Här kan du hitta information om SGF Golf Ranking, rankinglistor och söka bland spelarprofiler.

Covid-19: Tävlingar registreras inte i SGF Golf Ranking

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. SGF har därför beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Läs mer här

Inga tävlingar registreras för närvarande i SGF Golf Ranking med undantag för:

- tävlingar som faller inom definitionen för yrkesmässig idrott, 
- internationella proffstävlingar som ingår i Nordic Golf League, European Challenge Tour, LET Access Series och högre tourer, samt 
- collegetävlingar (se manualen för hur collegetävlingar inkluderas i SGF Golf Ranking). 

Nyhet: Förslag till förändring av SGF Golf Ranking

Efter beslut på förbundsmötet i april 2020 fick en utredningsgrupp i uppdrag att se över hur SGF Golf Ranking kan utformas för att stimulera tävlingsdeltagande och uppmuntra tävlingsarrangemang i högre grad än dagens system.

Nu presenteras utredningsgruppens förslag till förändring, som bygger på principen ”de åtta bästa tävlingarna de senaste två åren”.

Den nya rankingen planeras att införas januari–februari 2022. När den nya rankingen införs blir det en omedelbar övergång, då det inte går att ha två parallella rankingsystem.

SGF tar gärna emot feedback på det nya förslaget. Vänligen mejla dina synpunkter till ranking@golf.se, senast den 31 augusti 2021.

Läs hela förslaget

SGF Golf Ranking

Genom SGF Golf Ranking poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar i Sverige, på de större tourerna i övriga världen och i internationella amatörtävlingar.

Alla svenska spelare, som är 13 år eller äldre under kalenderåret och som spelar tävlingsgolf utan handicap, ingår i rankingen, oavsett på vilken nivå eller var i världen spelaren tävlar.

Rankingen, som bygger på snittpoängen av de poäng spelaren erhållit i tävlingar de senaste 52 veckorna, används som uttagningsinstrument på Teen Tour, till viss del på proffstourerna och i flera andra sammanhang.

Manual SGF Golf Ranking

Tävlingar som inte per automatik är inkluderade i SGF Golf Ranking (se punkt 3 i manualen för SGF Golf Ranking) finns listade nedan: 

Tävlingar i SGF Golf Ranking utan prispengar 2021

Ansökan rankinggrundande tävlingar

Svenska tävlingar

Golfklubbar som ska arrangera tävling och som vill att den ska ingå i SGF Golf Ranking kan ansöka om det på länken nedan. Klubbar som arrangerar förbundstävlingar behöver inte ansöka.

Ansökan rankinggrundande tävling (för arrangörsklubb)

Internationella amatörtävlingar

Internationella amatörtävlingar kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att:

- tävlingen ingår i World Amateur Golf Ranking (WAGR). 
- tävlingen har ett WAGR Powervärde på minst 100.
- minst en svensk spelare som ska delta i tävlingen, före tävlingens första speldag, ansöker om att få tävlingen inkluderad i SGF Golf Ranking.

OBSERVERA att om en tävling innehåller både dam- och herrklass, måste ansökan för damtävlingen göras av en dam som ska delta och för herrtävlingen av en herre som ska delta, för att båda klasserna ska kunna godkännas.

Observera att det fortsatt enbart blir amatörtävlingar som poängsätts på detta sätt. 

Officiella landslagsuppdrag inkluderas per automatik, ingen ansökan behöver göras.

Ansökningsformulär rankinggrundande internationell amatörtävling (för spelare)

Spelarprofiler

Alla svenska spelares resultat på tävlingar som ingår i SGF Golf Ranking registreras i det som kallas för spelarprofilerna. På så sätt har det genom åren byggts upp en unik bank av resultat. Genom spelarprofilerna går det att följa spelarnas utveckling från juniorspelare till tävlingsspelare på högsta världsnivå. SGF Golf Ranking infördes 2004 men det finns resultat registrerade i spelarprofilerna från och med 1984. Resultaten från den svenska juniortouren började registreras i SGF Golf Ranking 2001 och sedan dess ger spelarprofilerna i det närmaste komplett information om spelarnas resultatutveckling.

Kontakt rankingfrågor

Porträttbild på Magnus.
Sofia Pettersson