Att ha tävlingar på klubben är både kul och lärorikt. Men det handlar också om att hålla många bollar i luften och veta vad man ska tänka på. Det får du hjälp med här!

Att arrangera en tävling är en viktigt del utvecklingen av spelet golf. Därför är det viktigt att golfklubben förstår värdet och finner en glädje i att genomföra tävlingar. En klubb som upplåter sin bana för tävling är alltid ansvarig för arrangemanget även om en extern tävlingsarrangör anlitas.

Alla golfklubbar ska känna till att alla tävlingar i Sverige ska spelas inom ramen för bestämmelserna i Spel- och tävlingshandboken.

Covid-19: viktig information gällande golfregler och tävlingsvillkor

Med anledning av rådande coronapandemi har SGF infört riktlinjer och information som gäller golfspel och tävling. 

Vägledning gällande regler för golfspel

R&A har sammanställt hur vissa frågor som rör golfreglerna kan hanteras för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

Ladda ner vägledningen

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Avsnitt 1.18 gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor – från och med 1 juli 

Dokument för tävlingsgenomförande från 1 juli

Information till deltagare vid ankomst

Publikförbud

Scorekortshantering

Riktlinjer för press & media

Övrig information

Mer om corona och tävlingsverksamhet finns på denna sida

Arrangera tävlingar i Sverige

Förbundstävlingar

 1. SGF Juniortävlingar
 2. Här finns information avsedd för dig som ska arrangera en juniortävling på klubben. 

  Teen Tour 2020

  Teen Cup 2020

  JSM Klubblag 2020

  Skol-SM 2020

  Bilagor SGF juniortävlingar 2020

 3. SM Klubblag
 4. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 februari.

  Tävlingsvillkor samt indelning finns på Mästerskap – SM Klubblag

  • Lag-SM spelas över sex ronder under fyra dagar.

  • Division 1 spelas fem ronder under tre dagar.

  • Division 2 spelas över fyra ronder under två dagar.

 5. SGF Senior Tour
 6. SGF Senior Tour består av tävlingar för damer och herrar från 30 år och uppåt i åtta olika åldersklasser. En tävling för varje åldersklass ingår också i SM-veckan.

  Alla tävlingar räknas in i SGF Senior Tour Ranking som utgör grunden för uttagning till representationsuppdrag (internationella tävlingar) där Sverige deltar

  SGF Senior Tour erbjuder spel på bra, välpreparerade banor över hela landet, tuff konkurrens och dessutom en mycket familjär och trevlig stämning. 

  SGF Senior Tour hemsida

 7. SM-veckan
 8. SM-veckan genomförs av ett enskilt golfdistrikt eller flera distrikt tillsammans  i samverkan med SGF. Arrangörsdistriktet har det övergripande ansvaret vad avser fördelning av arrangörsklubbar för de olika klasserna. Distriktet ska dessutom se till att SM-tävlingarna genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt och för golfens bästa.

  SM-veckans hemsida

Tävlingar med prispengar

 1. Swedish Golf Tour
 2. Svenska Golfförbundet är ansvariga för att driva och utveckla Swedish Golf Tour på lång sikt. Vissa tävlingar på Swedish Golf Tour ingår även i Nordic Golf League (NGL) eller Ladies European Tour Access Series (LETAS).

  Golfklubbar i Sverige som arrangerar deltävlingar på Swedish Golf Tour är den kanske allra vikti­gaste parten. Genom klubbarnas lokala försäljning möjliggörs att tävlingarna har bra prissummor.

  Tävlingarna genomförs av SGF:s tävlingsenhet, med hjälp av en tournament director, förbundsdomare och en tournament coordinator per tävling. Samt sist men inte minst, ett stort antal klubbfunktionärer vid aktuell tävling.

  För frågor om Swedish Golf Tour, kontakta
  Frida Bräster (herrar)
  Sofia Pettersson  (damer) 

 3. Future Series
 4. Future Series är tävlingar med prispengar på nivån under Swedish Golf Tour och en viktig del i den svenska tävlingstrappan. Tävlingar på Future Series finns sedan 2018 enbart för herrar. Prissumman i en tävling på Future Series är minst 50 000 kronor. Spelarens intjänade prispengar (poäng) på Future Series räknas in på Future Series Ranking vilket ger möjlighet att kvalificera sig till Swedish Golf Tour. Samtidigt kan arrangörsklubbar stimuleras att få tävlingen att växa till Swedish Golf Tour eller ännu större.

  Alla tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av golfförbundet. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste tillstånd erhållas och en klubb kan ansöka om det här. För att få arrangera tävlingar ingående i Future Series måste dessutom en överenskommelse träffas med Svenska Golfförbundet.

  Kostnaden för att arrangera en tävling i Future Series är 3 000 kronor plus moms. Då ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking.

  Information till spelare angående Future Series

  För frågor om Future Series kontakta Magnus Grankvist.

 5. Övriga tävlingar med prispengar
 6. Golfklubbar som vill arrangera tävlingar med prispengar måste ha tillstånd av Svenska Golfförbundet. Ansökan görs på nedan länk. Tävlingen ska uppfylla vissa krav och kostnaden för att få tillstånd är 1 800 kronor plus moms. I tillståndet ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  De allmänna och specifika krav som tävlingen måste uppfylla finns angivna i manualen för SGF Golf Ranking och i manualen för tävlingar med prispengar. Manualerna hittar du här.

  Tävlingar med prispengar måste också genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. SGF lägger upp tävlingen i GIT Tävling och arrangörsklubben får en behörighetslänk som de administrerar tävlingen genom.

  Ansökningsformulär för tävling med prispengar (för arrangörsklubb)

  Tävlingar med prispengar - för spelare

  För frågor om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist.

Övriga tävlingar

 1. DM/KM
 2. Beställ KM-utmärkelser på Sporrongs Webshop här

  Endast golfklubbar kan beställa och har tidigare fått ett lösenord.

  Många klubbar och distrikt önskar rekommenderade datum för KM och DM för damer och herrar som underlag för sin planering.

  Krockar med de internationella och nationella tourtävlingarna samt tävlingsverksamheten i övrigt har visat sig vara oundvikliga, samtidigt som de geografiska klimatförutsättningarna i Sverige inte underlättar en sådan rekommendation. Därför finns inga rekommenderade datum för DM eller KM från Svenska Golfförbundet.

 3. Internationella tävlingar
 4. Klubbar som önskar arrangera internationella tävlingar (t ex EM eller VM) hittar information under Mästerskap, Arrangörer EM/VM. Ytterligare information lämnas av Magnus Grankvist.

 5. Riksomfattande tävlingar
 6. Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt – så kallad riksomfattande tävling – bör, innan tävlingen startar, få tävlingsvillkoren godkända av SGF.

  Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och godkända tävlingsvillkor, se Riksomfattande tävlingar.

 7. Tävlingar för barn
 8. Golftävlingar för barn, 12 år och yngre, ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga. Det är bra att tävling blir en del av leken och att ha som mål att barnen har roligt och lär sig idrotten.

  Introducera resultat stegvis så barnen är redo när de blir 13 år. Tex starta med lagtävlingar och visa resultat men ta sedan bort dem när dagen är slut. Det är förinställt i GIT Tävling att barn, 12 år och yngre, finns med i startlistor men inte i resultatlistor. Om ni väljer att visa resultat - ta ansvar, tänk till varför och hur ni gör det.

   Läs mer på sidan Tävlingar för barn.

 9. Tävlingar med final utomlands
 10. För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet.

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

  Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.

 11. Tävlingar med extern arrangör (t. ex. företagsgolf)
 12. Det är alltid den golfklubb som nyttjar golfbanan där tävlingen spelas som betraktas som tävlingsarrangör och som är ansvarig för att de priser som delas ut håller sig inom godkända bestämmelser. Detta gäller även om det är ett externt företag eller en extern organisation som inte har någon koppling till tävlingsarrangören som genomför tävlingen och som delar ut priser. Undantag är när tävlingar fördelade av Svenska Golfförbundet genomförs, då är SGF ansvarigt för att administrationen av priser följer gällande bestämmelser.

  När en golfklubb upplåter sin bana/anläggning till en extern arrangör är det därför viktigt att den externa tävlingsarrangören är införstådd med vilka villkor som gäller för arrangemanget/företagsgolfen.

  Förslag på överenskommelse mellan golfklubb och extern tävlingsarrangör (t. ex. företagsgolf)

  Bestämmelser för priser och beskattning i golftävlingar

Manualer och handböcker

 1. Information inför 2020
 2. Regler och bestämmelser
 3. Alla golftävlingar som arrangeras av Svenska Golfförbundet spelas enligt Regler för golfspel. För alla tävlingar som arrangeras i Sverige gäller dessutom att de håller sig inom de bestämmelser som finns i Spel- och tävlingshandbokens kapitel 1–3.

  Regler för Golfspel 2019

  Spel- och tävlingshandboken 2020

  Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor (gäller från 1 juli 2020 under rådande coronapandemi)

  Regler för golfspel 2019 i tryckt format finns att beställa hos Golfbokhandeln.

  Kapitel 2 och 3 i Spel- och tävlingshandboken behandlar handicapreglerna och amatörreglerna i korthet. För fullständiga regler:

  Världshandicapsystemet

  Amatörregler

  Smittspridning - Vägledning gällande regler för golfspel

  R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

  Ladda ner vägledningen

  Dessutom finns en mall för de rekommenderade tillfälliga ordningsreglerna som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen.

  Ladda ner mallen

 4. SGF:s Regelkort
 5. Tävlingar som spelas på svenska golfklubbar har Svenska Golfförbundet, Golfdistriktsförbundet där tävlingen spelas eller den klubb där tävlingen spelas som ansvar. De tävlingar där SGF är ansvarig golforganisation spelas enligt SGF:s Regelkort.

  SGF:s Regelkort - A4

  SGF:s Regelkort - engelska A4

  SGF:s Regelkort - A5

  SGF:s Regelkort - engelska A5

  A5-versionerna av SGF:s Regelkort kan skrivas ut dubbelsidigt (blir då en A4 som kan vikas) och är lämpligen den version delas ut till deltagarna vid tävling.

 6. Manualer
 7. De tävlingar där SGF är ansvarig golforganisation spelas enligt nedan manualer. Manualerna anger de tävlingsvillkor och lokala regler som gäller för respektive tävling. De innehåller även information för arrangörsklubben.

  Senior Tour

  Swedish Golf Tour

  Future Series

  Paragolf Tour

  SGF Golf Ranking

  SM Klubblag

  SM-veckan

  Övriga tävlingar med prispengar

  SGF Juniortävlingar

  Teen Cup

  Teen Tour

  JSM Klubblag

  Skol-SM

 8. Övriga dokument

SGF Golf Ranking

För att en tävling ska ingå i SGF Golf Ranking krävs att den uppfyller ett antal villkor och att arrangören har fått sin ansökan godkänd. Villkoren finns i manualen för SGF Golf Ranking.

För att göra en ansökan, klicka här

För mer information gå till sidan för SGF Golf Ranking.