Här hittar du allt från Svenska Golfförbundets årsmöte 2022, inklusive protokoll och handlingar. Nästa förbundsmöte är lördag den 23 april 2023 i Stockholm.

Extra förbundsmöte 3 september

Gruppbild på fem personer, två män och tre kvinnor, med blå SGF-tröja.
Svenska Golfförbundets valberedning. Från vänster: Jan Andersson, Charlotta Nordenberg (ordf.), Eva Hultgren, Ove Marklund och Karin Stenberg.

Lördag den 3 september 2022 hölls ett extra förbundsmöte i Uddevalla, i syfte att göra ett fyllnadsval till valberedningen. 

Vid mötet biföll stämman förslaget på ny ledamot och Karin Stenberg valdes in som ledamot i valberedningen på två år, till 2024.

Protokoll från extra förbundsmöte

Mer om valberedningen

Samtliga handlingar finns längre ner på sidan

Förbundsmöteshelgen 2022

Framtidsspaningar, beslut och utmärkelser – så var förbundsmöteshelgen 2022!

Den 23–24 april gick Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöteshelg av stapeln på Elite Marina Tower i Stockholm. För första gången sedan 2019 kunde mötet åter hållas fysiskt. 

Fyra personer sitter på höga stolar på en scen. I bakgrunden en stor LED-vägg med texten Hållbar golfanläggning. I förgrunden syns publik.
Hållbarhet var ett av de många ämnen som diskuterades under Framtidsforum. Se hela programmet på YouTube!

Framtidsforum

På lördagen hölls Framtidsforum, där programledare och gäster diskuterade ett antal viktiga ämnen för Golfsverige.

Framtidsspanaren Troed Troedson bidrog också med knivskarpa reflektioner och analyser.

Se Framtidsforum på YouTube

Förbundsmötet

Gruppbild på förbundsstyrelsen 2022–2023. Från vänster: Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.
Förbundsstyrelsen som valdes vid förbundsmötet 2022. Fr v Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordf.), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.

På söndagen hölls SGF:s årsmöte. Här är en sammanfattning av några av besluten.

Propositionen om stadgeändring samt motion 1 och 2 bifölls av stämman. Motion 3 avslogs. Stämman röstade ja till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2023–2024, samt ekonomisk ram och avgifter för 2023. 

I förbundsstyrelsen omvaldes Maria Möller till ordförande. Anneli Samuelsson och Martin Karlsson omvaldes som ledamöter. Staffan Johansson blev nyvald ledamot efter avgående Anders Sjögren. Läs mer om Staffan här.

Nästa årsmöte beslutades till lördag den 23 april 2023 i Stockholm.

Läs hela mötesprotokollet här

Se hela förbundsmötet på Facebook

Förbundsmöteshandlingar 2022

Nedan hittar du protokollet samt samtliga möteshandlingar som behandlades under 2022 års förbundsmöte, sorterade enligt område. 

Handlingar FM 2022

Handlingar extra FM 2022

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Klicka nedan för protokoll och samtliga handlingar från förbundsmötet den 25 april 2021.

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2022 finns att läsa här.

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2021
 2. 2021 års förbundsmöte gick av stapeln söndag 25 april. Med hänsyn till smittläget skedde mötet digitalt. Nedan följer protokollet samt alla handlingar som behandlades vid mötet, sorterat utifrån område.

  Protokoll

  Protokoll förbundsmöte 25 april 2021

  Kallelse

  Röstlängd

  Dagordning

  Förslag från förbundsstyrelsen

  Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2022

  Förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende betalmodell för årsavgifter

  Motioner samt yttranden

  Motion 1 från Ljusdals GK gällande lagspel, seriespel, inkl. distriktets yttrande

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

  Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2020–2021

  Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

  Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisorer och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagen kandidat till verksamhetsrevisor

  Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

  Årsredovisningar, årsberättelser och revisionsrapporter

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – enkelsidor

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – uppslag

  Verksamhetsrevisorernas rapport

  Årsredovisning 2020 Svenska Golfförbundet

  Revisionsberättelse 2020 Svenska Golfförbundet

  Årsredovisning 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2020 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Golfsystem AB

  Årsredovisning 2020 SGF Event AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Event AB

För mer information, kontakta

Thomas.