Tävlingskommittéordförande

Ordförande i golfdistriktsförbundens tävlingskommitté ansvarar för tävlingsverksamheten inom respektive distrikt.

Alla större tävlingar inom distriktet bör planeras i samråd med tävlingskommittéordförande (TK) och ska anmälas till denne senast i mitten av december året före genomförandet.

TK-ordförande i samtliga golfdistriktsförbund träffas årligen för erfarenhetsutbyte och planering av Svenska Golfförbundets tävlingskalender.

Nedan hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga tävlingskommittéordförande i Sveriges 21 golfdistrikt:

Distrikt Namn E-post
Blekinge Eva Bohman eva.bohman1@outlook.com
Bohuslän-Dal Birgitta Hansen birgitta.hansen0@gmail.com
Dalarna Lasse Johansson lasse.johansson@gagnefsmail.se
Gotland Hans O Wiklund hans-o.wiklund@telia.com
Gästrike-Hälsinge Tomas Fröjd leijon.frojd@hotmail.com
Göteborg Göran Persson tavling@ggf.nu
Halland Lars-Göran Sohlberg lg.sohlberg@telia.com
Jämtland/Härjedalen Björn Löjdahl bjorn.r.lojdahl@icloud.com
Medelpad Mattias Lundström mattias.lundstrom@bolagsverket.se
Norr-Västerbotten Tommy Hannu tommy.hannu@telia.com
Skåne Christin Gustafsson christin@skgf.se
Småland Bo Johansson bo.johansson@greenbay.se
Stockholm Susanne Thorell susanne.thorell@sgdf.se
Södermanland Fredrik Winberg tk@sogdf.se
Uppland Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com
Värmland Anders Magnusson akamagnusson@outlook.com 
Västergötland Mikael J Andersson mikael.j.andersson@postnord.com
Västmanland Christian Hedberg christian.hedberg@vastmanlandsgolf.se
Ångermanland Björn Vincent bjornvincent@hotmail.com
Örebro Tony Gustafsson tongus02@hotmail.com
Östergötland Hans Söderberg hassegolf@gmail.com