Varje år fattas beslut om en rambudget för Svenska Golfförbundet.

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet (FM) fattas också beslut om rambudget (medlemsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen.

Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse i Svenska Golfförbundet (SGF) och inför FM högst ansvarig för all verksamhet. Den arbetsprocess som golfen nu följer beslutades av FM 2009: Svenska Golfförbundets demokratiprocess.

SGF:s rambudget

Rambudget (medlemsavgifter) för 2020 (beslutade vid FM april 2019)
Rambudget (medlemsavgifter) för 2021 (beslutade vid återupptagna FM nov 2020)

Verksamhetsplaner och budget

Med utgångspunkt i verksamhetsinriktningen och rambudget utformar FS och SGF:s kansli verksamhetsplaner och koncernbudget. Arbetet startar efter FM och pågår resten av året. Formellt beslutar sedan FS om golfens verksamhetsplaner och koncernbudget för kommande år i december.

Medlemsavgifter och fakturering

Mer om årsavgifterna (medlemsavgift och GIT-avgift) för golfklubbar respektive golfbolag, samt information om när och hur de faktureras, hittar du här:

Betalmodell för årsavgifter

Rapporter

Läs rapporten om Golfens IT-system, med fokus på ekonomi:

Golfens IT-systems ekonomi 2013-2015