Här hittar du allt inför Svenska Golfförbundets nästa årsmöte, söndag 23 april 2023 i Stockholm. Dessutom protokoll, handlingar och livesändning från 2022.

Kallelse till förbundsmötet 2023

Svenska Golfförbundets medlemmar kallas till förbundsmöteshelg den 22–23 april 2023 i Stockholm. Definitiv plats meddelas senare. 

Framtidsforum lördag 22 april klockan 12.30–18.00 följt av förbundsmötesmiddag. Agenda bifogas i slutlig kallelse i februari 2023.

Förbundsmöte söndag 23 april klockan 09.00–ca 13.00. Slutlig kallelse och möteshandlingar publiceras nedan och skickas ut till alla golfklubbar senast den 28 februari.

Inbjudan med länk till anmälan skickas ut via e-post till berörda senast 28 februari, tillsammans med definitiva möteshandlingar. Du som inte deltar på plats kommer att kunna följa förbundsmöteshelgen live via SGF:s Facebook-sida.

Ladda ner kallelsen

Handlingar FM 2023

 • Förbundsmöteshandlingar 2023

  Nedan kommer samtliga möteshandlingar inför 2023 års förbundsmöte att publiceras. Redan nu finns kallelsen att läsa. 

  Kallelse till förbundsmötet 2023

  Datum för publicering av övriga handlingar

  31 januari – preliminära handlingar: Förbundsstyrelsens preliminära förslag till rambudget, propositioner samt preliminära svar på inkomna motioner

  28 februari – definitiva handlingar: Dagordning, röstlängd, förslag till rambudget, propositioner, motioner och yttranden, valberedningens förslag samt årsredovisningar och revisionsberättelser.

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2022 finns att läsa här.

Klicka nedan för protokoll och samtliga möteshandlingar från förbundsmötet den 24 april 2022 och från det extra förbundsmötet den 3 september 2022.

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2022
 2. Nedan är samtliga möteshandlingar från förbundsmötet 24 april 2022, sorterade enligt område. Du kan också titta på inspelningarna från förbundsmöteshelgen:

  Se Framtidsforum på YouTube
  Se förbundsmötet på Facebook

  Protokoll och övergripande dokument

  Protokoll från förbundsmötet 2022

  Kallelse till förbundsmötet 2022

  Röstlängd till förbundsmötet 2022

  Dagordning för förbundsmötet 2022

  Förbundsstyrelsens förslag

  Proposition 1: Ändring av SGF:s stadgar avseende jämställdhet samt förtydligande av golfspelet och tävlingsverksamheten

  Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2023–2024

  Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2023

  Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Motioner och yttranden

  Motion 1: Stockholms GDF om utredning i syfte att säkerställa banor för tävlingar

  Motion 1: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 2: Landeryds GK om förslag till vinterträningsanläggning

  Motion 2: Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande

  Motion 2: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 3: Rya GK om införande av ett hickorygolf-ID

  Motion 3: Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande

  Motion 3: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Valberedningens förslag

  Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare för mötet

  Valberedningens förslag till protokolljusterare och rösträknare för mötet

  Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer, revisorer och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagen ledamot till förbundsstyrelsen

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2021–2022

  Förslag till ordförande och ledamöter i valberedningen

  Årsredovisningar och revisionsberättelser

  Årsredovisning 2021 Svenska Golfförbundet + SGF-koncernen 

  Årsredovisning 2021 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2021 SGF Event AB

  Årsredovisning 2021 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2021 Svenska Golfförbundet

  Revisionsberättelse 2021 SGF Affärsutveckling

  Revisionsberättelse 2021 SGF Event

  Revisionsberättelse 2021 SGF Golfsystem

  Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

  Verksamhetsberättelser

  SGF Verksamhetsberättelse 2021 – enkelsidor

  SGF Verksamhetsberättelse 2021 – uppslag

 3. Protokoll och möteshandlingar extra FM 2022
 4. Lördag den 3 september 2022 hölls ett extra förbundsmöte i Uddevalla, i syfte att göra ett fyllnadsval till valberedningen.

  Möteshandlingar

  Kallelse

  Röstlängd

  Dagordning

  Förslag till mötesfunktionärer

  Förslag till ny ledamot i valberedningen

  Beslut

  Vid mötet biföll stämman förslaget på ny ledamot och Karin Stenberg valdes in som ledamot i valberedningen på två år, till 2024.

  Protokoll från extra förbundsmöte

För mer information, kontakta

Thomas.