Här hittar du möteshandlingar och information om Svenska Golfförbundets årsmöte 2021, samt protokoll och handlingar från 2020.

Förbundsmötet 2021 – digitalt möte

Svenska Golfförbundets (SGF) årsmöte går av stapeln söndag 25 april klockan 09.00. Läs möteshandlingarna nedan. 

Med hänsyn till rådande smittläge kommer förbundsmötet även i år att ske digitalt och samtliga aktiviteter utöver själva mötet ställs in. 

Ombud och anmälan

Det är upp till respektive distrikt att utse ombud. SGF rekommenderar att varje GDF utser en företrädare som representerar distriktets samtliga röster.

Ordförandena i respektive golfdistriktsförbund har fått information gällande detta och kommer att sköta kontakten med distriktets golfklubbar samt anmälan till förbundsmötet för sina respektive distrikt. 

Fullmakt för ombud

När GDF-ordföranden är ombud för distriktets klubbar behövs ingen fullmakt. Om en annan behörig person är ombud för distriktet ska personens namn anges i fullmakten.

Fullmakten ska sedan undertecknas av GDF-ordföranden och skickas till SGF (thomas.bergman@golf.se) innan förbundsmötet startar.

Ladda ner fullmakt här

Livesändning

Förbundsmötet kommer som vanligt att sändas live på Svenska Golfförbundets Facebook-sida, vilket innebär att alla i Golfsverige är välkomna att följa förhandlingarna och besluten.

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Förbundsmöteshandlingar 2020

Klicka nedan för protokoll och handlingar från förbundsmötet 2020. Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2020 finns att läsa här

  1. Protokoll och samtliga årsmöteshandlingar 2020
  2. Protokoll

    Protokoll förbundsmöte 26 april 2020

    Protokoll återupptaget förbundsmöte 20 november 2020

    Handlingar

    Nedan följer samtliga handlingar som behandlades vid förbundsmötet (FM) den 26 april 2020 samt vid det återupptagna FM den 20 november 2020, sorterat utifrån område.

    Kallelse till FM april

    Kallelse till återupptagna FM november

    Röstlängd

    Dagordning FM april

    Dagordning återupptagna FM november

    Förslag från förbundsstyrelsen

    Förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022

    Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021

    Förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

    Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende Juridiska Nämnden 

    Proposition 2 – ändring av GDF:s mallstadgar avseende Juridisk kommitté

    Motioner samt yttranden

    Motion 1 från Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

     

    Motion 2 från Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

    Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

     

    Motion 3 från Vasatorps och Bokskogens GK om tävlingsavgifter på SM-veckan

    Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

     

    Motion 4 från Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

     

    Motion 5 från Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5

     

    Motion 6 från Bokskogens och Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer och GIT

    Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6

     

    Motion 7 från Ingelsta GK om att likställa alla golfbanor vad gäller GIT Tävling etc

    Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

    Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

    Valberedningens verksamhetsberättelse 2019–2020

    Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

    Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

    Förslag till antal verksamhetsrevisorer

    Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

    Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisor och Juridiska Nämnden

    Presentation av föreslagna kandidater till Juridiska Nämnden

    Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

     

    Årsredovisningar, årsberättelser och revisionsrapporter

    SGF Verksamhetsberättelse 2019

    Verksamhetsrevisorernas rapport

    Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

    Årsredovisning 2019 SGF Affärsutveckling AB

    Årsredovisning 2019 SGF Golfsystem AB

    Årsredovisning 2019 SGF Event AB

    Revisionsberättelse

För mer information, kontakta

En man i medelåldern. Han har ljust hår, skägg och glasögon.
Thomas.