Att ha tävlingar på klubben är både kul och lärorikt. Men det handlar också om att hålla många bollar i luften och veta vad man ska tänka på. Det får ni hjälp med här!

Att arrangera en tävling är en viktigt del utvecklingen av spelet golf. Därför är det viktigt att golfklubben förstår värdet och finner en glädje i att genomföra tävlingar. En klubb som upplåter sin bana för tävling är alltid ansvarig för arrangemanget även om en extern tävlingsarrangör anlitas. Alla golfklubbar ska känna till att alla tävlingar i Sverige ska spelas inom ramen för bestämmelserna i Spel- och tävlingshandboken, kapitel 1-3.

 1. Information inför 2019
 2. Regler och bestämmelser
 3. Alla golftävlingar som arrangeras av Svenska Golfförbundet spelas enligt Regler för golfspel. För alla tävlingar som arrangeras i Sverige gäller dessutom att de håller sig inom de bestämmelser som finns i Spel- och tävlingshandbokens kapitel 1-3.

  Regler för Golfspel 2019

  Spel- och tävlingshandboken 2019

  Regler för golfspel 2019 i tryckt format finns att beställa hos Golfbokhandeln.

  Kapitel 2 och 3 i Spel- och tävlingshandboken behandlar handicapreglerna och amatörreglerna i korthet. För fullständiga regler:

  EGA Handicapregler från 1 januari 2016

  Amatörregler

 4. SGF:s Regelkort
 5. Tävlingar som spelas på svenska golfklubbar har Svenska Golfförbundet, Golfdistriktsförbundet där tävlingen spelas eller den klubb där tävlingen spelas som ansvar. De tävlingar där SGF är ansvarig golforganisation spelas enligt SGF:s Regelkort.

  SGF:s Regelkort - A4

  SGF:s Regelkort - engelska A4

  SGF:s Regelkort - A5

  SGF:s Regelkort - engelska A5

  A5 varianterna av SGF:s Regelkort skrivs ut dubbelsidigt (blir då en A4) och delas lämpligen delas ut till deltagarna vid tävling.

 6. Manualer
 7. De tävlingar där SGF är ansvarig golforganisation spelas enligt nedan manualer. Manualerna anger de tävlingsvillkor och lokala regler som gäller för respektive tävling. De innehåller även information för arrangörsklubben.

  SGF Senior Tour

  Future Series

  Handigolf Tour

  SGF Golf Ranking

  SM Klubblag

  SM-veckan

  Övriga tävlingar med prispengar

  Manualerna för SGF Juniortävlingar publiceras inom kort

  Övriga dokument

  Mästerskapstecken, medaljer och rätt att delta

  Priser i golftävlingar (amatörregler och beskattning)

  Lottningsmallar

  Tävlingar med prispengar - Slå ihop klasser

  Starterinstruktion

 8. Tävlingar för barn
 9. Golftävlingar för barn, 12 år och yngre, ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga. Men de måste bli en del av leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten.

  Barn ska träna, spela, tävla och fokusera på personbästa. Vid klubbtävlingar och distriktstävlingar får barn väldigt gärna tävla, men utan fokus på resultat – de får finnas med i startlistor men inte i resultatlistor. Läs mer på sidan Tävlingar för barn 2018.

SGF Golf Ranking

För att en tävling ska ingå i SGF Golf Ranking krävs att den uppfyller ett antal villkor och att arrangören har fått sin ansökan godkänd. Villkoren finns i manualen för SGF Golf Ranking.

För att göra en ansökan, klicka här

För mer information gå till sidan för SGF Golf Ranking.

Tävlingar i Sverige

 1. Swedish Golf Tour
 2. Swedish Golf Tour drivs från och med 2018 av Svenska Golfförbundet. 

  Svenska Golfförbundet är ansvariga för att driva och utveckla Swedish Golf Tour på lång sikt. Vissa tävlingar på Swedish Golf Tour ingår även i Nordic Golf League (NGL) eller Ladies European Tour Access Series (LETAS).
  Golfklubbar i Sverige som arrangerar deltävlingar på Swedish Golf Tour är den kanske allra vikti­gaste parten. Genom klubbarnas lokala försäljning möjliggörs att tävlingarna har bra prissummor.

  Tävlingarna genomförs av SGF:s tävlingsenhet, med hjälp av en tournament director, förbundsdomare och en tournament coordinator per tävling. Samt sist men inte minst, ett stort antal klubbfunktionärer vid aktuell tävling.

  För frågor om Swedish Golf Tour, kontakta Frida Bräster om det gäller herrar och Sofia Pettersson om det gäller damer. 

 3. Future Series
 4. Future Series är tävlingar med prispengar på nivån under Swedish Golf Tour och en viktig del i den svenska tävlingstrappan. Tävlingar på Future Series finns under 2018 enbart för herrar. Prissumman i en tävling på Future Series är 50 000–120 000 kronor. Spelarens intjänade prispengar (poäng) på Future Series räknas in på Swedish Golf Tour Ranking vilket ger möjlighet att kvalificera sig till Swedish Golf Tour. Samtidigt kan arrangörsklubbar stimuleras att få tävlingen att växa till Swedish Golf Tour eller ännu större.

  Alla tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av golfförbundet. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste tillstånd erhållas och en klubb kan ansöka om det här. För att få arrangera tävlingar ingående i Future Series måste dessutom en överenskommelse träffas med Svenska Golfförbundet.

  Kostnaden för att arrangera en tävling i Future Series är 3 000 kronor plus moms. Då ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking.

  Information till spelare angående Future Series

  För frågor om Future Series kontakta Magnus Grankvist.

 5. Övriga tävlingar med prispengar
 6. Golfklubbar som vill arrangera tävlingar med prispengar måste ha tillstånd av Svenska Golfförbundet. Ansökan görs på nedan länk. Tävlingen ska uppfylla vissa krav och kostnaden för att få tillstånd är 1 800 kronor plus moms. I tillståndet ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  De allmänna och specifika krav som tävlingen måste uppfylla finns angivna i manualen för SGF Golf Ranking och i manualen för tävlingar med prispengar. Manualerna hittar du här.

  Tävlingar med prispengar måste också genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. SGF lägger upp tävlingen i GIT Tävling och arrangörsklubben får en behörighetslänk som de administrerar tävlingen genom.

  Ansökningsformulär för tävling med prispengar (för arrangörsklubb)

  Från och med 2016 måste spelare med spelarkategori NA betala en avgift för att få delta i tävlingar med prispengar. Avgiften betalas här 

  Tävlingar med prispengar - för spelare

  För frågor om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist.

 7. SM Klubblag
 8. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 februari.

  Slutlig indelning finns presenterad på Mästerskap – SM Klubblag

  • Lag-SM spelas över sex ronder under fyra dagar.

  • Division 1 spelas fem ronder under tre dagar.

  • Division 2 spelas över fyra ronder under två dagar.

  Under Manualer finns fullständiga bestämmelser.

 9. SGF Juniortävlingar
 10. All information avseende arrangemang av SGF Juniortävlingar finns på denna länk:

  Tävlingsarrangör SGF Juniortävlingar

 11. Arrangörer internationella tävlingar
 12. Klubbar som önskar arrangera internationella tävlingar (t ex EM eller VM) hittar information under Mästerskap, Arrangörer EM/VM. Ytterligare information lämnas av Magnus Grankvist.

 13. DM/KM
 14. Beställ KM-utmärkelser på Sporrongs Webshop här

  Endast golfklubbar kan beställa och har tidigare fått ett lösenord.

  Många klubbar och distrikt önskar rekommenderade datum för KM och DM för damer och herrar som underlag för sin planering.

  Krockar med de internationella och nationella tourtävlingarna samt tävlingsverksamheten i övrigt har visat sig vara oundvikliga, samtidigt som de geografiska klimatförutsättningarna i Sverige inte underlättar en sådan rekommendation. Därför finns inga rekommenderade datum för DM eller KM från Svenska Golfförbundet.

 1. Riksomfattande tävlingar
 2. Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt – så kallad riksomfattande tävling – bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

  Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och godkända tävlingsbestämmelser, se Riksomfattande tävlingar.

 3. Tävlingar med final utomlands
 4. För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet.

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

  Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.

 5. Tävlingar med extern arrangör (t. ex. företagsgolf)
 6. Det är alltid den golfklubb som nyttjar golfbanan där tävlingen spelas som betraktas som tävlingsarrangör och som är ansvarig för att de priser som delas ut håller sig inom godkända bestämmelser. Detta gäller även om det är ett externt företag eller en extern organisation som inte har någon koppling till tävlingsarrangören som genomför tävlingen och som delar ut priser. Undantag är när tävlingar fördelade av Svenska Golfförbundet genomförs, då är SGF ansvarigt för att administrationen av priser följer gällande bestämmelser.

  När en golfklubb upplåter sin bana/anläggning till en extern arrangör är det därför viktigt att den externa tävlingsarrangören är införstådd med vilka villkor som gäller för arrangemanget/företagsgolfen.

  Förslag på överenskommelse mellan golfklubb och extern tävlingsarrangör (t. ex. företagsgolf)

  Bestämmelser för priser och beskattning i golftävlingar