Svenska Golfförbundets stadgar samt mallstadgar som ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben.

Stadgar för Svenska Golfförbundet 

(reviderade vid FM 2017)

Ändringar vid FM 2017
Ändringar vid extra förbundsmöte 2016
Ändringar vid FM 2015
Ändringar vid FM 2014 
Ändringar vid FM 2012 
Ändringar vid FM 2011 

Mallstadgar för golfdistriktsförbund 

(beslut FM 17 april 2016)

Mallstadgar för Golfdistriktsförbund (pdf)
Mallstadgar för Golfdistriktsförbund (word)
Ändringar vid FM 2016
Ändringar vid FM 2011

Mallstadgar för golfklubb

(beslut FS 15 april samt FM 16 april 2011)

Mallstadgarna ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben och ge ett fungerande "redskap" som garanterar klubbens medlemmar rättigheter och skyldigheter enligt svensk föreningspraxis. De baseras på av Riksidrottsförbundet framtagna och av Riksidrottsstyrelsen, 1999-12-01, antagna "Normalstadgar för Idrottsförening".

Delar av mallstadgarna är tvingande varför SGF uppmanar varje GK att göra en översyn av stadgarna så att minimikravet i enlighet med lydelse i normalstadgarna uppfylls. Ändringarna ska vara införda i golfklubbens stadgar senast 30 juni 2012. Läs mer i förordet till dokumentet (förra revideringen genomfördes 2004-08-19).

Mallstadgar för Golfklubb (pdf)
Mallstadgar för Golfklubb (word)
Ändringar vid FM 2011

På RF:s hemsida finns RF:s stadgar, RF:s normalstadgar och antimatchfixing-reglemente för idrottsförening.