Alla riksomfattande tävlingar kan få sina tävlingsvillkor godkända av Svenska Golfförbundet (SGF).

Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsvillkoren godkända av SGF.

Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingen genomförs enligt Spelets Regler och inom ramen för SGF:s bestämmelser, handicapreglerna och amatörreglerna. Dessa finns redogjorda för i Spel- och tävlingshandboken i kapitel 1-3.

Tävlingar med final utomlands

Nya amatörregler gäller från 1 januari 2022. Det innebär bland annat att det inte krävs något tillstånd av det nationella golfförbundet för att arrangera finalspel utomlands. Ett finalspel för amatörer som arrangeras utomlands måste dock följa de regler för prisgräns som gäller enligt amatörreglerna

 

För mer information kontakta

Porträttbild på Magnus.