Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse i Svenska Golfförbundet (SGF) och inför förbundsmötet högst ansvarig för all verksamhet inom SGF.

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter som väljs på två år (ordförande på ett år). Jämlikhet råder då tre ledamöter är kvinnor och tre män.

Adjungerade är Gunnar Håkansson, generalsekreterare, och Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare tillika förbundsstyrelsens sekreterare.

Förbundsstyrelsen

Maria Möller har långt lockigt hår, blå ögon och ler i kameran. En ljusblå skjorta och mörkblå kavaj.
Porträttbild på Stefan Bengtsson i blå SGF-tröja.
Porträttbild på kvinna med cendréfärgat axellångt hår och blå SGF-tröja.
Porträttbild av Martin Karlsson
Malin Pellborn är ledamot i förbundsstyrelsen
Porträttbild på Staffan Johansson, i blå SGF-tröja
Porträttbild på kvinna i 50-årsåldern med blå SGF-tröja, blå ögon och långt cendréfärgat hår.
Porträttbild på Gunnar.
Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59