Valberedningen ser till att en kompetent förbundsstyrelse leder Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.

Valberedningen

Bild på valberedningen 2019-2020 iklädda blå SGF-tröjor. Från vänster Eva Hultgren, Ove Marklund, Astrid Wennberg-Dicander (ordf), Hans Johansson, Charlotta Nordenberg.
SGF:s valberedning 2019–2020. Fr v: Eva Hultgren, Ove Marklund, Astrid Wennberg-Dicancer, Hans Johansson och Charlotta Nordenberg.

(För e-postadress, klicka på respektive namn.)

Astrid Wennberg Dicander, ordförande, Barsebäck GCC
Sommargatan 29
234 34 LOMMA
070-810 35 52

Hans Johansson, Albatross GK
Tånguddsbacken 48
426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA
070-521 80 68

Charlotta Nordenberg, Bokskogens GK
Högatan 14
216 33 LIMHAMN
070-211 82 97

Ove Marklund, Piteå GK
Persgatan 11 B
941 31 Piteå
070-622 24 25

Eva Hultgren, Åkersberga GK
Strossarvägen 8
184 70 Åkersberga
070-8584186

Valberedningens arbetsprocess

Tidplan och process för Svenska Golfförbundets valberedning.

Bakgrundsinfo, analys, nuläge/framtid
Kravanalys och kravprofiler framtagna med hjälp av alla golfklubbar och golfdistriktsförbund
SGF:s verksamhetsinriktning
Intervjuer med alla styrelsemedlemmar och högre tjänstemän
Löpande kontakt med samtliga distriktsordföranden
Deltagande på distriktsmöten
Deltagande på distriktsmöten
Deltagande vid förbundsmöte och extra förbundsmöte

Genomförande
Intervjuer med kandidater till styrelsen – sex personer
Intervjuer med kandidater till verksamhetsrevisorer – fem personer
Referenstagningar
Arbetsmöten

Avrapportering
Presentation av valberedningens rekommendation till ny ordförande och ledamot i förbundsstyrelse samt verksamhetsrevisor under:
– Beredningsmötet februari
– Förbundsmötet april