Svenska Golfförbundets årsmöte 2019 äger rum den 28 april på Scandic Star i Sollentuna.

Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar (medlemmar i förbundet) som ingår i distriktet (se röstlängd).

Förbundsmöteshelgen 27–28 april 2019 börjar med Golfting lördag eftermiddag följt av förbundsmötesmiddag. Årsmötet hålls söndag förmiddag (se tider i kallelsen).

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Mall för motioner

Vägledning till ombud inför och under förbundsmötet

Förbundsmöteshandlingar

Senast 28 februari publiceras slutgiltiga förbundsmöteshandlingar samt agenda för helgen. Inbjudan med anmälningslänk skickas då ut per e-post till samtliga medlemsklubbar, golfdistriktsförbund och ansluta associationer.

Dagordning för förbundsmötet 2019 

Kallelse till förbundsmöte 2019

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2020

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

Motion 1 från Värmlands GDF om avgiftssystemet

  – Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

  – Bilaga till Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1 - Slutrapport idéskissen 2012

Proposition 1 – Nytt regelverk för Grönt Kort

Röstlängd till förbundsmöte 2019

Valberedningens verksamhetsberättelse 2018–2019

Valberedningens förslag och nomineringar 

  – Presentation av Birgitta Wilhelmsson, nominerad till ledamot i förbundsstyrelsen 

Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsberättelse för Svenska Golfförbundet 2018

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet inkl revisionsberättelse

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Golfsystem AB

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Event AB

För mer information, kontakta

Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12
Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.