens medlemmar och representanter från golfdistriktsförbunden i syfte att användas i tjänste- och studiesyfte. 

  Att notera ur policyn för introduktionskort

  • Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel

  • Användning av introduktionskort och kort för förtjänsttecken begränsas till en gång per år och klubb

  • En klubb eller anläggning ansluten till SGF kan välja att stå utanför utbytet och anmäler det då till SGF. Klubben erhåller då inga kort

  • Innehavare av förtjänsttecken (Erik Runfelt-medalj, guldmärke, elitmärke, guldklubba eller silvermärke) ska beredas spel enligt policyn på samtliga klubbar och anläggningar anslutna till SGF.

  • Övriga innehavare av introduktionskort ska beredas spel enligt policyn på de klubbar och anläggningar som deltar i utbytet.

  • Tillämpningen av policyn för samtliga kategorier ska ske utan generella förbehåll från klubben aktuell dag, men med möjlighet att tillfälligt styra tiden beroende på till exempel tävling eller banskötsel.

  De olika korttyperna

  • Nordiskt introduktionskort

  • Silvermärkeskort

  • Guldmärkeskort

  Vid frågor, kontakta

  Anders Gunnarsson
  anders.gunnarsson@golf.se
  Tel 08-622 15 35