Här hittar du allt om Svenska Golfförbundets årsmöte 2023, inklusive handlingar och länk till livesändning. Datum för nästa årsmöte är beslutat till 21 april 2024.

Så var förbundsmöteshelgen 2023

En kvinna i kavaj står vid en talarstol och håller ett anförande. I bakgrunden syns en skärm med SGF-logga.
Svenska Golfförbundets ordförande Maria Möller öppnade förbundsmötet.

Den 22–23 april hölls årets golfting och förbundsmöte. Stort tack till alla som var på plats och bidrog till en givande helg med framtidsspaningar, beslut och utmärkelser. Ladda ner protkollet, läs en sammanfattning av helgen eller se livesändningarna i efterhand på Svenska Golfförbundets Facebooksida.

Ladda ner protokollet från förbundsmötet här

Se hela golftinget här ➤

Se hela förbundsmötet här ➤

Ladda ner bilder från helgen här ➤

Golfting

Helgen startade med ett golfting där deltagarna fick ta del av en spännande eftermiddag med reportage, gäster och djupdykningar i tre aktuella och viktiga ämnen för Golfsverige:

Publik tittar upp på en skärm där man ser en leende Linn Grant i golfkeps, med texten Segrare i Scandinavian Mixed.
Under golftinget bjöds deltagarna på en mäktig tillbakablick på det framgångsrika golfåret 2022.

En årskrönika över det idrottsligt fantastiska golfåret 2022. Se det på YouTube.

Hållbarhet, med fokus på ekologisk hållbarhet, en förutsättning för att säkra vår spelplats i framtiden. Se det på YouTube.

Golfens strategiarbete om omvärldstrender och framtida konsumentbeteenden och elitverksamhet. Se det på YouTube.

Ta del av presentationen

Utmärkelser

Ett collage med fem personer med blombukett och diplom. I bakgrunden syns en bankettsal där ett hundratal personer äter middag.
Pristagarna som hyllades på förbundsmiddagen. Översta raden: Göran Persson, Emmaboda GK (natur- och miljöpriset), Niklas Hemmingberg, Landeryds GK (Golf Ranking Klubb Junior), Lars-Erik Rickardsson (Årets ungdomsledare). Nedre raden: Sten Forsberg (guldklubba), Astrid Wennberg Dicander (guldmärke).

På lördagskvällen hölls den traditionsenliga förbundsmötesmiddagen, där Golfsverige hyllade ett antal värdiga pristagare och stipendiater:

SGF Golf Ranking Klubb Junior 2022: Landeryds Golfklubb
Årets ungdomsledare 2022: Lars-Erik Rickardsson, Östergötlands Golfdistrikt
SGA & SGF:s Natur- och miljöpris 2022: Emmaboda Golfklubb
★ Årets Golfklubb: Halmstad Golfklubb
★ Guldmärke nr 61: Astrid Wennberg Dicander
★ Guldklubba nr 57: Sten Forsberg
Elitmärke nr 159: Sebastian Söderberg
Elitmärke nr 160: Joakim Lagergren 

Bilder på de pristagare som var närvarande finns tillgängliga att ladda ner för fri användning vid all kommunikation kring utmärkelserna. Ange foto: Ove Ellemark

Ladda ner bilderna ➤

Förbundsmöte

Två kvinnor sitter vid ett podium och leder ett möte.
Riksidrottsstyrelsens vice ordförande Anna Iwarsson (t.v.) valdes till mötesordförande vid Svenska Golfförbundets årsmöte 2023. Till höger förbundsordförande Maria Möller.

På söndagen hölls SGF:s årsmöte. Mötet öppnades av ordförande Maria Möller och leddes sedan av Anna Iwarsson, vice ordförande i riksidrottsstyrelsen och ordförande i Svenska Gymnastikförbundet, som valdes till mötesordförande.

Här är en sammanfattning av några av besluten och valen. Ladda ner protokollet för en fullständig redogörelse.  

Propositionen om stadgeändring bifölls av stämman.

Motion 2 bifölls av stämman, medan motion 1, 3 och 4 avslogs.

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och avgifter för 2024 antogs. Det innebär en höjning av medlemsavgifterna med tre kronor för juniorer 13–21 år och sex kronor för seniorer 22 år och äldre.

Samtliga nomineringar från valberedningen och från valberedningens valberedning antogs av stämman.

Nästa förbundsmöte beslutades till söndag den 21 april 2024 i Stockholm.

Ladda ner förbundsmötesprotokollet

Se hela förbundsmötet på Facebook ➤

Handlingar enl. område

Handlingar enl. dagordning

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2022 finns att läsa här.

Klicka nedan för protokoll och samtliga möteshandlingar från förbundsmötet den 24 april 2022 och från det extra förbundsmötet den 3 september 2022.

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2022
 2. Nedan är samtliga möteshandlingar från förbundsmötet 24 april 2022, sorterade enligt område. Du kan också titta på inspelningarna från förbundsmöteshelgen:

  Se Framtidsforum på YouTube
  Se förbundsmötet på Facebook

  Protokoll och övergripande dokument

  Protokoll från förbundsmötet 2022

  Kallelse till förbundsmötet 2022

  Röstlängd till förbundsmötet 2022

  Dagordning för förbundsmötet 2022

  Förbundsstyrelsens förslag

  Proposition 1: Ändring av SGF:s stadgar avseende jämställdhet samt förtydligande av golfspelet och tävlingsverksamheten

  Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2023–2024

  Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2023

  Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Motioner och yttranden

  Motion 1: Stockholms GDF om utredning i syfte att säkerställa banor för tävlingar

  Motion 1: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 2: Landeryds GK om förslag till vinterträningsanläggning

  Motion 2: Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande

  Motion 2: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 3: Rya GK om införande av ett hickorygolf-ID

  Motion 3: Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande

  Motion 3: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Valberedningens förslag

  Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare för mötet

  Valberedningens förslag till protokolljusterare och rösträknare för mötet

  Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer, revisorer och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagen ledamot till förbundsstyrelsen

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2021–2022

  Förslag till ordförande och ledamöter i valberedningen

  Årsredovisningar och revisionsberättelser

  Årsredovisning 2021 Svenska Golfförbundet + SGF-koncernen 

  Årsredovisning 2021 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2021 SGF Event AB

  Årsredovisning 2021 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2021 Svenska Golfförbundet

  Revisionsberättelse 2021 SGF Affärsutveckling

  Revisionsberättelse 2021 SGF Event

  Revisionsberättelse 2021 SGF Golfsystem

  Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

  Verksamhetsberättelser

  SGF Verksamhetsberättelse 2021 – enkelsidor

  SGF Verksamhetsberättelse 2021 – uppslag

 3. Protokoll och möteshandlingar extra FM 2022
 4. Lördag den 3 september 2022 hölls ett extra förbundsmöte i Uddevalla, i syfte att göra ett fyllnadsval till valberedningen.

  Möteshandlingar

  Kallelse

  Röstlängd

  Dagordning

  Förslag till mötesfunktionärer

  Förslag till ny ledamot i valberedningen

  Beslut

  Vid mötet biföll stämman förslaget på ny ledamot och Karin Stenberg valdes in som ledamot i valberedningen på två år, till 2024.

  Protokoll från extra förbundsmöte

För mer information, kontakta

Thomas.