Golfens amatörregler är de grundläggande förutsättningarna för att säkerställa att golf huvudsakligen spelas för nöjes skull, det vill säga utan några som helst ekonomiska incitament, för de breda lagren av golfare som inte har golfen som yrke.

Bland dessa grundförutsättningar kan nämnas den nödvändiga distinktion som görs mellan amatörer och professionella, förbud mot att ta emot prispengar, begränsningar i rätten att ta emot alltför värdefulla priser, regleringar för hur kostnadsersättningar får betalas ut, för hur stipendier delas ut, för hur sponsoring får ske samt exempelvis för i vilken utsträckning en person får ägna sig åt instruktion i golfteknik. 

Begreppet amatör är definierat i amatörreglerna på följande sätt:
"En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna."

Här hittar du publikationer för amatörreglerna både på svenska och engelska.

Spel- och tävlingshandboken (läs kapitel 3 för kort sammanfattning av amatörreglerna)

Riktlinjer från SGF och PGA för instruerande amatörgolfare  

På engelska:
Amatörregler (för varje regel finns aktuella Decisions)

Frågor och svar

 1. Får en amatör ha en sponsor?
 2. En amatör får ta emot kostnadsersättning för tävling och träning, inte överstigande de faktiska kostnaderna (till exempel anmälningsavgift, kostnad för logi, kostnad för drivmedel med mera) från familjemedlemmar.

  En amatör får också ta emot kostnadsersättning när hon/han är uttagen att representera sitt land, sitt distrikt, sin klubb eller motsvarande, under förutsättning att kostnadsersättningen betalas av den golforganisation som gjort uttagningen.

 3. Jag är amatör och spelar i klubbens serielag. Får jag bära kläder med en logotyp från klubbens sponsor?
 4. Amatörspelare som ingår i ett klubblag, distriktslag eller landslag äger rätt att, förutom klädtillverkarens och lagets namn, bära reklam för lagsponsor enligt följande regler:

  • högst ett reklammärke per plagg

  • reklammärket får vara maximalt 22 cm i omkrets oavsett form

  • olika reklammärken kan förekomma på olika plagg

  • inga kommersiella slogans eller budskap får förekomma

  Spelaren får använda kläder som faller inom dessa bestämmelser även i individuella tävlingar.

 5. Får en amatör ha sitt namn på sin utrustning?
 6. Spelaren äger rätt att ha sitt namn på golfutrustning och i kombination med logotyp eller namn på tillverkaren av utrustningen. Spelare som representerar en skola kan dessutom ha skolans namn eller logotyp på sin utrustning. Spelarens namn får bara förekomma en gång per artikel enligt följande:

  • spelarens namn får vara högst 50 cm i omkrets på ett paraply eller en golfbag

  • spelarens namn får vara högst 22 cm i omkrets på ett plagg eller en sko

 7. Jag är amatör och vill börja arbeta med golf, är det tillåtet?
 8. En amatör kan arbeta heltid inom golfbranschen så länge hon/han inte undervisar i hur man svingar klubban. Däremot kan amatören undervisa i regler, spelstrategi och kosthållning. 

 9. Vad menas med begreppet amatörtränare?
 10. SGF har gett dispens för klubbar att under vissa förutsättningar ersätta amatörer som hjälper till med att lära ut hur man svingar klubban med upp till ett halvt basbelopp.

  Dispensen gäller klubb som kan erbjuda amatören ett bra stöd från utbildad tränare och utbildningen ska i första hand gälla ungdomar.

 11. Hur mycket prispengar kan jag ta emot utan att förlora min amatörstatus?
 12. Det är ett brott mot amatörreglerna redan att spela om prispengar. Det spelar alltså ingen roll om du vinner några prispengar eller inte. 

 13. Hur mycket får ett nyttopris vara värt enligt amatörreglerna?
 14. Marknadsvärdet på de nyttopriser (eller presentkort som inte kan omvandlas till kontanta medel) du vinner i en och samma golftävling får totalt vara maximalt motsvarande £500. Om du blir erbjuden mer och tackar nej förlorar du inte din amatörstatus. 

 15. Vad händer när jag förlorar min amatörstatus?
 16. Klubben som arrangerat tävlingen blir bestraffad av SGF. 
  Spelaren blir non amateur (NA) eller söker omgående reamatörisering (REAM). Under reamatöriseringsperioden får spelaren inte spela internationella amatörtävlingar. 
  I Sverige kan du dock tävla vidare eftersom vi sedan 1983 spelar Öppen Golf. 

 1. Hur är det möjligt att vinna en resa för finalspel utomlands?
 2. Ett finalspel utomlands är ofta värt mer än gränsen motsvarande £500 men det är tillåtet att arrangera sådana handicaptävlingar under förutsättning att tillstånd erhålls från det nationella golfförbundet.  

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

 3. Jag har varit medlem i PGA men skulle vilja bli amatör igen och spela i landslaget?
 4. Alla utom de som skaffat sig "en livsinkomst" som professionella har rätt att bli amatörer igen.

  En skriftlig ansökan mailas till SGF som beslutar om en reamatöriseringsperiod på max 2 år. Under reamatöriseringsperioden måste du följa amatörreglerna. För att SGF ska kunna bestämma reamatöriseringsperiod ska spelaren besvara följande frågor:

  1. Har du varit medlem i PGA? När var du det senast?

  2. Har du haft sponsorer? När hade du det senast?

  3. Har du gett instruktion i svingteknik mot betalning? När gjorde du det senast?

  4. Har du deltagit i tävling med möjlighet att vinna prispengar? När gjorde du det senast?

 5. Får jag vinna en bil i pris för ett hole-in-one?
 6. En amatör kan inte vinna ett pris värt mer än 7 000 SEK genom sin golfskicklighet. Hole-in-one räknas från och med 2012 som ett "lucky shot" och omfattas därför inte av amatörreglerna. Det är alltså möjligt för en amatör att ta emot en bil, en jorden runt-resa eller ett kontantpris för ett hole-in-one. 

 7. Får klubben arrangera en vadslagning där man bjuder på olika spelare?
 8. Det anses som ett mycket allvarligt brott mot RF:s bestämmelser om vadhållning att arrangera så kallade sweepstakes och en golfklubb måste göra allt för att förhindra att det förekommer.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.