Här kan du hitta information om SGF Golf Ranking, rankinglistor och söka bland spelarprofiler.

Information 30 juni

Rankingen räknas över 67 veckor

SGF Golf Ranking kommer under perioden 1 juli - 30 november att räknas över 67 veckor istället för 52 veckor. Detta då Coronapandemin gjort att i princip inga tävlingar har spelats 13 mars - 30 juni 2020 och på detta sätt får vi tävlingarna som spelades under denna period 2019 med i beräkningen. Det bedöms vara mer rättvisande

27-hålstävlingar ingår under 2020

På grund av coronapandemin har SGF infört tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor. En av de bestämmelser som införs för att begränsa smittspridningen är att tävlingar måste starta från ett och samma hål (gemensam start eller start från två eller flera hål är inte tillåten). Eftersom dagsljuset är begränsat senare på året innebär det att det inte går att ha så stort deltagarantal som planerat. För att i viss mån kompensera för det räknas även tävlingar över 27 hål i rankingen under 2020. 18-hålstävlingar räknas inte i rankingen.

SGF Golf Ranking

Genom SGF Golf Ranking poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar i Sverige, på de större tourerna i övriga världen och i internationella amatörtävlingar.

Alla svenska spelare, som är 13 år eller äldre under kalenderåret och som spelar tävlingsgolf utan handicap, ingår i rankingen, oavsett på vilken nivå eller var i världen spelaren tävlar.

Rankingen, som bygger på snittpoängen av de poäng spelaren erhållit i tävlingar de senaste 52 veckorna, används som uttagningsinstrument på Teen Tour, till viss del på proffstourerna och i flera andra sammanhang.

Manual SGF Golf Ranking

Tävlingar som inte per automatik är inkluderade i SGF Golf Ranking (se punkt 3 i manualen för SGF Golf Ranking) finns listade nedan: 

Tävlingar i SGF Golf Ranking utan prispengar 2020

Ansökan rankinggrundande tävlingar

Svenska tävlingar
Golfklubbar som ska arrangera tävling och som vill att den ska ingå i SGF Golf Ranking kan ansöka om det på länken nedan.

Ansökan rankinggrundande tävling (för arrangörsklubb)

Internationella amatörtävlingar
Internationella amatörtävlingar kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att:

- tävlingen ingår i World Amateur Golf Ranking (WAGR). 
- tävlingen har ett WAGR Powervärde på minst 100.
- minst en svensk spelare som ska delta i tävlingen, före tävlingens första speldag, ansöker om att få tävlingen inkluderad i SGF Golf Ranking.

OBSERVERA att om en tävling innehåller både dam- och herrklass, måste ansökan för damtävlingen göras av en dam som ska delta och för herrtävlingen av en herre som ska delta, för att båda klasserna ska kunna godkännas.

NYHET 2020: WAGR har ändrat sin gradering av tävlingar från Elite - G till en siffra (Powervärde). Läs mer här. Efter kontakt med WAGR har SGF gjort bedömningen att den siffra en tävling får i Powervärde också blir det tävlingsvärde som används i SGF Golf Ranking (se uppdatering nedan). För amatörtävlingar sträcker sig Powervärdet från 100-1000.

Observera att det fortsatt enbart blir amatörtävlingar som poängsätts på detta sätt. Antalet proffstävlingar som spelas utanför Norden är stort och där har SGF samma gräns för inkludering av tävlingar i SGF Golf Ranking som tidigare (dvs. LPGA, PGA, LET, ET, LETAS, CT m.fl.).

Uppdatering 21 april 2020: Från och med 1 maj 2020 kommer internationella amatörtävlingar som har under 100 i Powervärde inte att inkluderas i SGF Golf Ranking. Den främsta anledningen till detta är att det visat sig att översättningen av rankingpoängen inte blir rättvisande.

Officiella landslagsuppdrag inkluderas per automatik, ingen ansökan behöver göras.

Ansökningsformulär rankinggrundande internationell amatörtävling (för spelare)

Spelarprofiler

Alla svenska spelares resultat på tävlingar som ingår i SGF Golf Ranking registreras i det som kallas för spelarprofilerna. På så sätt har det genom åren byggts upp en unik bank av resultat. Genom spelarprofilerna går det att följa spelarnas utveckling från juniorspelare till tävlingsspelare på högsta världsnivå. SGF Golf Ranking infördes 2004 men det finns resultat registrerade i spelarprofilerna från och med 1984. Resultaten från den svenska juniortouren började registreras i SGF Golf Ranking 2001 och sedan dess ger spelarprofilerna i det närmaste komplett information om spelarnas resultatutveckling.

Kontakt rankingfrågor

Porträttbild på Magnus.
Sofia Pettersson