Valberedningen ser till att en kompetent förbundsstyrelse leder Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.

Valberedningen

SGF:s valberedning
SGF:s valberedning. Från vänster Leif Burwall, Astrid Wennberg-Dicander (ordf), Charlotta Nordenberg, Asta Holm och Hans Johansson.

Astrid Wennberg-Dicander, Ordförande, Barsebäck GCC
Sommargatan 29
234 34 LOMMA
070-810 35 52

Asta Holm, Vidbynäs Golf
Malmbacken
147 71 GRÖDINGE
070-894 49 11

Hans Johansson, Albatross GK
Tånguddsbacken 48
426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA
070-521 80 68

Leif Burwall, Piteå GK
Köpmangatan 63
972 34 LULEÅ
070-517 69 30

Charlotta Nordenberg, Örebro City G&CC
Nygatan 72
702 13 ÖREBRO
070-211 82 97

Valberedningens arbetsprocess

Tidplan och process för Svenska Golfförbundets valberedning.

Bakgrundsinfo, analys, nuläge/framtid
Kravanalys och kravprofiler framtagna med hjälp av alla golfklubbar och golfdistriktsförbund
SGF:s verksamhetsinriktning
Intervjuer med alla styrelsemedlemmar och högre tjänstemän
Löpande kontakt med samtliga distriktsordföranden
Deltagande på distriktsmöten
Deltagande på distriktsmöten
Deltagande vid förbundsmöte och extra förbundsmöte

Genomförande
Intervjuer med kandidater till styrelsen – sex personer
Intervjuer med kandidater till verksamhetsrevisorer – fem personer
Referenstagningar
Arbetsmöten

Avrapportering
Presentation av valberedningens rekommendation till ny ordförande och ledamot i förbundsstyrelse samt verksamhetsrevisor under:
– Beredningsmötet februari
– Förbundsmötet april