Här kan du läsa mer om trygg idrott, arbetet kring att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt.

”För mig och golfen gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag. Golf är en av Sveriges största idrotter med nära en halv miljon utövare. Alla ska känna trygghet, gemenskap och stolthet över det jämställdhetsarbete som bedrivs i Golfsverige genom Vision 50/50, förmodligen Idrottssveriges mest seriösa och ambitiösa satsning i ämnet.”

Maria Möller, ordförande Svenska Golfförbundet

Förebyggande

 • Ansvaret omfattar hela verksamheten

  Alla som spelar golf ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas, mår bra och där verksamheten utgår ifrån idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse Idrotten vill.

  Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med golfens och idrottens vision och värdegrund.

  Det handlar om alla. Medlemmar, personal och gäster, oavsett ålder och kön. Trygg miljö är en rättighet och begreppet omfattar både klubben som fysisk plats och digitala kanaler som finns i anslutning till verksamheten.

  Varje klubb ska i händelse av minsta misstanke agera enligt sin handlingsplan. Varje misstanke om ett begånget brott ska utan dröjsmål rapporteras till polisen. Generellt kan man säga att det finns ett omfattande regelverk som en golfklubb behöver förhålla sig till. Det som ytterst styr är stadgar för Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet. 

  En golfklubb (eller idrottsförening i allmänhet) knyter sig till dessa regelverk i sina egna stadgar. Det är självklart att se till medlemmarnas, medarbetarnas och gästernas bästa i alla delar av verksamheten – till exempel genom att arbeta aktivt för att förebygga kränkningar och övergrepp. Hur man gör detta är upp till klubben att utforma, men bifogat finns ett antal källor som SGF brukar rekommendera.

  Svenska Golfförbundets jämställdhetsarbete Vision 50/50

  Riksidrottsförbundets sajt inkluderandeidrott.se

  Barn- och ungdomsverksamhet

  Klubben kan jobba med RF:s material Skapa trygga idrottsmiljöer, Barnens spelregler och Trygg idrott. Och få hjälp med förebyggande arbete, information om hur man till exempel går tillväga för att ta fram ett registerutdrag och strategier för om något allvarligt hänt.

  För att praktiskt jobba fram handlingsplaner för alla delar i en bra juniorverksamhet kan klubben få stöd av SGF:s juniorutvecklare som behärskar dessa frågor i praktiken. Ibland sker detta tillsammans med SISU Idrottsutbildarnas idrottskonsulenter.

  Golfklubbar har enligt lag rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret för varje person som arbetar med barn och ungdomar inom klubben. Det är ett krav vid nytillsättningar från och med 1 januari 2020, efter beslut på Riksidrottsmötet 2019.

  Varje klubb bör också ha en handlingsplan i händelse av en faktisk överträdelse och missbruk. Och naturligtvis – vid minsta misstanke – handla enligt planen. Varje misstanke om ett begått brott ska omedelbart rapporteras till polisen.

  Sajten Idrottsbrevet handlar det specifikt om sexuella övergrepp och konkret arbete för att jobba med det i sin egen förening. Hemsidan är tydlig och kan användas direkt av föreningen. Vårdnadshavare kan även sända in att de vill att klubben/föreningen ska jobba aktivt med frågan. 

  Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med Lars Ahrrenius, jurist i barnrättsfrågor. Ambassadör för programmet är handbollsspelaren och opinionsbildaren Linnéa Claesson.

Om något hänt

 • Om du misstänker att något har hänt eller händer i din förening eller förbund är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker. 

  Läs mer på Riksidrottsförbundets sajt: Om något allvarligt hänt

  Telefonnummer
  Polisen vid pågående händelse: 112
  Polisen: 114 14
  Bris stödlinje för barn: 116 111
  Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
  Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50

  Socialtjänsten nås via din kommun.

Så jobbar SGF

 • Trygg idrott omfattar både medlemmar, personal och gäster. Detta oavsett ålder och kön. I och med arbetet med Vision 50/50 har Svenska Golfförbundet lagt stort fokus på jämställdhet och lika villkor för kvinnor och män att utöva och påverka golfen.

  Genom arbetet med Vision 50/50 tar jämställdhetsfrågan plats högt upp på dagordningen i Golfsverige med ett långsiktigt perspektiv. Utöver detta har också all personal på Svenska Golfförbundet genomgått utbildning kring genus, maktordningar och normer.

  Mer om Vision 50/50

  Vid incident

  Så snart Svenska Golfförbundet blir medveten om någon form av kränkande behandling, mobbning eller sexuella trakasserier, kontaktar SGF klubben för att se till att den vidtar nödvändiga åtgärder.

  Det kan sedan innebära att SGF undersöker påståenden och kontaktar relevanta myndigheter. SGF erbjuder också klubbråd och stöd i processen så att rätt steg tas.

Barnens spelregler

På sajten Barnens spelregler presenterar Riksidrottsförbundet och Bris sju spelregler för en tryggare barn och ungdomsidrott. Musse Hasselvall, Johanna Ojala och Stefan Holm är några av de idrottsprofiler som stöttar initiativet.

Filmer:

 

Anmäl missförhållanden och trakasserier

Svenska Golfförbundets kontaktpersoner

Svenska Golfförbundet (SGF) har en särskild grupp som arbetar med åtgärder för att motverka trakasserier inom vår idrott. I gruppen, som är direkt underställd SGF:s generalsekreterare, ingår

– Annica Lundström, breddidrottschef och förändringsledare för Vision 50/50
– Ove Ellemark, kommunikationschef
– Thomas Bergman, rådgivare i klubbfrågor och handläggare Juridiska Nämnden
– Lisa Häggkvist, juniorutvecklare

Det finns två mejladresser för dig som vill kontakta gruppen och berätta om dina upplevelser, metoo@golf.se och timeout@golf.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till dessa mejl och den kommer att följa SGF:s policy och rutiner som finns för trakasserier. Om brott begåtts uppmanar vi dig att polisanmäla.

Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Du kan också anmäla missförhållanden som ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier till Riksidrottsförbundets (RF) visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. 

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

– gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
– anmäla misstänkt brott till polis
– anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.