Varje år fattas beslut om en rambudget för Svenska Golfförbundet.

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet (FM) fattas också beslut om rambudget (medlemsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse i Svenska Golfförbundet (SGF) och inför FM högst ansvarig för all verksamhet. Den arbetsprocess som golfen nu följer beslutades av FM 2009: Svenska Golfförbundets demokratiprocess.

SGF:s rambudget

Rambudget (medlemsavgifter) för 2018 (Beslutad vid FM april 2017)
Rambudget (medlemsavgifter) för 2019 (Beslutad vid FM april 2018)

Verksamhetsplaner och budget

Med utgångspunkt i verksamhetsinriktningen och rambudget utformar FS och SGF:s kansli verksamhetsplaner och koncernbudget. Arbetet startar efter FM och pågår resten av året. Formellt beslutar sedan FS om golfens verksamhetsplaner och koncernbudget för kommande år i december.

Rapporter

Läs rapporten om Golfens IT-system, med fokus på ekonomi:

Golfens IT-systems ekonomi 2013-2015