Svenska Golfförbundet har ett antal utmärkelser som delas ut till personer som gjort betydande insatser för svensk golf.

Utmärkelserna är Hall of Fame (ny, instiftad 2022), Guldmärke, Guldklubba, Elitmärke, Silvermärke och Silverplakett. Såväl klubbar som distrikt och personer engagerade i Svenska Golfförbundets verksamhet uppmanas att skicka in namnförslag.

Förbundsstyrelsen beslutar om inval till Hall of Fame och utdelning av Guldmärke och Guldklubba. Generalsekreteraren beslutar om Silvermärke, Silverplakett och Elitmärke.

Utöver dessa utmärkelser finns också Erik Runfelt-medaljen, som instiftades 2000 men som är vilande från 2022. Utdelning av den beslutades av SGF:s Guldklubb.

Policy för SGF:s introduktionskort och kort för förtjänsttecken

Blankett för utmärkelser Blanketten skickas till: Svenska Golfförbundet, Gunnar Håkansson, Box 11016, 100 61 Stockholm

 1. Hur ser statuterna ut?
 2. Sveriges Golf Hall of Fame

  Instiftades år 2022 då sju personer valdes in, följt av ytterligare tre 2023. Därefter väljs 1–2 nya personer in årligen. Något år kanske det inte blir någon alls – de invaldas kvalifikationer är det viktiga, inte antalet.

  För att få äran att bli invald till Sveriges Golf Hall of Fame ska personen ha haft en mycket stor betydelse för golfsportens utveckling i Sverige. Det kan vara elitspelare, ledare, journalister, banarkitekter eller någon som på annat sätt styrt, främjat eller inspirerat golfrörelsens utveckling.

  Att ha varit framstående inom flera av dessa områden stärker självfallet kandidaturen. Även om framgångsrika spelare kommer att dominera är representation från andra områden också viktigt.

  Betydelsen ska bedömas efter den tid man verkat i. För elitspelare under golfens första 60–70 år betyder det att man varit dominerande i Sverige och haft någon framgång internationellt. För dagens elitspelare ställs krav på framgångar i majors eller flerfaldigt deltagande i Solheim Cup eller Ryder Cup.

  Svenska Golfförbundets styrelse fattar besluten om inval efter rekommendation från en urvalskommitté som består av representanter från Guldklubbens styrelse, Svenska Golfmuseet och PGA of Sweden.

  • En statyett med motivering placeras i en egen hylla på Hall of Fame-väggen på Svenska Golfmuseet på Landskrona Golfklubb. Innehavaren presenteras där även med en egen film.

  • Innehavaren tilldelas också en personlig statyett.

  • Invalsceremoni sker på Svenska Golfmuseet eller annan beslutad plats.

  Guldmärke

  Guldmärket tilldelas person som svarat för betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport.

  • Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.

  • Märket utdelas vid Förbundsmötet eller annat lämpligt evenemang.

  • Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

  Guldklubba

  Guldklubban är SGF:s högsta utmärkelse jämsides med Guldmärket. Guldklubban tilldelas högt förtjänta personer som – huvudsakligen på annat sätt än genom frivilliga insatser i SGF-styrelsen och liknande uppdrag – gjort golfsporten synnerligen stora tjänster.

  • Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.

  • Märket utdelas vid Förbundsmötet eller annat lämpligt evenemang.

  • Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

  Elitmärke

  Nya urvalskriterier från och med 2006. Den manliga spelare som vid något tillfälle uppnått topp 80 på världsrankingen eller topp 3 på SGF Golf Ranking erhåller elitmärket. Den kvinnliga spelare som vid något tillfälle uppnått topp 80 på världsrankingen eller vid något tillfälle uppnått topp 3 på SGF Golf Ranking erhåller elitmärket.

  Uppnås dessa positioner betyder det att det finns både segrar och många andra topplaceringar på vägen dit.

  • Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

  Silvermärke

  Silvermärket tilldelas person som utfört stora arbetsinsatser för svensk golfsport.

  • Märket präglas i silver och numreras.

  • Märket utdelas vid lämpligt evenemang.

  • Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

  Silverplakett

  Silverplaketten tilldelas person som utfört stora arbetsinsatser för svensk golfsport, i första hand inom distrikt eller klubb.

  • Plaketten utdelas vid lämpligt evenemang – i regel på den nivå (centralt, distrikt eller klubb) där vederbörande verkat.

    3. Hur går beslutsprocessen till?
 4. Till grundval för att utse belönade personer till Hall of Fame samt på guldnivå (Guldmärke och Guldklubba) ligger de bedömningar som tas fram av urvalskommittén (Hall of Fame) respektive utmärkelsegruppen (Guldmärke och Guldklubba) och vars underlag överlämnas till Förbundsstyrelsen för beslut.

  Till grundval för att utse belönade personer på silvernivå (Silvermärke och Silverplakett) finns vid sidan av de bedömningar som tas fram av "utmärkelsegruppen" även en poängskala (se bilaga 1 i blanketten) där olika uppdrag ger olika poäng. Nomineringen kan skickas in från distrikt eller klubb.

  Det är dock viktigt att påpeka att denna poängskala enbart är ett hjälpmedel, inte en handling med sådan officiell status att vissa uppnådda poäng med automatik gör att utmärkelser utfaller.

  Överordnat varje ansökan är den bedömning utmärkelsegruppen gör inför generalsekreterarens beslut.

  Till grundval för att utse personer som tilldelas Elitmärket finns kriterierna beskrivna under fliken.

 5. Hur ser utdelningspolicyn ut?
 6. 1) Det ligger inget värde i att personer som nått sådana kvalifikationer att en belöning är aktuell ska behöva vänta på sin utmärkelse tills ett eventuellt uppdrag är över. Tvärtom kan det ofta vara en fördel att en person belönas medan gjorda insatser är aktuella.

  2) Varje bedömning görs individuellt. Det finns ingen automatik i att vissa uppdrag gör att en person kan förvänta sig en utmärkelse – inte heller ska en utmärkelse på silvernivå förhindra en utmärkelse på guldnivå (det omvända torde inte vara aktuellt). Varje person bedöms för sig. En blankett för sammanställning av tilltänkta personers uppdrag som underlag för beslut finns i bilaga 2.

 7. Registrering av ansökningar
 8. För samtliga utmärkelser gäller att förteckning över utdelade utmärkelser förs på Svenska Golfförbundets kansli.

 9. Rådgivande poängskala för SGF-utmärkelser
 10. 1. Arbete inom Svenska Golfförbundet (SGF) centralt
  - ordförande 7 poäng/år
  - styrelseledamot 5 poäng/år
  - kommittéordförande 4 poäng/år
  - valberedning, ledamot av SGF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis och internationella uppdrag 2 poäng/år
  - förbundsdomare 2 poäng/år
  - banvärderare 1 poäng/år

  2. Arbete inom golfdistriktsförbund (GDF)
  - ordförande 5 poäng/år
  - styrelseledamot och kommittéordförande 3 poäng/år
  - ledamot av GDF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis, styrelsesuppleant och valberedning 1 poäng/år
  - distriktsdomare 1 poäng/år

  3. Arbete inom golfklubb
  - ordförande 4 poäng/år
  - styrelseledamot och kommittéordförande 2 poäng/år
  - kommittéledamot, styrelsesuppleant och valberedning 1 poäng/år
  - intendent/klubbchef/klubbdirektör 1 poäng/år

  4. Poängskala
  - Silvermärket 50 poäng, varav minst 25 förbundspoäng (SGF och GDF)
  - Silverplaketten 30 poäng

  Anm 1:
  Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller SGF centralt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.

  Anm 2:
  Denna poängskala är vad rubriken säger "rådgivande" och gäller utmärkelser upp till och med silvernivå. Till Hall of Fame samt på guldnivå sker individuella bedömningar.

 11. Möjlighet till golfspel
 12. Samtliga innehavare av Svenska Golfförbundets (SGF) utmärkelser ska erbjudas möjlighet till spel på samtliga klubbar/golfbolag anslutna till SGF.

  Utmärkelsen registreras på personbilden i Golfens IT-system. Detta syns därmed för golfklubben där kortinnehavaren bokar starttid.

  Att notera ur policyn:

  • Golfspel begränsas till en gång per år och klubb för respektive kortinnehavare.

  • Kortinnehavaren ska göra en föranmälan till klubben innan besöket.

  • Tillämpning av bestämmelser för spel på klubben ska ske utan generella förbehåll, men med möjlighet att tillfälligt styra tiden beroende på till exempel tävling eller banskötsel.

Hall of Fame

 • För att få äran att bli invald till Hall of Fame ska personen ha haft en mycket stor betydelse för golfsportens utveckling i Sverige. Det kan vara elitspelare, ledare, journalister, banarkitekter eller någon som på annat sätt styrt, främjat eller inspirerat golfrörelsens utveckling.

  Att ha varit framstående inom flera av dessa områden stärker självfallet kandidaturen. Även om framgångsrika spelare kommer att dominera är representation från andra områden också viktigt.

  Sveriges Golf Hall of Fame instiftades den 6 juni 2022. Mer om Sveriges Golf Hall of Fame och motivering till invalen hittar du här

  1. Invalda i Hall of Fame
  2. 2023 Jesper Parnevik
   2023 Pia Nilsson
   2023 Göran Zachrisson (postumt)
   2022 Annika Sörenstam
   2022 Viktor H Setterberg (postumt)
   2022 Erik Runfelt (postumt)
   2022 Liselotte Neumann
   2022 Henrik Stenson
   2022 Liv Wollin
   2022 Sven Tumba (postumt)

Guldmärke

 • Tilldelas person som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt och framgångsrikt arbete inom den svenska golfsportens centrala organisation eller till gagn för det internationella samarbetet inom golfen. Instiftat 1956.

  1. Utdelade Guldmärken 2021–
  2. 59  2021  Håkan Herne 
   60  2022  Georg Kittel
   61  2023  Astrid Wennberg Dicander

  3. Utdelade Guldmärken 2011–2020
  4. 51  2013  Anders Wasberg
   52  2013  Bruno Hedlund
   53  2013  Anders G Sjögren
   54  2016  Hans Malmström
   55  2017  Maivor Isaksson
   56  2018  Anders Eriksson 
   57  2019  Kerstin Rydström 
   58  2019  Thomas Waldenstedt

  5. Utdelade Guldmärken 2001-2010
  6. 38  2001  Björn Nordberg
   39  2001  Ulf Laurin
   40  2002  Per Malmrup
   41  2002  Tore Bryneholt
   42  2002  Lars Engstrand
   43  2003  Lars Strömbäck
   44  2005  Karl-Johan Köhler
   45  2005  Jan Rebane
   46  2006  Christer Örning
   47  2008  Christer Bergfors
   48  2008  Birgitta Ljung
   49  2009  Mia Reich-Sjögren
   50  2010  Bengt Olsson

  7. Utdelade Guldmärken 1991-2000
  8. 27  1991  Harald Stålberg
   28  1991  Åke Erikson
   29  1991  Ola Öquist
   30  1992  Lennart Molander
   31  1992  Patrick Enckell
   32  1993  John-Fredrik Dymling
   33  1995  Bo Wickberg
   34  1997  Hans Lienzén
   35  1998  Anne-Marie Rydell
   36  1999  Arne Ahlström
   37  1999  Bibbi Friberg

  9. Utdelade Guldmärken 1956-1990
  10. 1    1956  Mogens Bredfelt Danmark
   2    1957  Carl Fredrik Tranchell
   3    1958  Gunnar Edstrand
   4    1959  Sune Malmström
   5    1959  Axel Fahleson
   6    1961  Lars Edshammar
   7    1964  Erik Runfelt
   8    1966  Sven-Olof Blomquist
   9    1969  Arvid Schultz
   10  1972  Gunnar Arenander
   11  1973  Erik Adelswärd
   12  1974  Arne Lindeström
   13  1975  Margaretha Murray
   14  1979  Arild Wahlström Norge
   15  1979  Stig-Lennart Alehammar
   16  1981  Lennart Pettersson
   17  1983  Magnus Lindberg
   18  1986  Kristina Olinder
   19  1987  Bertil Westblad
   20  1987  Barbro Montgomery
   21  1987  Hans Wester
   22  1988  Sven Höglund
   23  1988  Ebba Lagergren
   24  1988  Peter Modie
   25  1988  Lennart Poignant
   26  1989  Svante Järbur  

Guldklubba

 • Guldklubban är SGF:s högsta utmärkelse jämsides med Förtjänstmärket i guld. Guldklubban tilldelas högt förtjänta personer som - huvudsakligen på annat sätt än genom frivilliga insatser i SGF:s styrelse och liknande uppdrag - gjort golfsporten synnerligen stora tjänster. Instiftad 1978.

  1. Utdelade Guldklubbor 2021–
  2. 55  2021  Martin Sternberg
   56  2022  Håkan Stålbro
   57  2023  Sten Forsberg

  3. Utdelade Guldklubbor 2010–2020
  4. 46  2015  Anna Nordqvist
   47  2015  Caroline Hedwall
   48  2015  Peter Hanson
   49  2016  Tommy Nordström
   50  2017  Torsten Hansson
   51  2017  Tobias Bergman
   52  2018  Martin Söderberg
   53  2019  Pernilla Lindberg
   54  2020  Peter Chamberlain

  5. Utdelade Guldklubbor 2001-2010
  6. 25  2001  Anders Nordlund
   26  2001  Sophie Gustafson
   27  2001  Carin Koch
   28  2002  Åke Skeppare
   29  2002  Pierre Fulke
   30  2002  Niclas Fasth
   31  2002  Jesper Parnevik
   32  2003  Bo Ericsson
   33  2004  Kärstin Ehrnlund-Strand
   34  2004  Ove Sellberg
   35  2005  Jörgen Ohlson
   36  2006  Fanny Sunesson
   37  2006  Robert Karlsson
   38  2006  Henrik Stenson
   39  2007  Mikael Sorling
   40  2008  Karl Axel Lunell
   41  2008  Mats Enquist
   42  2008  Per Adler
   43  2009  Ingrid Torines-Brandt
   44  2009  Arne Andersson
   45  2010  Peter Nordwall 

  7. Utdelade Guldklubbor 1991-2000
  8. 11  1992  Per-Ulrik Johansson
   12  1992  Mats Lanner
   13  1992  Anders Forsbrand
   14  1992  Helen Alfredsson
   15  1992  Catrin Nilsmark
   16  1993  Rolf Wirhed
   17  1993  Jan Blomqvist
   18  1995  Lars Granberg
   19  1995  Anders Janson
   20  1995  Annika Sörenstam
   21  1995  Pia Nilsson
   22  1997  Stig Persson
   23  1999  Lennart Andersson
   24  1999  Gösta Carlsson

  9. Utdelade Guldklubbor 1978-1990
  10. 1    1978  Sven Tumba
   2    1979  Nils Sköld
   3    1979  Douglas Brasier
   4    1979  Sven Nordström
   5    1979  Göran Zachrisson
   6    1983  Bengt Lorichs
   7    1984  Liv Wollin
   8    1986  Christer Lindberg
   9    1988  John Cockin
   10  1988  Liselotte Neumann

Elitmärke

 • Tilldelas elitspelare (män och kvinnor) som vid något tillfälle uppnått topp 80 på världsrankingen eller topp 3 på SGF Golf Ranking.* Att uppnå dessa positioner betyder att det finns både segrar och många andra topplaceringar på vägen dit.

  Instiftades 1940 och utdelades för första gången 1941. Märket berättigar till fritt spel på svenska banor.

  *Till och med 2005 delades elitmärket ut till elitspelare som uppnådde 25 poäng enligt fastställd poängtabell. 

  1. Utdelade Elitmärken 2011–
  2. 137  2011  Caroline Hedwall
   138  2012  Karin Sjödin
   139  2012  Jonas Blixt
   140  2012  Kristoffer Broberg
   141  2013  David Lingmerth
   142  2013  Pernilla Lindberg
   143  2016  Madelene Sagström
   144  2017  Marcus Kinhult
   145  2021  Henrik Norlander
   146  2021  Linn Grant
   147  2021  Alexander Björk
   148  2021  Maja Stark
   149  2022  Sebastian Söderberg
   150  2022  Joakim Lagergren  3. Utdelade Elitmärken 2001-2010
  4. 124  2001  Christopher Hanell
   125  2001  Mikael Lundberg
   126  2005  Cecilia Ekelundh
   127  2005  Marlene Hedblom
   128  2005  Linda Wessberg
   129  2005  Carl Pettersson
   130  2005  Henrik Stenson
   131  2005  Richard S Johnsson
   132  2005  Peter Hanson
   133  2006  Johan Edfors
   134  2008  Louise Friberg
   135  2009  Anna Nordqvist
   136  2009  Alexander Norén

  5. Utdelade Elitmärken 1991-2000
  6. 92    1992  Per-Ulrik Johansson
   93    1992  Magnus Sunesson
   94    1992  Gunnar Mueller
   95    1993  Héléne Koch
   96    1994  Joakim Haeggman
   97    1994  Carin Hjalmarsson
   98    1994  Annika Sörenstam
   99    1994  Catrin Nilsmark
   100  1995  Gabriel Hjertstedt
   101  1995  Fredrik Lindgren
   102  1995  Robert Karlsson
   103  1995  Peter Hedblom
   104  1995  Mats Hallberg
   105  1995  Klas Eriksson
   106  1996  Mathias Grönberg
   107  1996  Maria Hjorth
   108  1997  Niclas Fasth
   109  1997  Charlotta Sörenstam
   110  1997  Pierre Fulke
   111  1997  Daniel Chopra
   112  1998  Jarmo Sandelin
   113  1998  Dennis Edlund
   114  1998  Patrik Sjöland
   115  1998  Pernilla Sterner
   116  1998  Sophie Gustafsson
   117  1999  Anna Berg
   118  1999  Olle Karlsson
   119  1999  Michael Jonzon
   120  2000  Fredrik Jacobsson
   121  2000  Åsa Gottmo
   122  2000  Mia Löjdahl
   123  2000  Adam Mednick 

  7. Utdelade Elitmärken 1981-1990
  8. 68  1982  Pia Nilsson
   69  1982  Per Andersson
   70  1982  Anders Johnsson
   71  1983  Marie Wennersten
   72  1984  Ove Sellberg
   73  1984  Gisela Linnér
   74  1984  Torbjörn Antevik
   75  1984  Magnus Persson
   76  1984  Anders Forsbrand
   77  1984  Göran Knutsson
   78  1984  Liselotte Neumann
   79  1985  Anna Oxenstierna
   80  1985  Mats Lanner
   81  1986  Helen Alfredsson
   82  1986  Per-Arne Brostedt
   83  1987  John Lindberg
   84  1987  Jesper Parnevik
   85  1987  Johan Ryström
   86  1988  Sofia Grönberg
   87  1988  Eva Dahllöf
   88  1988  Carl-Magnus Strömberg
   89  1989  Christian Härdin
   90  1989  Thomas Andersson
   91  1990  Mikael Högberg

  9. Utdelade Elitmärken 1941-1980
  10. 1    1941  Erik Runfelt
   2    1941  Carl Rydbeck
   3    1941  Stig Boström
   4    1941  Gunnar Edstrand
   5    1941  Karin Bauer
   6    1941  Hugo Runfelt
   7    1941  Hans Beck-Friis
   8    1941  Erik Bengtson
   9    1941  Sune Malmström
   10  1941  Elof Runfelt
   11  1941  Gunnar Peterson
   12  1941  Nancy Runfelt
   13  1942  Ferelith Widengren
   14  1942  Finn Sörvik
   15  1943  Elin Runfelt-Sjöblom
   16  1943  Rosa Runfelt-Ryberg
   17  1944  Ann-Kersti Swenson
   18  1944  Maud Röhss
   19  1946  Elis Werkell
   20  1949  Britt Mattsson
   21  1950  Margareta Warberg
   22  1950  Erik Röhss
   23  1950  Hans Thorstensson
   24  1951  G A Bielke
   25  1953  Annie Börjesson
   26  1954  Ola Bergqvist
   27  1954  Gertrud Ahlberg
   28  1954  Ingrid Schnack
   29  1955  Gunnar Carlander
   30  1955  Ann-Katrin Svensson
   31  1956  Lennart Leinborn
   32  1957  Rune Karlfeldt
   33  1959  Bengt Möller
   34  1959  P O Johansson
   35  1959  Göran Lindeblad
   36  1961  Marianne Bergengren
   37  1961  Birgit Forssman
   38  1962  Ann-Marie Brynolf
   39  1962  Johny Andersson
   40  1963  Claes Jöhncke
   41  1963  Liv Wollin
   42  1964  Göran Stenport
   43  1967  Cecilia Perslow
   44  1967  Johan Jöhncke
   45  1967  Hans Hedjerson
   46  1968  Magnus Lindberg
   47  1968  Louice Wingård
   48  1968  Nina Rehnqvist
   49  1968  Christina Nordström
   50  1968  Thure Holmström
   51  1969  Jan Rosell
   52  1973  Olle Dahlgren
   53  1973  Christina Westerberg
   54  1975  Jan Rube
   55  1975  Michael Örtegren
   56  1975  Monica Andersson
   57  1975  Anna Dönnestad
   58  1976  Hillewi Hagström
   59  1977  Göran Lundqvist
   60  1977  Monica Nordlund
   61  1977  Eva Cedervall
   62  1977   Mikael Sorling
   63  1978  Viveka Hoff
   64  1979  Kärstin Ehrnlund
   65  1980  Krister Kinell
   66  1980  Charlotte Montgomery
   67  1980  Björn Svedin  

Silvermärke

 • Tilldelas person som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete inom den svenska golfsportens centrala organisation och/eller inomklubb. Instiftat 1971.

  1. Utdelade Silvermärken 2021–
  2. 390  2021  Richard Norling, Delsjö GK
   391  2021  Hans Danielsson, Täby GK
   392  2021  Bob Bäckstedt, Rya GK
   393  2021  Mikael Larsson, Flens GK
   394  2021  Peter Lundqvist, Eskilstuna GK
   395  2021  Bruno Åstrand, Trosa GK
   396  2021  Hans Gardehall, Katrineholms GK
   397  2021  Matts Spångberg, Viksbergs GK
   398  2021  Jan Vinger, Vidbynäs GC
   399  2021  Reidar Andersson, GolfUppsala
   400  2021  Brittmarie Eriksson, A6 GK
   401  2021  Pierre Oksanen, Jönköpings GK
   402  2021  Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK
   403 2021 Jan-Inge Roubert, Lagans GK
   404 2021 Karl Ekblom, Örebro City GCC
   405 2022 Git Sövik Brastad, GK
   406 2022 Lennart Ferm, Barsebäck Golf
   407 2022 Maria Uller, Villa Baro Golf Åtvidaberg
   408 2022 Kerstin Norberg, Örnsköldsviks GK
   409 2022 Åke Westerlund, Skerike GK
   410 2023 Åsa Gustavsson, Eksjö
   411 2023 Tommy Schill, Vasatorps GK

  3. Utdelade Silvermärken 2011–2020
  4. 271  2011  Bengt Lövdén, Flommens GK
   272  2011  Marie Seleskog, Mosjö GCC
   273  2011  Ola Welander, Västerås GK
   274  2011  Lars-Göran Engström, Gumbalde GK
   275  2011  Svante Larsson, Suderbys GK
   276  2011  Ann Durlow, Orust GK
   277  2011  Hans Sandebring, Linköpings GK
   278  2011  Dan Lundgren, Veckefjärdens GK
   279  2011  Anette Orav, Övik GK
   280  2011  Owe Lindgren, Skellefteå GK
   281  2011  Martin Svensson, Fullerö GK
   282  2011  Ulf Ericsson, Skellefteå GK
   283  2011  Stefan Ågren, Halmstad GK
   284  2011  Lennart Ebbegren, Säters GK
   285  2011  Björn Lundman, Vassunda GK
   286  2011  Jan Lundell, Ingarö GK
   287  2011  Kjell Nilsson, Arninge GK
   288  2011  Unni Ericsson, Skellefteå GK
   289  2011  Jarl Krüger, Hult/Mark GK
   290  2011  Thomas Waldenstedt, Sand GC
   291  2011  Björn Gustavsson, Landeryds GK
   292  2012  Willgodt Bokhede, Lerjedalens GK
   293  2012  Kerstin Kringsberg, Kristinehamn GK
   294  2012  Bo Gullnes, Nicklastorps GK
   295  2012  Anders K Pettersson, Örnsköldsviks GK Puttom
   296  2012  Stefan Westermark, Luleå GK
   297  2012  Allan Fjellvind, Haparanda GK
   298  2012  Kerstin Rydström, Gällivare-Malmbergets GK
   299  2013  Kjell Fasth, Borås GK
   300  2013  Ralph Håkanson, Lysegårdens GK
   301  2013  Jan Gunnar Forsblad, Sand GC
   302  2013  Jens Åberg, Sölvesborgs GK
   303  2013  Jan Lindberg, Bollnäs GK
   304  2013  Leif Hillding, Örebro City G&CC
   305  2013  Guy Eriksson, Björklidens GK
   306  2013  Sune Moberg, Karlstad GK
   307  2013  Lena Broberg, Alingsås GK
   308  2013  Christina Rodman, Rya GK
   309  2013  Mats Jansson, Carlskrona GK
   310  2013  Björn Lager, Sölvesborgs GK
   311  2014  Sven-Erik Henriksson, Ängsö GK
   312  2014  Leif A Nilsson, Eslövs GK
   313  2014  Tage Nordkvist, Kils GK
   314  2014  Sven-Erik Jonsson, Kristinehamns GK
   315  2014  Cermit Bäcklund, Kils GK
   316  2014  Jan Brännström, Chalmers GK
   317  2014  Jörgen Ödfjäll, Kallfors GK
   318  2014  Margareta Bjällvinger, Hammarö GK
   319  2014  Karl-Erik Jonsson, Bollnäs GK
   320  2014  Birgitta Andersson, Lannalodge Golfresort
   321  2014  Kjell Wängelin, Sollentuna GK
   322  2014  Bertil Rosvall, Stockholms GK
   323  2014  Hans Ohlsson, Växjö GK
   324  2014  Lisa Miller, Kalmar GK
   325  2014  Hans Pettersson, Kalmar GK
   326  2014  Lars Nordin, Gripsholms GK
   327  2015  Curt Forsman, Skerike GK
   328  2015  Majvor Wilson, Surahammars GK
   329  2015  Kristina Carlo, Eksjö GK
   330  2015  Jan-Olof Olsson, Vellinge GK
   331  2015  Maggie Käll-Bohman, Söderhamns GK
   332  2015  Lars Bellman, Örebro City G&CC
   333  2015  Robert Ekenberg, Hudiksvalls GK
   334  2015  Karl-Erik Smedetun, Arvidsjaurs GK
   335  2015  Adrian Bordeianu, Umeå GK
   336  2015  Mats Karlsson, Rydö GK 
   337  2015  Sten-Erik Ohlsson, Örebro City G&CC
   338  2015  Jan-Erik Falk, Onsjö GK
   339  2016  Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK
   340  2016  Jan Ställborn, Landeryds GK
   341  2016  Göran Persson, Forsgårdens GK
   342  2016  Leif Thuresson, Gullbringa G&CC
   343  2016  Lief Jurefalk, Karlstad GK
   344  2016  Anna-Karin Jurefalk, Karlstad GK
   345  2016  Ole Skarin, Sigtuna GK
   346  2016  Roger Skanser, Skerike GK
   347  2016  Kaj Stenberg, Barsebäck GCC
   348  2016  Rolf Johansen, Ulricehamns GK
   349  2016 Åke  Leufstedt, Ulricehamns GK
   350  2016  Lars Hörnell, Karlskoga GK
   351  2016  Anders Jonsson, Umeå GK
   352  2016  Catarina Florén, Lyckorna GK
   353  2016  Per-Erik Florén, Lyckorna GK
   354  2016  Jörgen Jarnryd, Torreby GK
   355  2017  Eie Landquist, Säters GK
   356  2017  Ingemar Kask, Läckö GK
   357  2017  Ann-Charlotte Sund Persson, Lannalodge
   358  2017  Jens Zander, Wäsby GK
   359  2017  Olof Palmlund, Särö GC
   360  2017  Michael Sahlin, Billeruds GK
   361  2017  Leif Danielsson, Falkenbergs GK
   362  2017  Magnus Göransson, Mälarö GK Skytteholm
   363  2017  Tord Gustafson, Sollefteå GK
   364  2017  Margaretha Haglund, Mjölkeröds GK
   365  2017  Stefan Minell, Österlens GK
   366  2018  Peter Björklund, Dalsjö GK
   367  2018  Ulf Schröder, Kungsängens GK
   368  2018  Bo Elmgren, Bodens GK
   369  2018  Birgitta Johansson, Arvika GK
   370  2018  Jan Svedin, Dalsjö GK
   371  2018  Annika Persson, Kalmar GK
   372  2018  Christian Hedberg, Västerås GK
   373  2018  Anders Rudgård, Jönköpings GK
   374  2018  Leif Lundqvist, Glasrikets GK
   375  2019  Torgny Dahlqvist, Tjörns GK
   376  2019  Hans Söderberg, Vreta Kloster GK
   377  2019  Mari Johansson, Östersund Frösö GK
   378  2019  Kenneth Bognesand, Gävle GK
   379  2019  Jan Erik Andersson, Trummenäs GK
   380  2019  Ulf Andersson, Trummenäs GK
   381  2019  Håkan Glimåker, Samueldals GK
   382  2019  Larsove Jancke, A6 GK
   383  2019  Stefan Lindvall, Ljunghusens GK
   384  2020  Lars Äng, Forsgårdens GK
   385  2020  Anders Randelius, Strömsholms GK
   386  2020  Rolf Rodert, Skövde GK
   387  2020  Lars Bergenholtz, Lagans GK
   388  2020  Åke Holt, Örebro City GCC
   389  2020  Björn Ekblom, Lidköpings GK

  5. Utdelade Silvermärken 2001-2010
  6. 116  2001  Bo Möller, Varbergs GK
   117  2001  Gert Ahlqvist, Flädje GK
   118  2001  Jan Skotte, Trosa GK
   119  2001  Christer Bergfors, Ronneby GK
   120  2001  Marie-Louise Månsson, Albatross GK
   121  2001  Margaretha Lundahl, Örebro GK
   122  2001  Per Olof Bjärenäs, Haverdals GK
   123  2001  Marit Persson, Kristianstad GK
   124  2001  Lars Rodenstam, Falsterbo GK
   125  2001  Walter Danewid, Lunds Akademiska GK
   126  2001  Anita Torstensson, Trelleborgs GK
   127  2001  Rolf Bondesson, Landskrona GK
   128  2001  Bengt Leffler, Mälarö GK Skytteholm
   129  2001  Peter Nordwall, Bro-Bålsta GK
   130  2001  Leif Ledmyr, Lidingö GK
   131  2002  Steffan Söör, Sigtunabygdens GK
   132  2002  Per-Uno Unosson, Kumla GK
   133  2002  Elisabeth Engstrand, Upsala GK
   134  2002  Göte Jensen, Uddevalla GK
   135  2002  Göran Wessberg, Forsbacka GK
   136  2002  Lars Liesén, Färgelanda GK
   137  2002  Jan Wallgren, Orust GK
   138  2002  Bo Holmgren, Ekarnas GK
   139  2002  Bo Bäckman, Tjörns GK
   140  2002  Olle Roos, Linköpings GK
   141  2002  Anders Råstock, Ängsö GK
   142  2002  Ola Ahlstrand, Älmhults GK
   143  2002  Mats Linder, Salsta GK
   144  2002  Sven-Erik Boström, Timrå GK
   145  2002  Klas Löfgren, Timrå GK
   146  2002  Ulf Axelson, Österhaninge GK
   147  2002  Börje Rangnitt, Bro-Bålsta GK
   148  2002  Olle Engström, Nora GK
   149  2002  CG-Sandin, Drottningholms GK
   150  2002  Ulf Geijerman, Haninge GK
   151  2002  Mattias Sjögren, Arlandastad GK
   152  2003  Britt Hogenstedt, Luleå GK
   153  2003  Ingrid Torines-Brandt, Ågesta GK
   154  2003  Håkan Dahlman, Mora GK
   155  2003  Egon Håkanson, Drottningholms GK
   156  2003  Lennart Gillemo, Halmstad GK
   157  2003  Göran K Johansson, Stora Lundby GK
   158  2003  Bertil Gustafsson, Karlshamns GK
   159  2003  Ture Svensson, Sölvesborgs GK
   160  2003  Anders Runfelt, Lidingö GK
   161  2004  Leif Orth, Växjö GK
   162  2004  Leif Pinéus, Delsjö GK
   163  2004  Bengt Johansson, Torsby GK
   164  2004  Stefan Wiiand, Askersunds GK
   165  2004  Göte Emilsson, Billingens GK
   166  2004  Per Karlsson, Trollhättans GK
   167  2004  Kjell Herlevsson, Luleå GK
   168  2004  Klas Moberg, Strängnäs GK
   169  2004  Rolf Kvist, Eskilstuna GK
   170  2004  Christian Axell, Troxhammar GK
   171  2004  Bertil Elisson, Norrköpings GK
   172  2004  Karl-Wilhelm Hansen, Lidköping GK
   173  2004  Erik Åkerlund, Östersund-Frösö GK
   174  2004  Anders Wasberg, Enköpings GK
   175  2004  Jochum Söderström, Täby GK
   176  2004  Lars Lundström, Araslövs GK/Kristianstads GK
   177  2004  Kaj Wagland, Landeryds GK
   178  2005  Karl-Erik Bergström, Visby GK
   179  2005  Conny Eckervald, Köpings GK
   180  2005  Nils-Erik Witteberg, Hagge GK
   181  2005  Mats Lindevall, Timrå GK
   182  2005  Göran Nordblom, Halmstad GK
   183  2005  Arne Jönsson, Lyckorna GK
   184  2005  Margit Grahn, Norrmjöle GK
   185  2005  Håkan Herne, Ekerum GK
   186  2005  Inge Selberg, Norrköpings GK
   187 2005  Mats Sjöblom, Timrå GK
   188 2005  Sten Forsberg, Lidingö GK
   189 2006  Violet Hellberg Persson, Eslövs GK
   190 2006  Mats Widén, Funäsdalsfjällens GK
   191 2006  Tord Krokström, Hudiksvalls GK
   192 2006  Anders Eriksson, Gustavsviks GK
   193 2006  Leif Burwall, Luleå GK, Piteå GK
   194 2006  Anders Engdahl, Nyköpings GK
   195 2006  Jöns-Åke Göransson, Örnsköldsviks GK Puttom
   196 2006  Sören Johansson, Götaström GK
   197 2006  Lena Edman, Hooks GK
   198 2007  Hans Wiklund, Gotska GK
   199 2007  Inga Lill Norlin, Sollentuna GK
   200 2007  Birgitta Eriksson, Nyköpings GK
   201 2007  Bengt-Göran Nilsson, Västerås GK
   202 2007  Leif Andersson, Torreby GK
   203 2007  Jan Ohlin, Ullna GC
   204 2007  Jan-Olof Bengtsson, Linköpings GK
   205 2007  Håkan Edvardsson, Flädje GK
   206 2007  Kenneth Grahn, Glasrikets GK
   207 2007  Knut Sörensen, Gällivare-Malmbergets GK
   208 2007  Gerd Olsson, Bäckavattnets GK
   209 2007  Egon Svensson, Marks GK
   210 2007  Christer Palmborg, Lindö GK
   211 2007  Håkan Stålbro, Karlstad GK
   212 2007  Hans Grandin, Säters GK
   213 2007  Ove Olsson, Falkenbergs GK
   214 2007  Ann-Christine Conradsson, Orust GK
   215 2008  Yvonne Larsson, Visby GK
   216 2008  Joakim Alström, Timrå GK
   217 2008  Eva Fastén, Olandsbyggdens GK
   218 2008  Åke Dahlgren, Sofiedals GK
   219 2008  Bengt Hammarstedt, Perstorp GK
   220 2008  Iris Wikström, Kalix GK
   221 2008  Håkan Forsberg, Högbo GK
   222 2008  Claes Friberg, Ronneby GC
   223 2008  Bengt Pettersén, Falun-Borlänge GK
   224 2008  Marianne Carlberg, Mariestads GK
   225 2008  Karl-Gustaf Sandberg, Sundsvalls GK
   226 2008  Bertil Nordkvist, Härnösand GK
   227 2008  Gun Nilsson, Lidingö GK
   228 2008  Bengt-Ove Andersson, Gävle GK
   229 2009  Jan Hansson, Arvika GK
   230 2009  Gunnar Askehall, Ulricehamns GK
   231 2009  Bengt Malmqvist, Slite GK
   232 2009  Sören Andersson, Roslagens GK
   233 2009  Ulf Andersson, Trummenäs GK
   234 2009  Leif-Gunnar Stenlund, Piteå GK
   235 2009  Thorsten Hellmark, Kårsta GK
   236 2009  Jan Sjöö, Linde GK
   237 2009  Åke Ljungqvist, Enköpings GK
   238 2009  Håkan Forsberg, Abbekås GK
   239 2009  Karin Wiman, Enköpings GK
   240 2009  Rolf Steen, Varbergs GK
   241 2009  Rolf Olsson, Bosjökloster GK
   242 2009  Thore Wernol, Salems GK
   243 2009  Patrik Nilsson, Rydö GK
   244 2009  Ingvar Orrelid, Kungsbacka GK
   245 2009  Ronnie Salomonsson, Nyköpings GK
   246 2009  Rui de Sousa, Wittsjö GK
   247 2009  Kenneth Skårud, Linde GK
   248 2010  Jack Åström, Täby GK
   249 2010  Anders Walldow, Gränna GK
   250 2010  Ulf Kindblom, Isaberg GK
   251 2010  Nils Billing, Skogaby GK
   252 2010  Kerstin Allert, Vreta Kloster GK
   253 2010  Ulf Påhlsson, Falun-Borlänge GK
   254 2010  Christer Karlsson, Skövde GK
   255 2010  Hans Ström, Gävle GK
   256 2010  Hans Johansson, Albatross GK
   257 2010  Lars Pettersson, Ulriksdal GK
   258 2010  Bo Nilsson, Nynäshamn GK
   259 2010  Lars-Göran Eriksson, Ingarö GK
   260 2010  Torsten Strandberg, Härnösands GK
   261 2010  Hasse Lundgren, Eksjö GK
   262 2010  Lars Gräns, Vetlanda GK
   263 2010  Barbro Olofsson, Nora GK
   264 2010  Irena Otto, Gustavsviks GK
   265 2010  Harry Herrgård, Askersunds GK
   266 2010  Håkan Andersson, Skövde GK
   267 2010  Jan Linder, Billingens GK
   268 2010  Dan Nilsson, Trollhättans GK
   269 2010  Per Lindgren, Edenhof GK
   270 2010  Benny Larsson, Boa Olofström GK 

  7. Utdelade Silvermärken 1991-2000
  8. 30    1991  Kåre Månson, Östersund-Frösö GK
   31    1991  Sixten Söderberg, Kalmar GK
   32    1992  Ivan Lundström Söderhamns GK
   33    1992  Claes Rube, Rya GK
   34    1992  Marianne Johansson, Ärila GK
   35    1992  Sten Wennlo, Saab-Ana
   36    1992  Lars Ljunglöf, Södertälje GK
   37    1992  Jan Scott ,Torshälla GK
   38    1992  Per-Olof Andersson, Katrineholms GK
   39    1992  Gunnar Öst, Täby GK
   40    1993  Lars Tigerberg, F6 GK
   41    1993  Bo Öster, Mariestads GK
   42    1993  Bo Häägg, Delsjö GK
   43    1993  Stig R Welin, Albatross GK
   44    1993  Nils-Olof Fernulv, Växjö GK
   45    1993  Börje Stenler, Varbergs GK
   46    1994  Gunnar Bergström, Katrineholms GK
   47    1994  Anders Paulsson, Bäckavattnets GK
   48    1994  Per Malmrup, Kristianstad GK
   49    1994  Carl Jephson, Carlskrona GK
   50    1994  Jan Rabe, Laholms GK
   51    1994  Lennart Jerlebo, Halmstad GK
   52    1994  Åke Fäldt, Marks GK
   53    1994  John Forsell, Karlshamns GK
   54    1994  Lars-Erik Karlsson, Hooks GK
   55    1994  Lotta Karlsson, Hooks GK
   56    1994  Stig Sandell, Tobo GK
   57    1995  Ingrid Larsson, Bollnäs GK
   58    1995  Jan Hansson, Hofors GK
   59    1995  Bo Wallgren, Högbo GK
   60    1995  Tage Bjuredahl, Hökensås GK
   61    1995  Stig Wernmo, Ryfors GK
   62    1995  Lars Högstedt, Falkenbergs GK
   63    1995  Anne Marie Nordblom, Halmstad GK
   64    1995  Nils-Erik Södergren, Lyckorna GK
   65    1995  Hans Lundberg, Fjällbacka GK
   66    1995  Tore Bryneholt, Sundsvalls GK
   67    1995  Barbro Tjernberg, Härnösands GK
   68    1995  Marianne Persson, Forsgårdens GK
   69    1995  Arne Willerman, Mosjö G&CC
   70    1995  Gun Waltersson, Strömstads GK
   71    1995  Thomas Löjdahl, Kristianstad GK
   72    1995  Hannes Båth, Gullbringa G&CC
   73    1995  Einar Ryn, Linköpings GK
   74    1995  Håkan Thörnholm, Linköpings GK
   75    1995  Lars Wolff, Wittsjö GK
   76    1995  Sven A Svennberg, Ågesta GK
   77    1996  Ingvar Rönnbäck, Ängsö GK
   78    1996  Bo Ericsson, Saxå GK
   79    1996  Per Erlandsson, Falsterbo GK
   80    1996  Bo Malmborg, Upsala GK
   81    1996  Göran Bolander, Enköpings GK
   82    1996  Bertil Wiman, Ågesta GK
   83    1996  Per-Axel Brommesson, Djursholms GK
   84    1997  Nils Bergström, Isabergs GK
   85    1997  Rolf Krull, Kumla GK
   86    1997  Asta Holm, Södertälje GK
   87    1997  Roy Syle, Göteborgs GK
   88    1997  Per Forsberg, Eskilstuna GK
   89    1997  Bo Lindström, Viksjö GK
   90    1997  Tommy Lindelöf, Ågesta GK
   91    1998  Lena Joelsson, Karlskoga GK
   92    1998  Bengt Samuelsson, Ringenäs GK
   93    1998  Edo Arvidsson, Nickalstorps GK
   94    1998  Jan-Åke Olofsson, Nora GK
   95    1998  Gunnar Fagerlund, Söderhamns GK
   96    1998  Ulf Carlsson, Piteå GK
   97    1998  Sven Olof Eriksson, Rättviks GK
   98    1998  Barbro Nilsson, Oskarshamns GK
   99    1999  Anne-Marie Kjellgren-Evertsson, Skövde GK
   100  1999  Hiller Skoog, Viksjö GK
   101  1999  Harald Haegermark, Viksjö GK
   102  2000  Harald Ordell, Köpings GK
   103  2000  Björn Möller, Enköpings GK
   104  2000  Ann Halvorsen, Upsala GK
   105  2000  Ola Westerlund, Piteå GK
   106  2000  Per Olof Ekdala, Skepparslövs GK
   107  2000  Gösta Lundholm, Kungsbacka GK
   108  2000  Birgitta Westberg, Visby GK
   109  2000  Lars Strömbäck, Åtvidabergs GK
   110  2000  Lars-Gunnar Fråhn, Borås GK
   111  2000  Per Erik Grönvall, Varbergs GK
   112  2000  Bertil Lundberg, Landskrona GK
   113  2000  Roland Lundgren, Lycksele GK
   114  2000  Sven-Erik Uhlin, Borås GK
   115  2000  Göran Lindahl, Ulricehamns GK  

  9. Utdelade Silvermärken 1971-1990
  10. 1    1971  Hans Bohn, Falsterbo GK
   2    1971  Ture Bruce, Landskrona GK
   3    1971  Tore Dahlström, Upsala GK
   4    1971  Klas Ringius, Falsterbo GK
   5    1971  Widar Weibull, Mölle GK
   6    1972  Folke Sjöstedt, Eskilstuna GK
   7    1972  Lars Ågren, Halmstad GK
   8    1974  Lars Nathorst-Westfelt, Södertälje GK
   9    1975  Sven Möller, Falkenbergs GK
   10  1976  Erik Torudd, Lunds Akademiska GK
   11  1977  Karl-Axel Ramnerö, Falsterbo GK
   12  1979  Helmer Reveman, Örebro GK
   13  1981  Nils Erik Andersson, Flommens GK
   14  1982  Gunnar Nobel, Härnösands GK
   15  1982  John-Fredrik Dymling, Lunds Akademiska GK
   16  1982  Johan Lachman, Ystad GK
   17  1982  Jan Sederholm, Rya GK
   18  1982  Birgit Håkansson, Göteborg GK
   19  1983  Gunnar Stalin, Flommens GK
   20  1985  Sven Verner Carlsson, Djursholm GK
   21  1986  Hans Hydbom, Eslövs GK
   22  1987  Valter Thomé, Kristianstad GK
   23  1987  Gustav Lindblad, Ärila GK
   24  1988  Bertil Wissinger, Eksjö GK
   25  1988  Alice Stålberg, Eskilstuna GK
   26  1989  Ragnar Lidhage, Borås GK
   27  1990  Björn Sjöström, Ljunghusens GK
   28  1990  Nils Egelius, Finspångs GK
   29  1990  Jan Krüger, Gullbringa G&CC  

Silverplakett

 • Tilldelas enskild person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för golfsportens främjande eller spelskicklighetens höjande eller på annat sätt gjort sig förtjänt av Golfförbundets erkänsla

  För att få plaketten krävs cirka 10 års arbete på någon av de tunga posterna i en klubbstyrelse eller avgörande insatser vid bildande av klubb samt byggande av bana. Styrelsen delar ut belöningen efter namnförslag från klubbarna. Instiftad 1940.

  1. Utdelade silverplaketter 2021-
  2. 2021 Anneli Roubert Lagans GK

  3. Utdelade Silverplaketter 2011–2020
  4. 2011  Aaen Bente Mjölkeröd GK
   2011  Carlsson Jimmy Ljungarnas GK
   2011  Dahlin Lennart Slite GK
   2011  Jönsson Bengt Arninge GK
   2011  Månsson Olle Allerum GK 
   2011  Raunås Mats Ljungarnas GK
   2011  Winberg Ronny Täby GK 
   2012  Bergh Samuel Hässlegården GK 
   2012  Huzell Leif Marks GK 
   2012  Johansson Bengt Marks GK 
   2012  Perulf Thomas Falsterbo GK
   2013  Bergström Eric Gotska GK
   2013  Andersson George Hooks GK
   2013  Höglund Stig Karlstad GK
   2013  Bjällvinger Margareta Hammarö GK 
   2013  Wängelin Kjell Sollentuna GK 
   2013  Lantz Christer Ryfors GK
   2013  Freudenthal Peter Visby GK
   2014  Axelsson Kjell Kalmar GK
   2014  Jörgensen Klas Mölle GK 
   2014  Johamn Bengt Alvesta GK
   2014  Bjuggren Magnus Värnamo GK
   2014  Nordholm Bert Lagans GK
   2015  Bergman Christina Ljusterö GK
   2016  Sahlsten Björn Mölle GK 
   2020  Nygren Stefan Vreta Kloster GK

  5. Utdelade Silverplaketter 2001-2010
  6. 2001  Axgården Tomas Rydö GK 
   2001  Bromée Anders Ronneby GK 
   2001  Ernström Rolf Härnösands GK 
   2001  Hörnesten Björn Viksjö GK
   2001  Isaksson Bo Ronneby GK 
   2001  Johansson Gun-Britt Karlskoga GK
   2001  Johansson Sune Ronneby GK 
   2001  Lundgren Magnus Upsala GK 
   2001  Skoog Christer Emmaboda GK 
   2001  Strandberg Jan-Bertil Värnamo GK 
   2001  Strandberg Torsten Härnösands GK 
   2001  Törn Yngve Värnamo GK 
   2001  Widmark Per-Johan F5 GK 
   2001  Åhsberg Jane Emmaboda GK
   2002  Andersson Zaine Ryfors GK 
   2002  Arnshed Henry Tegelberga GK
   2002  Borg Roger Karlskoga GK
   2002  Engstrand Brita Hulta GK 
   2002  Ericsson Jan-Olof Alvesta GK
   2002  Eriksson Anders Askersunds GK 
   2002  Forssman Birgit Falsterbo GK
   2002  Frennemo Lennart Stenungsund GK
   2002  Johansson Sigurd Tegelberga GK
   2002  Jonsson Torbjörn Karlskoga GK
   2002  Jönsson Arne Lyckorna GK 
   2002  Nilsson Ronald Sala GK
   2002  Yngve Kent Tjörns GK
   2003  Lindqvist Ove Kumla GK
   2003  Petterson Glenn Assartorps GK
   2003  Öhlund Birgitta Ulriksdals GK
   2004  Gavelin Björn Umeå GK
   2004  Hansson Jan Arvika GK
   2004  Johansson Jan-Eric Sunne GK
   2004  Nilsson Alf Snöå GK 
   2004  Nyman Lars Vasatorps GK
   2004  Stenström Magnus Kristinehamns GK
   2004  Sundby Christian Lundsbergs GK 
   2004  Wikström Gunnar Arvidsjaurs GK
   2005  Eriksson Birgitta Nyköpings GK 
   2005  Eriksson Rune Ronneby GK
   2005  Frick Thomas Falsterbo GK
   2005  Nilsson Gunnar Sölvesborgs GK
   2005  Nylund Knut Mora GK
   2005  Svensson Stig-Åke Gumbalde GK 
   2005  Westman Staffan Katrineholms GK
   2005  Zagerholm Leif Ronneby GK
   2006  Forsberg Håkan Högbo GK 
   2006  Johansson Kenneth Färgelanda GK 
   2006  Patriksson Margareta Forshaga GK 
   2006  Stille Leif Söderåsens GK
   2007  Clang Mats Malungs GK
   2007  Ehrlin Jan Tranås GK 
   2007  Eriksson Stina Rättviks GK
   2007  Grönqvist Ulf Saxnäs GK 
   2007  Jurefalk Anna-Karin Karlstad GK
   2007  Järbur Gudrun Lyckorna GK
   2007  Larsson Kaicy Karlstad GK
   2007  Lindsjö Bengt Nässjö GK 
   2007  Modéer Bengt Falsterbo GK 
   2007  Strömberg Sören Karlstad GK
   2007  Svensson Egon Marks GK 
   2007  Ternert Rolf Arvidsjaurs GK
   2008  Ebbegren Lennart Säters GK
   2008  Häglund Sigvard När GK
   2008  Johnsson John Troxhammars GK
   2008  Magnusson Kenneth Glasrikets GK
   2008 Norman Jöran Säters GK
   2008  Sommar Börje Furudals-Bruks GK
   2008  Thörnroos Roland Visby GK
   2008  Waltré Ulf Täby GK 
   2008  Runnberg Nils S:t Arild GK 
   2009  Andersson Sune Flens GK
   2009  Christiansson Hans Torekovs GK 
   2009  Eriksson Morgan
   2009  Florén Catarina Lyckorna GK
   2009  Haglund Margareta Mjölkeröd GK 
   2009  Karlsson Sylve När GK 
   2009  Lagergréen Claes Stenungsunds GK 
   2009  Nilsson Bertil Tegelberga GK
   2009  Noren Vidar Flens GK 
   2009  Petterson Lennarth Rydö GK
   2009  Wessman Åke Västervik GK
   2009  Hansson Ebbe Eslövs GK
   2009  Wulff Lars-Göran Eslövs GK 

  7. Utdelade Silverplaketter 1991-2000
  8. 1991  Bodevik Sven Falun-Borlänge GK
   1991  Dunge Per Tobo GK
   1991  Ehrensvärd Fredrik Ölands GK
   1991  Ekdala Per Olof Östra Göinge GK
   1991  Engdahl Anders Ärila GK
   1991  Grönberg Henry Falköpings GK
   1991  Hörnfeldt Olle Ärila GK
   1991  Johnson Stefan Eksjö GK 
   1991  Jonsson Agneta Täby GK 
   1991  Juthage Åke Rättviks GK 
   1991  Persson Kent Marks GK 
   1991  Wernmo Stig Falköpings GK
   1992  Dahlbom Weine Ljunghusens GK
   1992  Hedberg P.G Sofiedals GK
   1992  Helmer Clas Högbo GK
   1992  Högberg Ingvar Högbo GK
   1992  Höglund Sven Högbo GK 
   1992  Karlsson Ronny Sollentuna GK
   1992  Krull Rolf Kumla GK
   1992  Lamberg Roland Bedinge GK
   1992  Lindcrantz Maj Ljunghusens GK
   1992  Ljungberg Bertil Högbo GK
   1992  Lundström Kaj Bedinge GK
   1992  Löfnäs Ingemar Leksands GK
   1992  Myrup Bengt Ljunghusens GK
   1992  Nordqvist Bertil Wermdö GCC
   1992  Seifert Torbjörn Ljunghusens GK
   1992  Sikström Per Olof Båstad GK
   1992  Tufvesson Nils Johan Båstad GK 
   1992  Åberg Gunnar Ljunghusens GK
   1993  Abrahamsson Johan Karlshamn
   1993  Björkström Jan Erik Lidingö GK
   1993  Carlsson Sven Laholms GK
   1993  Eckervald Conny Korslöts GK
   1993  Guldstrand Per Ystad GK
   1993  Israelsson Arne Björkhagens GK
   1993  Jacobsson Ulf Mölle GK
   1993  Jernberg Christer Skaftö GK
   1993  Johnstone David Lidingö GK
   1993  Lindberg Jan Bollnäs GK
   1993  Lundahl Margaretha Örebro GK 
   1993  Magnusson Björn Fagersta GK 
   1993  Mohlin Stellan Wermdö GCC 
   1993  Nilsson Jan Erik Sollefteå Långsele GK
   1993  Näslund Nils Erik Bollnäs GK
   1993  Rosenkvist Bertil Kristianstad GK
   1993  Söderbäck Börje Bollnäs GK 
   1994  Alm Carl Erik Ågesta GK
   1994  Andén Mats Perstorps GK
   1994  Andersson Göran Bäckavattnets GK
   1994  Bergfors Christer Ronneby GK 
   1994  Diedrichs Per Johan Laholms GK
   1994  Eklander Kurt Sollentuna GK
   1994  Ekström Rune Åtvidabergs GK
   1994  Evergren Stig Olofströms GK 
   1994  Gustafsson Hans Täby GK
   1994  Gustafsson Kjell Bäckavattnets GK
   1994  Hansson Richard Halmstad GK
   1994  Hultström Åke Ängsö GK
   1994  Hässler Lars Halmstad GK
   1994  Jonsson Jan Olov Lagans GK
   1994  Karlsson Per Trollhättans GK
   1994  Kvist Rolf Eskilstuna GK
   1994  Lindelöw Bodil Ljunghusens GK
   1994  Ljungnér Sten Halmstad GK
   1994  Nehrer Sven Olof Ängsö GK
   1994  Nilsson Stig Perstorps GK 
   1994  Nordén Britt Louise Rydö GK
   1994  Olofsson Ing Marie Torshälla GK 
   1994  Olsson Ove Flädje GK
   1994  Persson Per Axel Ängelholms GK
   1994  Pragert Bert Halmstad GK
   1994  Rapp Stig Arne Sigtunabygdens GK
   1994  Simre Jan Erik Ängelholms GK
   1994  Skeppare Åke Sigtunabygdens GK
   1994  Skjöldebrand Ewa Halmstad GK 
   1994  Torstendahl Sören Ågesta GK 
   1994  Tovstedt Leif Rydö GK
   1994  Wanner Carl Erik Ågesta GK
   1994  Wiberg Björn Söderåsens GK
   1994  Wikberg Gösta Ågesta GK 
   1994  Ågren Bo Falun-Borlänge GK
   1995  Ahlström Bo Hässleholms GK
   1995  Carlsson Gert Nicklastorps GK
   1995  Ekdahl Thomas Flommens GK
   1995  Ekström Gunnar Ängsö GK
   1995  Ericsson Sture Fullerö GK 
   1995  Grönberg Lars Västerås GK
   1995  Jacobsson Bengt Linköpings GK
   1995  Johansson Bertil Linköpings GK
   1995  Kästel Lennart Karlstad GK
   1995  Nilsson Ingvar Haverdals GK 
   1995  Nilsson Olle Alvesta GK
   1995  Norda Sverre Carlskrona GK
   1995  Norderfors Per Ätradalens GK
   1995  Nyberg Jan Enköpings GK
   1995  Otter von Carsten Wiredaholms GK
   1995  Perzon Bengt Söråkers GK
   1995  Roos Olof Linköpings GK 
   1995  Rothelius Staffan Strömstad GK
   1995  Samuelsson Sverker Borås GK
   1995  Skoglund Mats Leksands GK 
   1995  Skoog Henrik Karlskoga GK 
   1995  Tell Sven R Motala GK
   1995  Uhlin Sven-Erik Borås GK
   1995  Wahlquist Axel Linköpings GK
   1996  Andersson Sven-Olov Tobo GK
   1996  Bjälesjö Olof Tobo GK 
   1996  Ekström Lars Nybro GK
   1996  Gustafsson Bertil Karlshamns GK 
   1996  Johansson Mats Marks GK
   1996  Kjaell B.Åke Lunds Akademiska GK
   1996  Ljunggren Tommy Bedinge GK
   1996  Mårtensson Bo Östersund-Frösö GK 
   1996  Nilsson Margareta Nybro GK 
   1996  Sterner Håkan Nybro GK
   1996  Tegstam Georg Alingsås GK 
   1996  Warme Håkan Nybro GK
   1997  Andersson Lennart Sollefteå GK
   1997  Axelsson Kjell Kalmar GK
   1997  Björklund Henry Bråvikens GK
   1997  Björklund Håkan Växjö GK
   1997  Carlsson Gösta Barsebäck GCC 
   1997  Claesson Göran Mälarö GK Skytteholm
   1997  Franzén Lillian Älmhults GK 
   1997  Hjort Lars Åke Flommens GK
   1997  Jansson Bertil Täby GK
   1997  Lanner Kerstin Stjernfors GK
   1997  Nilsson Billy Tobo GK
   1997  Rundqvist Birgit Tobo GK
   1997  Strindlund Evert Sollefteå GK
   1997  Thell Aina Söderåsens GK 
   1997  Unefäldt Gösta Strömstad GK
   1998  Adén Peter Hammarö GK
   1998  Almroth Leif Nybro GK
   1998  Andersson Bertil Karlstad GK
   1998  Andersson Stig Götaströms GK 
   1998  Bendt Per-Anders Laholms GK 
   1998  Björkman Johnny Gustavsviks GK 
   1998  Blom Harald Bäckavattnets GK
   1998  Eksell Jan Eksjö GK
   1998  Fagerlund Tony Bäckavattnets GK
   1998  Grange Tomas Bäckavattnets GK
   1998  Karlsson Rune F5 GK
   1998  Lindholm Anders Eksjö GK
   1998  Mathiasson Olof Vasatorps GK 
   1998  Mohlin Bertil Eksjö GK
   1998  Myrgren Mattias Bosjökloster GK
   1998  Nilsson Carl-Axel Tobo GK
   1998  Nilsson Nils Oskarshamns GK 
   1998  Olsson Rolf Bosjökloster GK
   1998  Strandman Tommy Kalmar GK
   1998  Söör Steffan Sigtunabygdens GK 
   1998  Walldow Anders Gränna GK
   1998  Wiberg Catharina Stora Lundby GK
   1999  Adolfsson Ingvar Isabergs GK 
   1999  Brantberg Anders Falsterbo GK
   1999  Edman K-G Hooks GK
   1999  Fredriksson Rune Albatross GK
   1999  Fredriksson Sven Linde GK
   1999  Hedelin Harry Karlskoga GK
   1999  Johansson Kenneth Ulricehamns GK
   1999  Kindblom Ulf Isabergs GK
   1999  Lundman Björn Vassunda GK
   1999  Ottosson Bernt Isaberg GK
   1999  Ottosson Solveig Isaberg GK
   1999  Persson Inger Forshaga GK
   1999  Porin Gunnar Fullerö GK
   1999  Sjöland Bernt Isaberg GK
   1999  Ström Hans Gävle GK 
   1999  Söderlund Per Isaberg GK
   1999  Tamker Stig Viksjö GK
   1999  Widing Kenth Ängsö GK 
   2000  Bergkvist Nils Wermdö G&CC
   2000  Dybeck Clarence Wermdö G&CC
   2000  Engström Bo Drottningholms GK
   2000  Enström Peter Wermdö G&CC 
   2000  Holmer-Rothstein Elisabeth Kalmar GK
   2000  Joelsson Sven-Olof Karlskoga GK 
   2000  Järnehag Gertrud Ågesta GK
   2000  Lindberg Gunnar Köpings GK
   2000  Lundström Lars Kristianstads GK
   2000  Marklund Ove Piteå GK
   2000  Salegård Jarl Tjörns GK
   2000  Viklund Mats Piteå GK
   2000  Åberg Ulf Piteå GK
   2000  Öhrn-Mattson Eva Åkagårdens GK

  9. Utdelade Silverplaketter 1941-1990
  10. 1941  Bauer Gunnar Falsterbo GK
   1941  Hester William Falsterbo GK 
   1941  Lindberg Henry Stockholms GK
   1941  Nobel Ludvig Båstad GK
   1941  Persson Andrew Göteborgs GK
   1941  Pfeiff Gustav Halmstad GK
   1941  Rising Gunnar Stockholms GK
   1941  Roberts Ted Stockholms GK
   1941  Sundblom Rafael Stockholms GK
   1941  Tisell Gunnar Stockholms GK 
   1941  Wendel Georg Göteborgs GK 
   1942  Palmstierna Otto Kristianstad GK
   1943  Brahme Leonard Norrköpings GK
   1943  Hemberg Per Lidingö GK
   1943  Hérnod Torsten Lidingö GK
   1943  Setterberg Viktor Göteborgs GK
   1943  Törnsten Tor Göteborgs GK
   1945  Tranchell C F Falsterbo GK
   1949  Bohmansson Gösta Örebro GK
   1949  Helén Martin Västerås GK 
   1950  Wallenborg Axel Stockholms GK
   1952  Ehrnfors Torsten Kristianstad GK
   1954  Dalman Gösta Båstad GK
   1954  Dodd Jimmy Djursholms GK 
   1954  Fahleson Axel Stockholms GK 
   1954  Gumpert Nils Saltsjöbadens GK
   1955  Behring Ivar Västerås GK 
   1955  Jagenburg Hans Borås GK
   1955  Janzon Elliz Stockholms GK
   1955  Schéle Yngve Halmstad GK 
   1956  Crafoord Holger Lunds Akademiska GK
   1956  Nordström Sven Halmstad GK 
   1957  Holmquist Bengt Sundsvalls GK
   1957  Jeansson Ragnar Kalmar GK
   1957  Nilsson Olof Borås GK
   1957  Sandegård Karl Erland Östersund-Frösö GK
   1958  Edshammar Lars Falsterbo GK
   1958  Fahraeus Upsala GK
   1958  Hjärne Urban Halmstad GK
   1958  Johnsson Klas Örebro GK
   1958  Ramstedt Elsa Stockholms GK
   1958  Runfelt Erik Lidingö GK
   1959  Boström Stig Falsterbo GK
   1959  Brück Arnold Västerås GK
   1959  Carlsson Gunnar 
   1959  Kastengren Herbert Drottningholms GK
   1959  Lindström Einar Halmstad GK
   1959  Lundström Åge Rya GK
   1959  Odqvist Nils Göteborgs GK
   1959  Olsson Ulf Rya GK
   1959  Rydbeck Carl Falsterbo GK
   1959  Schweder Erik Falsterbo GK
   1959  Vils Frode Österlens GK
   1960  Andersson Knut Falkenbergs GK 
   1960  Brasier Douglas Göteborgs GK 
   1960  Edholm Gotthard Östersund-Frösö GK
   1960  Persson Per Edvin Flommens GK
   1960  Wiklund Martin Östersund-Frösö GK
   1961  Sundgren Sten Jönköpings GK
   1962  Gabrielsson Lennart Umeå GK 
   1962  Hegart Sten Örebro GK
   1962  Sköld Nils Stockholms GK 
   1962  Torudd Erik Lunds Akademiska GK
   1962  Walberg Sven Linköpings GK
   1963  Adelswärd Eric Åtvidabergs GK
   1963  Edstrand Elsa Falsterbo GK
   1963  Ewe Bertil Kristianstad GK
   1963  Isoz Rudolf Hooks GK
   1963  Nilsson Sture Eskilstuna GK
   1963  Ryn Einar Linköpings GK
   1963  Sandeborg Gösta Stockholms GK
   1964  Dahlén Gustaf Djursholms GK
   1964  Nyberg Nils O Upsala GK 
   1964  Törn Åke Värnamo GK
   1965  Adlerst Adelsköld S G Öijared GK
   1965  Alrutz Sten Djursholms GK
   1965  Forsberg Alvar Linköpings GK
   1965  Hultberg Arne Jönköpings GK
   1965  Lindmark Holger 
   1965  Nathorst Westfelt Lars Södertälje GK 
   1965  Sjöstedt Folke Eskilstuna GK
   1966  Fernström Erik K
   1966  Hillerström Folke Mölle GK
   1966  Lindberg Eva Göteborgs GK
   1966  Lindgren Stig Falun-Borlänge GK
   1966  Paulsson Gregor Upsala GK
   1966  Svensson Per TH Ronneby GK
   1966  Westberg Nils Bodens GK
   1966  Vilén Lennart Ljunghusens GK
   1967  Bjerka Jan Tranås GK
   1967  Engström Lennart Piteå GK
   1967  Lidén Egon Norrköpings GK
   1967  Lindeström Arne Kalmar GK
   1967  Svanberg Tore Norrköpings GK
   1968  Bruce Ture Landskrona GK 
   1968  Dalman Lars Söderhamns GK
   1968  Emanuelz Tage Sundsvalls GK
   1968  Janssen Carl Norrköpings GK
   1968  Rygaard Sven Båstad GK
   1969  Hult Wilhelm Boden GK
   1969  Norin Henry Holmsunds GK
   1969  Norlin Göran Örebro GK
   1969  Reveman Helmer Örebro GK
   1969  Sundin Sölve Göteborgs GK
   1969  Öjersson Göte Borås GK
   1970  Andersson Nils Erik Flommen GK
   1970  Dahlström Tore Upsala GK 
   1970  Keller Richard Trollhättans GK
   1970  Ljung Eric Ljunghusens GK
   1970  Nilsson Henry Mölle GK
   1970  Norin Harry Holmsunds GK
   1970  Röhss Eric Öijared GK
   1970  Sachs Ragnar Stockholms GK
   1970  Thorén Thorsten Holmsunds GK 
   1971  Brynolf Anne Marie Falsterbo GK
   1971  Brynolf R M
   1971  Brändström Edvard Lidingö GK
   1971  Ehlefors Gunnar Lunds Akademiska GK
   1971  Granström Göran Umeå Holmsunds GK
   1971  Henriksson Torsten Delsjö GK
   1971  Jennegren L E Carlskrona GK
   1971  Järund Harry Forsbacka GK
   1971  Sennergren Lars Erik Carlskrona GK
   1971  Stalin Gunnar Flommens GK
   1971  Trulsson Ove Båstad GK
   1971  Tärby Bertil Billeruds GK
   1971  Örnberg Bertil Östersund-Frösö GK
   1972  Larsson Sten Örnsköldsviks GK
   1972  Nyrén Henric Drottningholms GK
   1973  Fallström Olof Öijared GK
   1973  Osterman Gösta Borås GK 
   1973  Rasmusson Eric Lunds Akademiska GK
   1973  Schalling Sven Kristianstad GK
   1974  Carlander Gudmund Delsjö GK
   1974  Oxenstierna Johan G Roslagens GK
   1975  Fimmerstad Gustav Töreboda GK
   1975  Grundén Anders Örnsköldsviks GK
   1975  Hagelin Gunnar Södertälje GK
   1975  Kristersson Stig Flommens GK
   1975  Kruse Göran Torekovs GK 
   1975  Nykvist Nils Erik Örebro GK
   1975  Ottosson Lennart Isabergs GK
   1975  Verner Carlsson Sven Djursholms GK
   1976  Berg Hartvig Bodens GK
   1976  Birke Håkan Viksjö GK
   1976  Björk Ragnar Jönköpings GK
   1976  Calissendorff Anders Visby GK
   1976  Carlsson Boris Södertälje GK
   1976  Forsell Mary Ann Djursholms GK
   1976  Franzon Bernhard Eskilstuna GK
   1976  Guterstam Finn Trelleborgs GK
   1976  Lindholm Philip Eksjö GK
   1976  Nobel Gunnar Härnösands GK
   1976  Westblad Margit Torreby GK
   1976  Wäpling Hans Stockholms GK
   1977  Berglund Alfred Sollentuna GK
   1977  Danielsson Harry Falun-Borlänge GK
   1977  Emar Per Ulricehamns GK
   1977  Enblom Nils Rättvik GK
   1977  Krüger Jan Gullbringa GK
   1977  Rosenqvist Gunnaer Upsala GK
   1977  Sundheim Gösta Borås GK
   1978  Axelsson Rolf Sollentuna GK
   1978  Hjelmqvist Stig Tranås GK
   1978  Larsson Roy Södertälje GK
   1978  Linde Sune Ärila GK
   1978  Lindström Henrik Luleå GK
   1978  Stålberg Alice Eskilstuna GK
   1978  Ulff Reinhold Carl Djursholms GK
   1978  Widding Åke Täby GK
   1978  Willerman Arne Örebro GK
   1979  Fitger Lars Erik Saltsjöbadens GK
   1979  Johansson Georg Strömstad GK
   1979  Malmnäs Claes Katrineholms GK
   1979  Sorling Leslie Västerås GK
   1979  Svensson Lars Halmstad GK
   1979  Wassberg Lars Norrköpings GK
   1980  Clarkson Rolf Barsebäck GCC
   1980  Danielsson Bertil Enköpings GK
   1980  Grafström Lennart Perstorps GK 
   1980  Hansson Alf Perstorps GK
   1980  Jenkins Edward
   1980  Kiellarsson Per Nyby Bruks GK
   1980  Molander Lennart Ljunghusens GK
   1980  Olsson Bengt Ljunghusen GK
   1980  Rosqvist Carl Borås GK
   1980  Svensson Sigfrid Delsjö GK
   1981  Berglund Ulla
   1981  Norrby Sigvard Torreby GK 
   1981  Olbing Tore Hulta GK
   1981  Rossi A Don USA
   1981  Stenport Göran Linköpings GK
   1981  Westfeldt Lennart Billeruds GK
   1981  Wiren Gary USA 
   1981  Wissinger Bertil Eksjö GK
   1981  Zetterberg Sven Hulta GK
   1982  Albin Sture Skellefteå GK
   1982  Andersson John Delsjö GK
   1982  Bellander Bengt F5 GK 
   1982  Björklund Arne Saltsjöbadens GK
   1982  Bögh Andersen Svend Laholms GK
   1982  Colliander Bertil Djursholms GK
   1982  Emitslöf Lennart Ljunghusens GK
   1982  Enckell Patrik Karlshamns GK
   1982  Fagerlund Gunnar Söderhamns GK
   982  1982  Gestblom Olle Saltsjöbadens GK
   1982  Holmström Ture Täby GK
   1982  Lindhall Lars Åke 
   1982  Lundström Ivan Söderhamns GK
   1982  Nasiell Ingrid Saltsjöbadens GK
   1982  Ringström Ingmar Katrineholms GK
   1982  Schult Nils Falkenbergs GK
   1982  Sjöström Björn Ljunghusens GK
   1982  Skoog Nils R Falkenbergs GK
   1982  Tederstad Sigurd Värnamo GK
   1982  Wester Hans Täby GK
   1982  Vilén Kerstin Ljunghusens GK
   1982  Öfverbeck Inga
   1983  Boman Tage
   1983  Borgenstierna Carl Sollentuna GK
   1983  Erlandsson Åke Borås GK
   1983  Holgersson Arne Oskarshamns GK
   1983  Högström Claes Borås GK
   1983  Jangfalk Bo Oskarshamns GK
   1983  Lidhage Ragnar Borås GK
   1983  Lysell Erland Skaftö GK 
   1983  Nobel Karin Härnösands GK
   1983  Nortoft Evert Skaftö GK
   1983  Rolander Olof Oskarshamns GK
   1983  Runfelt Anders Lidingö GK
   1983  Segelmark Ralph Borås GK
   1983  Svensson Gösta Båstad GK
   1984  Andersson Lennart Rya GK
   1984  Backhurst Alec 
   1984  Backmann Rolf Falsterbo GK 
   1984  Carlsson Sigvard Umeå GK
   1984  Edberg Sigvard Hooks GK
   1984  Edstrand Lars Falsterbo GK
   1984  Erlandsson Per Falsterbo GK
   1984  Fälth Gösta Söderåsens GK
   1984  Galme Rolf Eslövs GK
   1984  Modig Eric Umeå GK
   1984  Molen Lennart Kristianstads GK
   1984  Nilsatorn Knut Ystad GK
   1984  Olsson Mats Torekovs GK
   1984  Parkander Göthe 
   1984  Schenström Jan Magnus Torekovs GK
   1984  Thomé Valter Kristianstads GK
   1985  Broström Lennart Södertälje GK
   1985  Eklund Hans Korslöts GK
   1985  Fakt Harry Lidingö GK 
   1985  Hallam Roy Växjö GK
   1985  Johansson Kjell Flommens GK 
   1985  Kristoffersson Benny Flommens GK 
   1985  Ljunglöf Lars G Södertälje GK
   1985  Pettersson Bror Billingens GK
   1985  Svensson Assar Skellefteå GK
   1985  Östberg Hans Älmhults GK
   1986  Aldell Algot Karlskoga GK
   1986  Alwén Ebbe Bedinge GK
   1986  Bergdahl Nickan Lunds Akademiska GK
   1986  Berglund Jörgen Hökensås GK
   1986  Christensson Torsten Jönköpings GK
   1986  Deinoff Rolf Wermdö GCC
   1986  Hammar Nils G Lunds Akademiska GK
   1986  Larsson Thore Lunds Akademiska GK 
   1986  Lienzén Hans Sollentuna GK
   1986  Lindström Gustaf Båstad GK
   1986  Ljungqvist Jonas Torreby GK
   1986  Nilsson Eric "Nilla" Lunds Akademiska GK 
   1986  Nilsson Kjell Täby GK
   1986  Ohlson Jörgen Södertälje GK 
   1986  Olsson Jytte Torreby GK
   1986  Peterson Hasse Ängelholms GK
   1986  Smith Anders Wermdö GCC
   1986  Svedin Roland Wermdö GCC
   1987  Bobeck Waldemar Upsala GK 
   1987  Carlander Per Olof Lidköpings GK
   1987  Claesson Tore Växjö GK
   1987  Forssell John Karlshamns GK
   1987  Hagstedt Lennart Gällivare-Malmbergets GK
   1987  Hagström Karl Upsala GK
   1987  Jansson Einar Upsala GK
   1987  Jonsson Bengt Ågesta GK
   1987  Karlén Gunnar Falköpings GK
   1987  Malmborg Bo Upsala GK
   1987  Olofsson Arne Gävle GK 
   1987  Pals van der Ernst Lunds Akademiska GK
   1987  Wiberg Bjöör Gällivare-Malmberget GK
   1987  Widell Stig Torreby GK
   1987  Åström Bengt Gällivare-Malmberget GK
   1988  Andersson Bengt Åke Trelleborgs GK
   1988  Andersson Lars Erik Trollhättans GK
   1988  Aspegren Carl Trelleborgs GK
   1988  Björklund Bertil Perstorps GK
   1988  Hanson Knut Strömstad GK 
   1988  Hedberg Bertil Perstorps GK
   1988  Hornling Bernth Perstorps GK
   1988  Jonzon Curt Trelleborgs GK
   1988  Kampf Gustav Trelleborgs GK
   1988  Larsson Ingrid Bollnäs GK
   1988  Lingö Karl Henrik Lidingö GK
   1988  Norrby Karl Perstorps GK
   1988  Palmgård Lennart Tobo GK
   1988  Persson Uno Perstorps GK
   1988  Sergenius Margit Stockholms GK
   1988  Stjernqvist Bertil Båstad GK
   1988  Sundqvist Lars Perstorps GK
   1989  Andersson Kjell F 5 GK
   1989  Angel Olle Båstad GK 
   1989  Bergendorff Bengt Flommens GK
   1989  Bognesand Kenneth Gävle GK
   1989  Fagerlund Bengt F 5 GK
   1989  Gislev Agne Lyckorna GK
   1989  Hoflund Sven Strömstads GK
   1989  Johansson Ewe F 5 GK
   1989  Landin Gert Bro-Bålsta GK
   1989  Nilsson Jerry F 5 GK
   1989  Oscarsson Arne Värnamo GK
   1989  Palmberg Bengt A6 GK
   1989  Redgård Lennart F 6 GK
   1989  Schreil Johan Carlskrona GK
   1989  Sjögren Lennart Carlskrona GK
   1989  Wibom Henry F6 GK
   1990  Andersson Sven Åke Mölndals GK
   1990  Börjeson Torgny Linköpings GK
   1990  Carlsson Leif Perstorps GK
   1990  Carlstedt Eric Kristinehamns GK
   1990  Finn Per Erik Töreboda GK
   1990  Forsberg Per Eskilstuna GK
   1990  Glimåker Yngve Töreboda GK
   1990  Gustavsson Bengt Töreboda GK 
   1990  Jonsson Sven Erik Kristinehamns GK
   1990  Larsson Claes Mölndals GK 
   1990  Larsson Gunnar Hudiksvalls GK
   1990  Lavesson Lars Mölndals GK
   1990  Lennartsson Jan Töreboda GK
   1990  Lind Sven Ove Mölndals GK
   1990  Lindberg Sven Karlshamns GK
   1990  Lindström Bo Viksjö GK
   1990  Löwgren Rolf Bro-Bålsta GK
   1990  Tornberg Erik Djursholms GK
   1990  Wettstam Leif Marks GK 
   1990  Wideskott Tommy Mölndals GK
   1990  Östman Kjerstin Karlstad GK

Erik Runfelt-medaljen

 • Erik Runfelt-medaljen har delats ut sedan 2000, men är vilande sedan 2022, då Sveriges Golf Hall of Fame infördes.

  Vilka som tilldelades Erik Runfelt-medaljen bestämdes av SGF:s Guldklubb, som består av personer som tilldelats olika förtjänsttecken inom golfen.

  Ändamål: Erik Runfelt-medaljen infördes av Svenska Golfförbundet år 2000 för att belöna/hedra en enskild person för insatser som haft stor betydelse för svensk golfsport, gärna med anknytning till vår sports långa och hedrande historia och den sportsmanship som utgör fundamentet för allt golfspel.

  Det kan vara en extraordinär spelarprestation – idrottslig världsklass – eller visad sportsmanship, en synnerligen hedrande ledargärning utöver vad som krävs för erhållande av Guldmärke eller Guldklubba, en innovation eller uppfinning, till exempel på ban-, instruktions- eller utrustningsområdet, författarskap eller journalistik med mera.

  CV för Erik Runfelt

  1. Utdelade medaljer 2000–
  2. 2000  HKH Prins Bertil (postumt)
   2003  Bengt Lorichs
   2004  Annika Sörenstam
   2005  Sven Tumba
   2006  Göran Zachrisson
   2012  Gösta Carlsson
   2013  Henrik Stenson
   2017  Pia Nilsson

Vid frågor, kontakta

Porträttbild på Gunnar.