Svenska Golfförbundet omorganiserar

Antalet tjänster minskar och verksamheten anpassas för att passa in i ett nytt samhällsekonomiskt läge, med inflation och ökade kostnader.

Samhällsläget påverkar alla, idrotten är inget undantag. Som en konsekvens av inflation och allmänt ökade kostnader genomför Svenska Golfförbundet (SGF) en omorganisation för att förbundets verksamhet ska passa in i ett nytt samhällsekonomiskt läge.

Arbetet med omorganisationen pågår, med målet att landa i ett nytt nuläge under första kvartalet 2024.

Omorganisationen i stora drag:

● Minskning med åtta tjänster på SGF:s förbundskansli, från 64 till 56.

● Sammanslagning av två rådgivningsgrenar, där klubb- och idrottsfrågor samlas inom en och samma roll. Tillsammans med bankonsulenterna blir det en samlad rådgivning som täcker golfklubbens alla frågor.

● Effektivisering sker inom kommunikation, marknad och GIT, både avseende tjänster och verksamhet.

Anpassning till ett nytt ekonomiskt landskap

– Golfsverige står starkt med en av de högsta medlemssiffrorna någonsin. Samtidigt känner vi av det nya läget i samhället, där inflation och kostnadsökningar slår brett, säger Gunnar Håkansson, SGF:s generalsekreterare.

– Det är aldrig en rolig uppgift att minska organisationen, men SGF måste anpassas till det nya ekonomiska landskapet. Det har också varit ett viktigt inspel från golfdistrikten att SGF måste göra sin del i ny ekonomisk ram för förbundet, och det har vi tagit på allvar, säger Gunnar Håkansson.

Klubb- och idrottsrådgivning slås ihop

Efter tre år med både idrottsrådgivare och klubbrådgivare ser Svenska Golfförbundet att det går att effektivisera denna del av verksamheten. Genom att kombinera denna roll att framåt jobba med både idrottsfrågorna och ledning/styrning kan kontakten med klubben både förenklas och göras tydligare.

Klubbutveckling blir då framöver en mer samlad och strategisk enhet där även bankonsulenter ingår, med gemensam chef i Annica Lundström.

Kontaktperson vid frågor:

Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF
gunnar.hakansson@golf.se, 08-622 15 25