Svenska Golfförbundets stadgar samt mallstadgar som ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben.

Stadgar för Svenska Golfförbundet 

(reviderade på FM 2021)

Ändringar på FM 2021
Ändringar på FM 2020
Ändringar på FM 2017
Ändringar på extra förbundsmöte 2016
Ändringar på FM 2015
Ändringar på FM 2014 
Ändringar på FM 2012 

Mallstadgar för golfdistriktsförbund 

(reviderade på FM 2020)

Mallstadgar för Golfdistriktsförbund (pdf)
Mallstadgar för Golfdistriktsförbund (word)
Ändringar på FM 2020
Ändringar på FM 2016
Ändringar på FM 2011

Mallstadgar för golfklubb

(beslut FS 11 dec 2015)

Mallstadgarna ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben och ge ett fungerande "redskap" som garanterar klubbens medlemmar rättigheter och skyldigheter enligt svensk föreningspraxis. De baseras på av Riksidrottsförbundet framtagna och av Riksidrottsstyrelsen, 1999-12-01, antagna "Normalstadgar för Idrottsförening".

Delar av mallstadgarna är tvingande varför SGF uppmanar varje GK att göra en översyn av stadgarna så att minimikravet i enlighet med lydelse i normalstadgarna uppfylls. Ändringarna ska vara införda i golfklubbens stadgar senast 30 juni 2012. Läs mer i förordet till dokumentet.

Mallstadgar för Golfklubb (pdf)
Mallstadgar för Golfklubb (word)
Ändringar FS 2015
Ändringar på FM 2011

På RF:s hemsida finns RF:s stadgar, RF:s normalstadgar och antimatchfixing-reglemente för idrottsförening.