Tävlingar för barn

Golftävlingar för barn, 12 år och yngre, ska utformas utifrån att så många som möjligt ska uppleva tävlingarna som stimulerande och roliga. Tävlingarna måste bli en del av leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten.

Föredrag om tävlingar för barn

Svenska Golfförbundets juniorutvecklare Peter Östlund höll ett föredrag om tävlingar för barn upp till 13 år den 26 april 2018. Se hela föredraget här.

Ladda ned presentationen som PDF

GIT Tävling

Vid klubbtävlingar och distriktstävlingar får barn väldigt gärna tävla, men utan fokus på resultat. Därför finns det en uppdatering i GIT.

På klubb- och distriktstävlingar för barn är fokus på deltagande, individuell utveckling och personbästa. Ge gärna feedback på insats och uppgifter som barnen jobbar med. Introducera resultat stegvis så barnen är redo när de blir 13 år. Tex starta med lagtävlingar och visa resultat men ta sedan bort dem när dagen är slut.

Det är förinställt i GIT Tävling att barn, 12 år och yngre, finns med i startlistor men inte i resultatlistor. Om ni väljer att visa resultat - ta ansvar, tänk till varför och hur ni gör det.

Vi vill att barn ska träna, spela och tävla och fokusera på personbästa. Ledare och tränare på klubben är viktiga och kan påverka våra unga golfare och deras framtid genom att genomföra mycket verksamhet med spel och tävlingar på rätt nivå. Alla barn utvecklas på sin nivå.

Tänk på att:

 • Anpassa tävlingar för barn.

 • Erbjuda stimulerande och roliga tävlingar (lag och individuellt).

 • Nivåanpassa med olika spelformer på rätt nivå (lag och individuellt).

 • Fokusera, som ledare och tränare, på deltagande, barnets insats, personbästa, personliga uppgifter och utveckling.

 • Ge feedback på personlig utveckling och att ansträngning gör stor skillnad.

Spel- och tävlingstrappa på klubb

Spel- och tävlingstrappa på klubb för barn och ungdom.

Att erbjuda spel på alla nivåer från 30- och 50-bana hela vägen till tävling på 18-hålsbana är viktigt i klubbens verksamhet och ett sätt att möta alla barn och ungdomar med spelet i fokus.

Golfäventyret Cup

Golfäventyret Cup är framtaget för att erbjuda anpassade tävlingar för barn som i annan idrott med cuper/poolspel likt fotboll, innebandy osv – det går att göra inom golfen också! Ett tips är att göra utbyte med en annan klubb. Upplägget är gjort så att alla kan vara med och är ett perfekt insteg i golfen. Här finns mer information.

Arrangera tävlingar för barnen, där de i stor utsträckning tävlar mot sig själva och sina egna resultat i stället för mot varandra, alltså jobba med ”personbästa”. Ett scorekort, där varje barn får kvitto på sina egna prestationer utan jämförelse med andra, kan vara alldeles tillräckligt.

Gör tävlingar till en naturlig del av verksamheten för barn för att de stegvis ska lära sig att tävla. Först på klubben med anpassade banor, vidare i distriktets tävlingar för att sedan som ungdomar, från 13 års ålder, klara av att spela Svenska Juniortouren eller JMI med scratchspel på stora banan.

Tävlingsverksamhet för barn i svensk idrott

I golfen, liksom i annan idrott tar vi utgångspunkt i barnkonventionen och ser till barnets perspektiv. På RF:s hemsida strategi2025 finns vanliga frågor och svar och mer information om Idrotten vill med anvisningar.

Svensk idrotts anvisningar för barnidrott

 • Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.

 • Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering.

 • Rankinglistor ska inte förekomma för barn.

 • SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.*

 • SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.*

  Tävlingsverksamhet för barn ska alltså ske lokalt och resultaten ges liten uppmärksamhet.

  *Enligt 8 kap. 8 § RF:s stadgar krävs SF:s godkännande för att representera förening eller förbund i tävling eller uppvisning utanför Sverige, och landslag är alltid en SF-angelägenhet.

Strategi 2025 – vanliga frågor

 1. Varför ska vi förändra idrotten? Det fungerade ju bra för tidigare generationer?
 2. Dagens och framtidens generation har andra behov och önskemål än tidigare. Samhället och människorna i det har förändrats men idrottsrörelsen gör på många områden som vi alltid har gjort. Det gör att vi riskerar att inte vara lika attraktiva för barn, ungdomar och vuxna på samma sätt som tidigare.

  En annan anledning till att idrotten behöver en förändring är att vi inom idrotten inte varit tillräckligt bra på att anpassa barn och ungdomars idrott till vad de vill och behöver ha för former av träning och tävling. Vi har kopierat de sätt och former vi använder för vuxna trots att det ofta inte är bästa formen för att utbilda idrottande barn och ungdomar.

  Idrotten vill att fler ska kunna vara aktiva oavsett ambitioner och tidigare erfarenheter.
  Delvis handlar det om att förändra det vi har gjort av tradition och bara fortsatt göra. Vi ska vara nyfikna och tänka nytt kring allt från träning och tävling till tillgänglighet och inkludering.

 3. Betyder de här förändringarna inom idrotten att barn inte ska få tävla längre?
 4. Nej, tävling är en stor, viktig och uppskattad del av idrott. Förändringsarbetet går ut på att bredda barns, ungdomars och vuxnas former att idrotta, inte att minska ned möjligheterna.

  De som vill utvecklas inom idrotten med hjälp av tävlingsmoment ska kunna göra det. På samma sätt ska barn och ungdomar som inte vill ha med tävlingsmoment i sitt idrottande kunna utöva sin idrott.

  Vi behöver däremot titta på är hur vi tävlar för att det ska vara en meningsfull del i den
  långsiktiga utbildningen för de som är med och inte bara en jakt på resultat som i det långa loppet inte är viktiga. Flera förbund har till exempel tagit bort serietabeller och liknande för unga barn. Det är ett sätt att påminna både vuxna och barn om vad som är viktigt och skifta fokus från den resultat hets som ibland tar över.

 5. Hur ska det gå på EM, VM och OS om vi inte satsar på de unga som är bäst?
 6. Det bästa med de förändringar som sker inom idrotten är att det inte är en motsats mellan att förändra formerna för barn- och ungdomsidrotten och att satsa på att nå framtida medaljer i stora mästerskap.

  Det är tvärtom tack vare dessa förändringar som vi nu gör, med individens långsiktiga
  utveckling i fokus, som vi som nation kommer att kunna fortsätta utveckla landslagsaktiva som kan konkurrera på internationell nivå.

 7. Måste man inte börja tidigt och träna stenhårt för att bli bäst?
 8. För att bli bra i en eller flera idrotter kommer utövaren att behöva träna mycket. Men den viktiga frågan är vad man ska träna för att få den variation som behövs, vad träningen ska innehålla och hur den ska läggas upp för att skapa en långsiktig utveckling.

  Här vet vi att elitidrottare har gynnats av att hålla på med flera idrotter upp till att de var 15–16 år gamla och att träningsmängd och intensitet ska anpassas utifrån barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå.

  Det finns inget samband mellan att var bäst när man är 14–15 år och att bli bra som vuxen. Dessutom är det så att ju tidigare vi väljer ut dessa talanger, desto större chans är det att man väljer ut dem som är tidigt utvecklade. Vi blandar ihop talang och fysisk mognad.