Så gör du fler nöjda på golfbanan

Tillsammans med banarkitekter, klubbchefer och banchefer tittar vi närmare på hur banan kan utvecklas för att bli roligare för fler – i vardagen och på lång sikt.

Den 13 april sändes det nionde och sista avsnittet av studioprogrammet Pitch, som handlade om bättre spelupplevelse. Se programmet nedan. Övriga delar i serien hittar du här.

Sammanfattning av programmet

Hur kan vi skapa en bättre spelupplevelse för fler golfare? Tillsammans med banarkitekter, klubbchefer och banchefer tittar vi närmare på hur banan kan utvecklas utan att investera miljontals kronor i stora ombyggnader.

Vi besöker Salems GK där spelupplevelsen varit i fokus i många år och diskuterar smarta drag i vardagen för att fler ska ha kul på banan. Detta och mycket mer i säsongens sista avsnitt av Pitch.

  • Dagens gäst i studion, bankonsulent Håkan Blusi, om varför det är så viktigt med bättre spelupplevelse. 

  • Framtidsspaning med Troed Troedson: Går det att förbättra spelupplevelsen för en grupp spelare, utan att ge en sämre upplevelse till någon annan?

  • Panelen: Sveriges tre just nu mest anlitade banarkitekter om hur en golfklubb kan arbeta långsiktigt med banutveckling – alltid med utgångspunkt i klubbens eget DNA.

  • Reportage: Vi träffar Salems Golfklubb, som under många år arbetat målmedvetet, strategiskt och långsiktigt med att göra sin bana roligare och bättre för fler. 

  • Håkan Blusi om fördelarna med hektometersystemet – roligare, säkrare och snabbare spel.  

  • Fem golfklubbar runtom i Sverige ger sina bästa tips på hur man kan skapa en bättre spelupplevelse. 

  • Samtalet: Banvärderingsexperten Birgitta Ljung om hur går en banvärdering till, hur mycket får man ändra innan en bana måste värderas om och vad det finns för korrelation mellan slope och spelupplevelse.

  • Panelen 2: Två klubbchefer och en greenkeeper samtalar om hur man kan jobba med spelupplevelse – både på lång sikt och i det dagliga arbetet.

  • Framtidsspaning med Troed Troedson: Nio avsnitt av Pitch, nio olika områden. Men verksamhetsutveckling handlar om att flytta hela verksamheten – inte en del i taget.

Är du nyfiken på mer? 

Här finns länkar till mer information, inspiration och fördjupning i de områden som diskuterades i programmet.

Länkar till SGF-material

Läs mer om projektet "Bättre spelupplevelse"

Kontakta SGF:s bankonsulenter för mer tips och inspiration

Golfäventyret – anpassade banor för barn

Samarbetsorganisationer

Projektet bättre spelupplevelse drivs i samarbete med yrkesorganisationerna:

Swedish Greenkeepers Association (SGA)

Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter (FSGA)

Professional Golfers Association of Sweden (PGA)

Golf Management Sverige (GAF)

En prioriterad del av verksamhetsinriktningen

Skiss över de tre verksamhetsstrategierna och åtta prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

Bättre spelupplevelse är ett av totalt åtta prioriterade områden i Golfsveriges verksamhetsinriktning för 2021–2022, som beslutades vid förbundsmötet i november 2020. 

Projektet hör till den övergripande strategin "Verksamhet för golfklubbarna" med fokus på välmående golfklubbar avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare. 

Om bättre spelupplevelse, ur verksamhetsinriktningen:

För att alla som spelar golf ska erbjudas möjlighet till en bra spelupplevelse ska Golfsverige öka fokus på banveckling.

Exempel på förbättringsmöjligheter kan vara placering av utslagsplatser, banans klippning, träds spelpåverkan och hinders placering och utformning.

För genomförande ska SGF i samarbete med ledande banarkitekter och företrädare för yrkesorganisationerna gemensamt driva ett utvecklingsprojekt med målet att erbjuda rådgivning och utbildning om hur spelupplevelsen på en golfklubb kan förbättras.  

Hela verksamhetsinriktningen hittar du här.