Svenska Golfförbundets årsmöte 2020 är beslutat till söndag 26 april i Stockholm. Här hittar du aktuella handlingar och förklaring av demokratiprocessen.

Förbundsmöteshandlingar 2020

Nedan följer förbundsmöteshandlingar inför årets stämma.

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Förslag från förbundsstyrelsen

Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022

Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende Juridiska Nämnden 

Proposition 2 – ändring av GDF:s mallstadgar avseende Juridisk kommitté

Motioner samt yttranden

Motion 1 från Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

Motion 2 från Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

Motion 3 från Vasatorps och Bokskogens GK om tävlingsavgifter på SM-veckan

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

Motion 4 från Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

Motion 5 från Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5

Motion 6 från Bokskogens och Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer och GIT

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6

Motion 7 från Ingelsta GK om att likställa alla golfbanor vad gäller GIT Tävling etc

Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

Verksamhetsberättelse 2019–2020

Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

Förslag till antal verksamhetsrevisorer

Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisor och Juridiska Nämnden

Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

Årsredovisningar och årsberättelser

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

Årsredovisning 2019 SGF Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2019 SGF Golfsystem AB

Årsredovisning 2019 SGF Event AB

Revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorernas rapport

SGF Verksamhetsberättelse 2019 (kommer snart)

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Förbundsmöteshandlingar 2019

För mer information, kontakta

Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12