Här kan du hitta information om SGF Golf Ranking, rankinglistor och söka bland spelarprofiler.

SGF Golf Ranking

Genom SGF Golf Ranking poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar i Sverige, på de större tourerna i övriga världen och i internationella amatörtävlingar.

Alla svenska spelare, som fyller minst 13 år under innevarande kalenderår och som spelar scratchtävlingar, ingår i rankingen, oavsett på vilken nivå eller var i världen spelaren tävlar.

Manual SGF Golf Ranking

Tävlingar som inte per automatik är inkluderade i SGF Golf Ranking (se punkt 3 i manualen för SGF Golf Ranking) finns listade nedan: 

Tävlingar i SGF Golf Ranking utan prispengar 2023

 

Ansökan rankinggrundande tävlingar

Svenska tävlingar

Golfklubbar som ska arrangera tävling och som vill att den ska ingå i SGF Golf Ranking kan ansöka om det på länken nedan. Klubbar som arrangerar förbundstävlingar behöver inte ansöka.

Ansökan rankinggrundande tävling (för arrangörsklubb)

Internationella amatörtävlingar

Internationella amatörtävlingar kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att:

- tävlingen ingår i World Amateur Golf Ranking (WAGR). 
- tävlingen har ett WAGR Powervärde på minst 100.
- minst en svensk spelare som ska delta i tävlingen, före tävlingens första speldag, ansöker om att få tävlingen inkluderad i SGF Golf Ranking.

OBSERVERA att om en tävling innehåller både dam- och herrklass, måste ansökan för damtävlingen göras av en dam som ska delta och för herrtävlingen av en herre som ska delta, för att båda klasserna ska kunna godkännas.

Observera att det fortsatt enbart blir amatörtävlingar som poängsätts på detta sätt. 

Officiella landslagsuppdrag inkluderas per automatik, ingen ansökan behöver göras.

Ansökningsformulär rankinggrundande internationell amatörtävling (för spelare)

Spelarprofiler

Alla svenska spelares resultat på tävlingar som ingår i SGF Golf Ranking registreras i det som kallas för spelarprofilerna. På så sätt har det genom åren byggts upp en unik bank av resultat. Genom spelarprofilerna går det att följa spelarnas utveckling från juniorspelare till tävlingsspelare på högsta världsnivå.

SGF Golf Ranking infördes 2004 men det finns resultat registrerade i spelarprofilerna från och med 1984. Resultaten från den svenska juniortouren började registreras i SGF Golf Ranking 2001 och sedan dess ger spelarprofilerna i det närmaste komplett information om spelarnas resultatutveckling.

Sök spelare i spelarprofilerna

Kontakt rankingfrågor

Porträttbild på Magnus.
Sofia Pettersson