Svenska Golfförbundets stadgar, samt mallstadgar för klubbar och distrikt som ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben.