Ta del av golfens verksamhetsinriktning med vision, verksamhetsidé, värdegrund och övergripande mål.

Bild på framsidan av verksamhetsinriktningen 2019-2020

Svensk golfidrott mot 2022

För att förbundsstyrelsen ska kunna leda och styra verksamheten fattar förbundsmötet varje år beslut om en verksamhetsinriktning för verksamheten inom Svenska Golfförbundet (SGF).

Verksamhetsinriktningen behandlar vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande mål samt ett antal målområden. Syftet är att ha en gemensamt beslutad vägledning för förbundets, distriktens och klubbars utveckling.

SGF:s verksamhetsinriktning för 2019–2020 (Beslutad vid förbundsmötet april 2018):

Fullständig version
Kort version

Medlemsavgifter

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet (FM) fattas också beslut om rambudget (medlemsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen.

Demokratiprocessen

Förbundsstyrelsen är inför FM högst ansvarig för all verksamhet inom SGF. Den arbetsprocess som SGF följer beslutades av FM 2009: Svenska Golfförbundets demokratiprocess.