Här hittar du möteshandlingar och information om Svenska Golfförbundets årsmöte 2021, samt protokoll och handlingar från 2020.

Förbundsmötet 2021

Svenska Golfförbundets (SGF) årsmöte gick av stapeln söndag 25 april. Med hänsyn till smittläget skedde mötet digitalt. 

Mötet sändes live via Facebook, så är du nyfiken på de beslut som fattades och val som gjordes kan du titta på inspelningen i efterhand.

Till inspelningen ➤ (mötet startar efter cirka 16:44 minuter) 

Se protokollet från mötet

Förbundsmötet 2022 beslutades till söndag 24 april i Stockholm. 

Ändrad betalmodell för medlems- och GIT-avgifter 

Ett av besluten på årets förbundsmöte var att ändra betalmodellen för klubbarnas medlemsavgifter till SGF. Förändringen i korthet: 

➤ Den andra faktureringsomgången flyttas från 15 maj till 1 juli, med sista betalningsdag 31 juli istället för 30 juni.  

➤ Medlemsunderlaget för den andra faktureringsomgången beräknas den 1 juli istället för 15 juli. Antalet speglar då bättre klubbens slutliga medlemssiffra den 15 september. 

➤ En klubb kan medges anstånd/avbetalning mot en fast avgift på fakturabeloppet. 

Läs mer om anstånd, avbetalningsplan, förseningsavgift med mera i förbundsstyrelsens proposition som låg till grund för beslutet, och i SGF:s uppdaterade stadgar, 3 kapitlet 9 §.

Läs propositionen

Läs de uppdaterade stadgarna

Förbundsmöteshandlingar

Nedan hittar du samtliga handlingar till förbundsmötet 2021. Växla mellan flikarna (eller scrolla i mobilen) för att läsa dem sorterade enligt dagordningen respektive enligt område.

Enligt dagordning

Enligt område

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Förbundsmöteshandlingar 2020

Klicka nedan för protokoll och handlingar från förbundsmötet 2020. Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2020 finns att läsa här

 1. Protokoll och samtliga årsmöteshandlingar 2020
 2. Protokoll

  Protokoll förbundsmöte 26 april 2020

  Protokoll återupptaget förbundsmöte 20 november 2020

  Handlingar

  Nedan följer samtliga handlingar som behandlades vid förbundsmötet (FM) den 26 april 2020 samt vid det återupptagna FM den 20 november 2020, sorterat utifrån område.

  Kallelse till FM april

  Kallelse till återupptagna FM november

  Röstlängd

  Dagordning FM april

  Dagordning återupptagna FM november

  Förslag från förbundsstyrelsen

  Förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022

  Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021

  Förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende Juridiska Nämnden 

  Proposition 2 – ändring av GDF:s mallstadgar avseende Juridisk kommitté

  Motioner samt yttranden

  Motion 1 från Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

   

  Motion 2 från Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

  Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

   

  Motion 3 från Vasatorps och Bokskogens GK om tävlingsavgifter på SM-veckan

  Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

   

  Motion 4 från Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

   

  Motion 5 från Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5

   

  Motion 6 från Bokskogens och Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer och GIT

  Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6

   

  Motion 7 från Ingelsta GK om att likställa alla golfbanor vad gäller GIT Tävling etc

  Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

  Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2019–2020

  Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

  Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisor och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagna kandidater till Juridiska Nämnden

  Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

   

  Årsredovisningar, årsberättelser och revisionsrapporter

  SGF Verksamhetsberättelse 2019

  Verksamhetsrevisorernas rapport

  Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

  Årsredovisning 2019 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2019 SGF Golfsystem AB

  Årsredovisning 2019 SGF Event AB

  Revisionsberättelse

För mer information, kontakta

En man i medelåldern. Han har ljust hår, skägg och glasögon.
Thomas.