Amatörgolf har en lång tradition i spelet golf som inkluderar en historia av tävlingar där enbart amatörer får delta.

Syftet med amatörrreglerna är att definiera vem som har rätt att tävla som amatör och begränsar bland annat vilken typ av priser en amatör får ta emot.

Framsida på dokumentet "Amatörregler med vägledning". Gäller från och med 1 januari 2023.

Regelverket gäller globalt, men SGF:s regelkommitté har fattat vissa beslut om tillämpningar som gäller i Sverige, bland annat gränser för prispengar och nyttopriser i svenska kronor.

Nedan kan du ladda ner den kompletta svenska översättningen av amatörreglerna. Där finns detaljerad information om vad regelverket innebär för olika grupper av både amatörer och professionella svenska spelare, inklusive de tillämpningar som gäller specifikt för Sverige.

Ladda ner den svenska regelboken här

Här hittar du den engelska regelboken

Amatörreglerna i korthet

Som amatör får du:

✓ ta emot ekonomisk ersättning av sponsor
✓ ta emot prispengar i scratchtävlingar, dock max 10 000 kronor (2024) per tävling
✓ ta emot nyttopriser i handicaptävlingar upp till ett värde av 10 000 kronor (2024) per tävling

Ovan gränser för prispengar och värde av priser gäller i alla golftävlingar som spelas tee-till-hål, inklusive tävlingsspel på exempelvis en bana i golfsimulator.

Som amatör får du inte:

✗ ta emot prispengar i handicaptävlingar
✗ ta emot mer än 10 000 kr (2024) i prispengar i en scratchtävling
✗ inneha anställning som tränare
✗ ge golfinstruktion mot betalning
✗ vara medlem i en organisation för professionella golfare

Collegegolf

En spelare som planerar att spela golf på college ansvarar själv för att undersöka exakt vad som gäller för att kunna göra det. NCAA och andra organisationer som styr över collegeidrott kan ha andra regler gällande att ta emot prispengar.

Frågor och svar

 1. Får en amatör ha en sponsor?
 2. Ja. En amatör kan ingå ekonomiska avtal och få ersättning genom sådana avtal utan att bryta mot amatörreglerna. Det finns ingen beloppsgräns.

  I avtalet får dock inte ingå villkor som gör att amatören skulle bryta mot amatörreglerna, t.ex. att ge golfinstruktion på en sponsordag.

  En amatör får också ta emot kostnadsersättning när hon/han är uttagen att representera sitt land, sitt distrikt, sin klubb eller motsvarande.

 3. Får en amatör bära kläder med reklammärken?
 4. Ja. En amatör kan ha hur många reklammärken som helst i vilken storlek som helst på sina kläder utan att bryta mot amatörreglerna.

  Tävlingsarrangörer, t.ex. en professionell tour, kan dock ha tävlingsvillkor som begränsar storleken, antalet och/eller platsen för kommersiella logotyper som visas på en amatörs kläder eller föreskriva att spelare och/eller deras caddies inte får marknadsföra eller exponera vissa kategorier av företag eller branscher.

  SGF kommer inte att ha tävlingsvillkor som begränsar storlek på eller antal reklammärken på en spelares kläder.

 5. Får en amatör ha sitt namn och/eller reklammärken på sin utrustning?
 6. Ja. En amatör kan ha sitt namn eller reklammärken på sin utrustning i obegränsad omfattning utan att bryta mot amatörreglerna.

  En tävlingsarrangör, t.ex. en professionell tour, kan dock ha tävlingsvillkor som begränsar antalet reklammärken eller storleken på dessa som en amatör får ha på sin utrustning.

  En tävlingsarrangör kan också ha tävlingsvillkor som föreskriver att spelare och/eller deras caddies inte får marknadsföra eller exponera vissa kategorier av företag eller branscher.

  SGF kommer inte att ha tävlingsvillkor som begränsar storlek på eller antal reklammärken på en spelares utrustning.

 7. Får en amatör arbeta inom golfbranschen?
 8. En amatör kan arbeta obegränsat inom golfbranschen utan att bryta mot amatörreglerna så länge hon/han inte bedriver golfinstruktion. Med golfinstruktion menas att lära ut tekniken att svinga en golfklubba och slå en golfboll.

  En amatör får:

  ✓ Arbeta i en golfbutik eller som golfklubbsåterförsäljare, klubbutprovare, klubbtillverkare eller reparationstekniker

  ✓ Arbeta som klubbchef på en bana, klubb eller annan golfanläggning

  ✓ Arbeta som anställd hos en utrustningstillverkare

  ✓ Arbeta som caddie, även för en professionell golfare eller på en professionell tour

  ✓ Arbeta som golfadministratör på en golfklubb, ett golfdistrikt eller golfförbund

  En amatör kan också undervisa i regler, spelstrategi och kosthållning utan att bryta mot amatörreglerna.

 9. Får en amatör ge golfinstruktion?
 10. En amatör får inte ge golfinstruktion mot betalning eller kompensation men amatörreglerna tillåter en amatör att acceptera betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion inom vissa gränser/riktlinjer om dessa gränser/riktlinjer har fastställts av det nationella golfförbundet.

  I Sverige finns sedan 2006 riktlinjer för klubbar som vill använda möjligheten att låta amatörer bedriva golfinstruktion. Riktlinjerna är en överenskommelse mellan SGF och PGA och den slutliga tolkningen och lydelsen har fastställts av Regelkommittén till följande:

  ➊ Den klubb som önskar tillämpa Regel 4 i amatörreglerna (avseende under vilka förhållanden en amatör kan acceptera betalning eller ersättning för att ge golfinstruktion) måste ha en aktiv relation till en utbildad tränare som är ansvarig för verksamheten och garanterar att den amatör som ska undervisa i golfteknik, har den kompetens som fordras.

  ➋ Den som tar emot undervisningen i svingteknik ska företrädesvis vara junior, samt ingå i en i klubbens regi arrangerad elit- eller träningsverksamhet.

  ➌ Den totala ersättningen till en amatör som undervisar i svingteknik får årligen inte överskrida ett halvt prisbasbelopp.

  Förtydligande:

  Med aktiv relation menas att tränaren ska ha ett uppdrag och vara verksam på klubben/anläggningen.

  Utbildad tränare är tränare som genomgått HTU i Sverige eller motsvarande i utlandet.

  Amatörens kompetens – kompetens fås genom utbildning. Golfledarutbildning som är kvalificerande är bland annat Golfens Ledarutbildning 1: Golfäventyret samt Golfens Ledarutbildning 2: Fördjupning. Tränarna ansvarar för att ledarna har erforderlig kompetens.

 11. Får en amatör ta emot prispengar utan att bryta mot amatörreglerna?
 12. En amatör som deltar i en scratchtävling får acceptera vilket pris som helst, inklusive prispengar, upp till ett värde av maximalt 10 000 kr (2024).

  En handicaptävling med prispengar får inte arrangeras och en amatör får heller inte acceptera prispengar i en handicaptävling.

 13. Hur mycket får värdet av ett nyttopris vara som en amatör får acceptera?
 14. En amatör som deltar i en handicaptävling kan acceptera ett nyttopris upp till ett värde av maximalt 10 000 kr (2024).

 15. Kan en amatör acceptera ett pris som är värt mer än 10 000 kr utan att bryta mot amatörreglerna?
 16. Ja, det finns vissa undantag. En amatör kan acceptera ett pris som är värt mer än 10 000 kr (2024) i följande fall:

  ➤ När priset är en pokal, medalj eller liknande

  ➤ I tävlingar i long driving, närmast-håltävlingar, slagskicklighetstävlingar, trickslag eller tävlingar som enbart innebär puttning (såvida inte tävlingen eller slaget spelas i en tee-till-håltävling)

  ➤ Om priset är för en hole-in-one gjord:
  ➊ i en tävling som inte är en tee-till-håltävling, eller
  ➋ i en tee-till-håltävling, förutsatt att längden på slaget är minst 45 meter

  ➤ Om priset vinns i betting mellan enskilda golfare eller grupper av golfare

  ➤ Om priset är kostnader för att tävla i ett senare skede av samma tävling

  En tee-till-hål-tävling är en tävling som involverar en score (resultat) på ett hål, oavsett var tävlingen spelas (till exempel på en golfbana eller golfsimulator).

 17. Är priser i tävlingar skattefria?
 18. Nej inte alla. Prispengar eller nyttopriser som har ett marknadsvärde som överstiger 1 700 kr (2024) är skattepliktiga. Information om detta finns på skatteverket.se här och här

  Mer information för arrangörsklubbar gällande priser i golftävlingar gällande beskattning, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgift finns här.

 19. Får en amatör som går på college eller som planerar att gå college ta emot prispengar?
 20. En spelare som planerar att spela golf på college ansvarar själv för att undersöka exakt vad som gäller för att kunna göra det.

  NCAA och andra organisationer som styr över collegeidrott kan ha andra regler gällande att ta emot prispengar.

  Den senaste informationen SGF har kunnat verifiera i frågan från NCAA är från 2019 och finns här

 21. Måste en amatör betala någon avgift för att delta i tävlingar med prispengar?
 22. Nej, en amatör behöver inte betala någon mer avgift än anmälningsavgiften för att kunna delta i tävlingar med prispengar oavsett om förstapriset överstiger 10 000 kr (2024) eller inte.

  En NA som vill delta i tävlingar med prispengar där förstapriset överstiger 10 000 kr (2024) måste, förutom att betala anmälningsavgiften, betala NA-avgiften på 1 000 kr (årlig avgift).

 23. Hur kan en amatör bryta mot amatörreglerna?
 24. Alla golfspelare är amatörer så länge de inte:

  ➤ Accepterar ett pris som inte är tillåtet enligt Regel 3: Priser

  ➤ Deltar i en golftävling som professionella

  ➤ Accepterar betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion som inte är tillåtet enligt Regel 4:  Golfinstruktion

  ➤ Är anställda (inklusive egenföretagare) som professionella på en golfklubb/golfanläggning

  ➤ Är medlemmar i en förening för professionella golfare

  En amatör som vidtar någon av dessa åtgärder bryter mot amatörreglerna, blir en icke-amatör och förblir en icke-amatör tills hon/han är reamatöriserad (se Regel 5: Reamatörisering).

 25. Vad händer när en amatör bryter mot amatörreglerna?
 26. Om en amatör anmäls och det fastställs att hen brytit mot amatörreglerna får hen spelarkategorin Non-amateur (NA). I Sverige kan hen dock fortsatt spela tävlingar eftersom Öppen Golf gäller sedan 1983.

 27. Hur kan en golfklubb/golfanläggning med associationsavtal med SGF bryta mot amatörreglerna?
 28. En klubb/anläggning kan bryta mot amatörreglerna genom att t.ex. arrangera en handicaptävling med prispengar eller genom att betala ut prispengar som överskrider det tillåtna maximala beloppet till en amatör.

 29. Vad händer när en golfklubb/golfanläggning med associationsavtal bryter mot amatörreglerna?
 30. Klubben/anläggningen riskerar en anmälan med bestraffning som påföljd. 

 31. Får en golfklubb/golfanläggning med associationsavtal arrangera vadslagning där man satsar pengar på olika spelare?
 32. Det anses som ett mycket allvarligt brott mot RF:s bestämmelser om vadhållning att arrangera så kallade sweepstakes och en golfklubb/golfanläggning måste göra allt för att förhindra att det förekommer.

 33. Kan en amatör som kvalificerar sig till ett finalspel utomlands där resa, kost och logi ingår som är värt mer än 10 000 kr utnyttja en sådan resa?
 34. Ja. Om det är ett finalspel som spelas på resmålet finns ingen begränsning på hur mycket en sådan resa får vara värd. Om det är ett pris får resan vara värd maximalt 10 000 kr (2024).

 35. Vilka skatteregler kommer att gälla amatörer?
 36. En amatör som har enskild firma, aktiebolag eller liknande bryter inte mot amatörreglerna.

  En amatör måste kontakta skattemyndigheten för att få rätt information gällande vilka skatteregler som gäller.

  PGA Sweden har en del information om det på sin hemsida

 37. Hur kan en professionell spelare bli amatör?
 38. Alla golfspelare utom de som skaffat sig "en livsinkomst" eller ”identitet/varumärke” som professionella har rätt att bli amatörer igen.

  En professionell spelare som vill bli amatör ska mejla en skriftlig ansökan till SGF. Ansökan ska svara på följande frågor:

  1. Har du varit medlem i PGA eller någon annan organisation för professionella golfare? Om JA; när var du det senast?

  2. Har du tagit emot betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion (med golfinstruktion menas att lära ut tekniken att svinga en golfklubba och slå en golfboll)? Om JA; när gjorde du det senast?

  3. I en golftävling: Har du tagit emot mer än 10 000 kr (2024) i prispengar eller ett pris med ett marknadsvärde som överstiger 10 000 kr? Om JA; när gjorde du det senast?

  4. Vilket är ditt Golf-ID?

  I normalfallet blir en professionell spelare amatör sex månader efter det att hon/han senast bröt mot amatörreglerna.

  Perioden från det att spelaren senast bröt mot amatörreglerna till det att hon/han kan få spelarkategorin AM (amatör) kallas reamatöriseringsperiod.

  Under reamatöriseringsperioden har spelaren spelarkategorin REAM och måste följa amatörreglerna.

Bakgrund

I början av 2020 meddelade de två internationella regelorganisationerna R&A och USGA att de skulle se över amatörreglerna som ett tredje steg i en modernisering av golfen. De tidigare två stegen var det nya regelverket för golfspel som trädde i kraft 2019 samt världshandicapsystemet som infördes 2020.

I februari 2020 fick de nationella golfförbunden och PGA i ett antal länder ta del av ett första förslag på nya amatörregler. Baserat på deras feedback omarbetade R&A och USGA förslaget, som publicerades publikt på R&A:s sajt i februari 2021. Fram till 26 mars 2021 fanns möjlighet för alla som ville att lämna feedback.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Magnus.