Därför måste din golfklubb bli synligare i kommunen

Hur kan klubben öka sin relevans för att bli mer motståndskraftig mot dagens och framtidens största utmaningar? Golfens hållbarhetsarbete handlar om att värna om den egna verksamheten – och samtidigt förbättra samhället.

Den 30 mars sändes avsnitt sju av studiprogrammet Pitch, som handlade om golfens hållbarhetsarbete. Se programmet nedan. Övriga delar i serien hittar du här.  

Sammanfattning av programmet

Golfklubbens rätt att finnas kan inte tas för given. Hårdare reglering av verksamheten genom lagar, mark som kan vara attraktiv för annat och ett allt mer växlande klimat utmanar vardagen för dig som leder golfklubben.

Vi tittar närmare på de viktigaste faktorerna för att säkerställa en hållbar verksamhet som kan leva vidare i samklang med övriga lokalsamhället.

  • Golfens egen forskningsstiftelse STERF: de största hoten mot Sveriges golfklubbar – och vad klubben bör veta för att kunna möta dessa hot. 

  • Svenska myndigheter kommer konstant med nya regleringar som påverkar golfklubbens verksamhet. Peter Edman, bankonsulent på SGF, om vad detta innebär för klubben och banchefen.

  • Hur säkerställer man sin fortsatta existens och plats i samhället? Klubbar från hela Sverige berättar hur de gör och delar med sig av sina bästa tips.

  • Samtalet: Robert Noord, ordförande på Haninge GK och tidigare kommunalråd ger konkreta tips på hur klubben kan skapa en bra relation med kommunen och lokala myndigheter.

  • Reportage: På Kungsbacka GK genomsyrar hållbarhetsarbetet hela verksamheten. Hur ser det ut i praktiken? Inspireras av klubbens medvetna arbete.

  • Vinnaren av årets Natur- och miljöpris. Varför vann just denna klubb?

  • Framtidsspaning med Troed Troedson: När behöver klubben vara stark och rigid och när krävs följsamhet och formbarhet? Hur flexibel kan klubben egentligen vara?

En prioriterad del av verksamhetsinriktningen

Skiss över de tre verksamhetsstrategierna och åtta prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

Golfens hållbarhetsarbete är ett av totalt åtta prioriterade områden i Golfsveriges verksamhetsinriktning för 2021–2022, som beslutades vid förbundsmötet i november 2020. 

Projektet hör till den övergripande strategin "Golfen i samhället" som syftar till att öka kunskapen i samhället, såväl centralt som lokalt, om golfsportens fördelar och samhällsnytta. 

Om golfens hållbarhetsarbete, ur verksamhetsinriktningen:

Golfsverige ska driva processen "Golfens hållbarhetsarbete”, med stark koppling till Agenda 2030, för att påvisa golfens samhällsnytta när det gäller hälsa & friskvård, natur & miljö, inkludering & jämställdhet samt möjligheter med multifunktionella anläggningar. 

Processen ska kommuniceras genom samverkan med stat, regioner, kommuner, andra idrotter, miljövårdande organisationer, besöksnäring, aktörer inom hälsa och friskvård, företag och allmänhet. 

Hela verksamhetsinriktningen hittar du här.