Det övergripande kravet från Sveriges golfklubbar är att ha en kompetent förbundsstyrelse som kan leda Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.

Blankett för förslag på ordförande eller ledamöter till förbundsstyrelsen

Vid varje förbundsmöte (årsmöte) ska en ordförande och halva antalet ledamöter föreslås. Detta är valberedningens uppdrag. Valberedningen  ska dessutom föreslå personer som ska verka som verksamhetsrevisorer.

Till förbundsmötet föreslår Svenska Golfförbundets valberedning även mötesordförande, protokollförare, protokolljusterare samt rösträknare för mötet.

Som grund för valberedningens rekommendationer ligger förankrade kravprofiler på förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och förbundets verksamhetsrevisorer.

Formella krav för ordförande

 • Förståelse för demokratiska processer i en stor organisation

 • Insikt och förståelse för det politiska spelet – samhället/golf /bl.a friskvård

 • Förmedla förbundsstyrelsens diskussioner och beslut till klubbar och distrikt

 • Erfarenhet av att leda en stor organisation

 • God förståelse för ekonomi

 • Erfarenhet av att uppträda publikt inför t.ex stort auditorium, media, myndigheter

 • Van förhandlare

 • Kan avsätta minst 50 dagar per år för uppdraget

 • Stort kontaktnätverk

 • Föreningsmänniska med erfarenhet av ideellt arbete

 • Djup och bred kunskap och erfarenhet inom golfen

 • Språkkunskaper – engelska i tal och skrift

Personlighetsmässiga krav för ordförande

 • Ansvarstagande

 • Goda ledaregenskaper

 • Utvecklingsinriktad

 • Engagerad, energisk, drivande

 • Social kompetens

 • Organisationsförmåga och struktur

 • Integritet

Formella krav för ledamot

 • Erfarenhet av ideellt arbete i klubb och/eller distrikt

 • Olika och kompletterande kompetenser

 • Golfkunskaper

 • Geografisk spridning

 • Könsfördelning

 • Åldersspridning

 • Språkkunskaper – engelska i tal och skrift

Personlighetsmässiga krav för ledamot

 • Samarbetsförmåga

 • Utvecklingsinriktad

 • Ansvarstagande

 • Engagerad, initiativtagande och drivande

 • Social kompetens

 • Integritet

Kravprofilerna är baserade på ett enkätunderlag som landets golfklubbar genomförde 2014.