Här hittar du allt från Svenska Golfförbundets årsmöte 2022, samt protokoll och handlingar från 2021.

Förbundsmöteshelgen 2022

Framtidsspaningar, beslut och utmärkelser – så var förbundsmöteshelgen 2022!

Den 23–24 april gick Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöteshelg av stapeln på Elite Marina Tower i Stockholm. För första gången sedan 2019 kunde mötet åter hållas fysiskt.

Framtidsforum

Fyra personer sitter på höga stolar på en scen. I bakgrunden en stor LED-vägg med texten Hållbar golfanläggning. I förgrunden syns publik.
Hållbarhet var ett av de många ämnen som diskuterades under Framtidsforum.

På lördagen hölls Framtidsforum, där programledare och gäster diskuterade ett antal viktiga ämnen för Golfsverige. Framtidsspanaren Troed Troedson bidrog också med knivskarpa reflektioner och analyser under eftermiddagen.

Du kan se hela Framtidsforum i efterhand på YouTube, i en spellista där du enkelt kan ta del av just det ämne eller pass du är intresserad av. 

Se Framtidsforum ➤

Utmärkelser

På lördagskvällen hölls den traditionsenliga förbundsmötesmiddagen, där Golfsverige fick möjlighet att hylla ett antal värdiga pristagare och stipendiater. 

Följande utmärkelser delades ut under kvällen:

Bild uppdelad i nio rutor med porträttbilder på ett antal personer som fått blommor och diplom eller guldmärke.
Pristagarna som mottog utmärkelser under förbundsmötet. Övre raden fr.v: Martin Sternberg – guldklubba, Peter Chamberlain – guldklubba, Linn Grant – Elitmärke, Georg Kittel – guldmärke och Håkan Stålbro – guldmärke. Nedre raden fr.v: Petter Ederö, Landeryds GK – SGF Golf Ranking Klubb Junior 2021, Svante Gustafson, Loftahammars GK – Natur- och miljöpriset 2021, Jan Willner och Tommy Staf, Hagge GK – Årets Golfklubb.

SGF Golf Ranking Klubb Junior 2021: Landeryds Golfklubb
★ SGA & SGF:s Natur- och miljöpris 2021: Loftahammars Golfklubb
 Årets Golfklubb: Hagge Golfklubb (delas ut av föreningen Golfjournalisterna)
★ Guldmärke: nr 59 Håkan Herne, nr 60 Georg Kittel
★ Guldklubba: nr 54 Peter Chamberlain, nr 55 Martin Sternberg, nr 56 Håkan Stålbro
Elitmärke: nr 144 Marcus Kinhult, nr 145 Henrik Norlander, nr 146 Alexander Björk, nr 147 Linn Grant, nr 148 Maja Stark 

Bilder på pristagarna finns tillgängliga att ladda ner för fri användning av media, pristagarna själva, golfdistrikt, golfklubbar och andra organisationer i all typ av kommunikation kring utmärkelserna. Ange Foto: Stefan Ek

Ladda ner bilderna ➤

Förbundsmötet

En blond kvinna i 40-årsåldern med SGF-kavaj står på en scen och pratar med en publik.
Svenska Golfförbundets ordförande Maria Möller inleder förbundsmötet 2022.

På söndagen hölls SGF:s årsmöte, under ledning av Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som valdes till mötesordförande. Nedan är en sammanfattning av några av besluten som fattades och valen som gjordes. Du hittar alla förslag i sin helhet bland handlingarna nedan.

✓ Propositionen om stadgeändring samt motion 1 och motion 2 bifölls av stämman, medan motion 3 avslogs. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2023–2024, samt förslag till ekonomisk ram och avgifter för 2023 antogs. 

Gruppbild på förbundsstyrelsen 2022–2023. Från vänster: Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.
Förbundsstyrelsen som valdes vid förbundsmötet 24 april 2022. Från vänster: Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.

✓ I förbundsstyrelsen omvaldes Maria Möller till ordförande. Vice ordförande Anders Sjögren lämnade sin plats till förfogande och Staffan Johansson, nuvarande ordförande i Östergötlands Golfdistriktsförbund, blev nyvald som ledamot. Två ledamöter valdes om; Anneli Samuelsson samt Martin Karlsson. Kvarstående styrelseledamöter med ett år kvar av mandatperioden är Birgitta Wilhelmsson, Malin Pellborn och Stefan Bengtsson.

Läs mer om nyvalde ledamoten Staffan Johansson här ➤

✓ I valberedningen lämnade tidigare ordföranden Astrid Wennberg Dicander samt ledamot Hans C Johansson sina platser till förfogande. Till ny ordförande valdes tidigare ledamot Charlotta Nordenberg. Nyvalda som ledamöter blev Jan Andersson och Susanne Skagvard. Kvarstående ledamöter i valberedningen är Eva Hultgren och Ove Marklund.

✓ Gerd Stenström omvaldes till verksamhetsrevisor på två år. I Juridiska Nämnden omvaldes Thomas Hedstrand till ordförande, Peter Danowsky och Annika Rudestad till ledamöter och Jan Rebane till suppleant. 

✓ Nästa årsmöte beslutades till lördag den 23 april 2023 i Stockholm.

Se hela förbundsmötet på Facebook ➤

Förbundsmöteshandlingar 2022

Här hittar du samtliga möteshandlingar till 2022 års förbundsmöte. I flikarna nedan kan du läsa handlingarna sorterade enligt dagordning respektive enligt område

Enligt dagordning

Enligt område

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Klicka nedan för protokoll och samtliga handlingar från förbundsmötet den 25 april 2021.

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2021 finns att läsa här.

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2021
 2. 2021 års förbundsmöte gick av stapeln söndag 25 april. Med hänsyn till smittläget skedde mötet digitalt. Mötet sändes live via Facebook. Är du nyfiken på de beslut som fattades och val som gjordes kan du titta på inspelningen i efterhand.

  Till inspelningen ➤ (mötet startar efter cirka 16:44 minuter)

  Nedan följer protokollet samt samtliga handlingar som behandlades vid förbundsmötet (FM) den 25 april 2021, sorterat utifrån område.

  Protokoll

  Protokoll förbundsmöte 25 april 2021

  Kallelse

  Röstlängd

  Dagordning

  Förslag från förbundsstyrelsen

  Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2022

  Förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende betalmodell för årsavgifter

  Motioner samt yttranden

  Motion 1 från Ljusdals GK gällande lagspel, seriespel, inkl. distriktets yttrande

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

  Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2020–2021

  Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

  Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisorer och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagen kandidat till verksamhetsrevisor

  Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

  Årsredovisningar, årsberättelser och revisionsrapporter

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – enkelsidor

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – uppslag

  Verksamhetsrevisorernas rapport

  Årsredovisning 2020 Svenska Golfförbundet

  Revisionsberättelse 2020 Svenska Golfförbundet

  Årsredovisning 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2020 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Golfsystem AB

  Årsredovisning 2020 SGF Event AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Event AB

För mer information, kontakta

Porträttbild på Frida
Thomas.