Valberedningen ser till att en kompetent förbundsstyrelse leder Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.

Gruppbild på tre kvinnor och två män, samtliga i 50-55-årsåldern med blå Svenska Golfförbundet-tröjor.

Kontakta valberedningen

Har du förslag på en kandidat till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisor eller Juridiska Nämnden?

Ladda ner blanketten, fyll i och skicka till valberedningen enligt kontaktuppgifter och distriktsindelning nedan.

Blankett för förslag på kandidat

 • Porträttbild på kvinna i 50-årsåldern i blå tröja med SGF-logga.

  Charlotta Nordenberg, ordförande

  Medlem i Bokskogens GK. Ansvarig för Småland, Skåne och Blekinge.

  Telefon: 070-211 82 97
  E-post: klicka här

 • Porträttbild på kvinna i 50-årsåldern i blå tröja med SGF-logga.

  Eva Hultgren

  Medlem i Ljusterö Golf. Ansvarig för Dalarna, Uppland, Stockholm och Östergötland. 

  Telefon: 070-858 41 86
  E-post: klicka här

 • Porträttbild på man i 55-årsåldern med glasögon och blå tröja med SGF-logotyp.

  Jan Andersson

  Medlem i Strömsholms GK. Ansvarig för Västmanland, Örebro, Värmland, Södermanland och Gotland.

  Telefon: 070-247 26 77
  E-post: klicka här

 • Porträttbild på kvinna i 50-årsåldern i blå tröja med SGF-logga.

  Karin Stenberg

  Medlem i Vasatorps GK. Ansvarig för Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland och Västergötland.

  Telefon: 072-337 77 90
  E-post: klicka här

 • Porträttbild på man i 55-årsåldern med glasögon och blå tröja med SGF-logotyp.

  Anders Kjellander

  Medlem i Umeå Norrmjöle GK. Ansvarig för Medelpad, Norr- och Västerbotten, Ångermanland, Gästrike-Hälsinge och Jämtland-Härjedalen.

  Telefon: 070-390 00 56
  E-post: klicka här

Valberedningens uppdrag

Svenska Golfförbundets valberedning har som uppdrag att till förbundsmötet i april föreslå:  

 • Ordförande samt tre ledamöter i förbundsstyrelsen

 • En revisor och en verksamhetsrevisor för SGF

 • Ordförande, två ledamöter samt en suppleant till Juridiska Nämnden 

 • Arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen

 • Mötesfunktionärer till förbundsmötet: ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

Som grund för valberedningens rekommendationer ligger förankrade kravprofiler på förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter, förbundets verksamhetsrevisorer och Juridiska Nämnden.

Läs kravprofilerna här

Valberedningens arbetsprocess

Tidplan och process för Svenska Golfförbundets valberedning.

Bakgrundsinfo, analys, nuläge/framtid

✔ Kravanalys och kravprofiler framtagna med hjälp av alla klubbar och distrikt
✔ SGF:s verksamhetsinriktning
✔ Intervjuer med alla styrelsemedlemmar och högre tjänstemän
✔ Samtal med Juridiska Nämnden
✔ Löpande kontakt med samtliga distriktsordföranden
✔ Deltagande på distriktsmöten
✔ Deltagande vid förbundsmöte och extra förbundsmöte

Genomförande

✔ Intervjuer med kandidater till styrelsen
✔ Intervjuer med kandidater till verksamhetsrevisorer
✔ Intervjuer med Juridiska Nämnden
✔ Referenstagningar
✔ Arbetsmöten

Avrapportering

✔ Presentation av valberedningens rekommendation till ny ordförande och ledamöter i förbundsstyrelse, verksamhetsrevisor samt ordförande och ledamöter till Juridiska nämnden vid:

– Beredningsmötet i februari
– Förbundsmötet i april