Alla riksomfattande tävlingar kan få sina tävlingsbestämmelser godkända av Svenska Golfförbundet (SGF).

Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingen genomförs enligt spelets regler och inom ramen för SGF:s bestämmelser, handicapreglerna och amatörreglerna. Dessa finns redogjorda för i Spel- och tävlingshandboken i kapitel 1, 3 och 4.

Tävlingar med final utomlands

För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet årligen.

För att få tillstånd krävs att:

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • alla kvaltävlingar har varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.

Godkända tävlingsbestämmelser och tillstånd att arrangera finalspel utomlands

Nedan publiceras namnen på de tävlingar som 2018 fått godkända tävlingsbestämmelser och som fått tillstånd att arrangera finalspel utomlands.

Volvo World Golf Challenge

Svensk Golf Garmin Tour

För mer information kontakta

Porträttbild på Magnus.