Om Svenska Golfförbundet

Förbundet verkar dagligen för klubbar och för golfnyttan i samhället.