Svenska Golfförbundets årsmöte 2020 är beslutat till söndag 26 april i Stockholm. Här hittar du aktuella handlingar och förklaring av demokratiprocessen.

Aktuella dokument

Mall för motioner

Protokoll från SGF förbundsmöte 2019 (För äldre protokoll, klicka här.) 

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF.

Förbundsmöteshandlingar 2019

För mer information, kontakta

Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12