Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar.

Häftet Golfäventyret

Barnens väg in i golfen och mot Grönt Kort utgår från en lekfull inställning till lärande, där spelet står i centrum. Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz. Regelbundet spel (träning) för barnet närmare Grönt Kort och den fortsatta utvecklingen som därefter sker på den stora banan.

Läs mer om hur Golfäventyret funkar och ta del av materialet här

Klubbens tränare och ledare är viktiga

Tränare och ledare är en av klubbens viktigaste resurser. Utan ledare – mindre verksamhet. Därför är det viktigt att klubben jobbar aktivt med ledarrektytering och ledarutbildning. Engagemang och intresse är betydelsefulla egenskaper som ledare. Alla vill ha roligt på sin fritid, därför är det en fördel om man kan visa hur roligt det är att vara ledare i klubben! Att rekrytera och utbilda unga ledare/äldre juniorer är en bra framgångsnyckel, då de ofta blir förebilder och "idoler" för de yngre barnen som de även träffar i närmiljön. 

Det gäller också att vara tydlig och konkret. Vad förväntas av den som ska bli ledare, vilka arbetsuppgifter ska utföras och hur mycket tid tar dessa? Är klubben tydlig blir ledarna trygga i sin roll som ledare, de växer som människor och det utvecklar klubbens verksamhet.

Utbildning: juniorledare

Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens ledarutbildning, som finns i olika steg.  

Golfens ledarutbildning 1 - Golfäventyret
Golfens ledarutbildning 2 - Fördjupning

Att barnen har trygga och utbildade ledare och tränare är en del i att få dem att stanna kvar inom golfen. Om det finns fler ledare som kan skapa mer verksamhet utvecklas spelarna vilket i sin tur leder till att de tycker det är kul och vill fortsätta spela golf.

Förutom de viktiga, engagerade ledarna och tränarna, är en viktig faktor att det finns kompisar att spela och träna tillsammans med. Det ger en extra motivation att komma till träningen. Mot den bakgrunden bör vi reflektera över hur vi agerar och vilken verksamhet vi erbjuder.

Du hittar mer information om ledarutbildningarna här.

Ta Grönt Kort 

När barnet har gjort level 1–3 i Golfäventyret är de redo att ta Grönt Kort. För att barn ska få Grönt Kort ska de klara ett kunskapstest och ett spelprov.

Kunskapstest

Kunskapstestet finns tillgängligt i Min Golf och består av 15 barnanpassade frågor om golfspelet och 15 om golfvett. För godkänt krävs minst 12 rätt per deltest.

Barnet kan göra om testet hur många gånger som helst tills resultatet blir godkänt. En förälder eller annan vuxen får gärna vara med och hjälpa till med det praktiska, men barnet ska svara på frågorna själv.

Tips 1: Har barnet ännu inte Golf-ID och lösenord till Min Golf så kan du antingen be din golfklubb registrera barnet, eller göra det själv på borjaspela.golf.se. 

Tips 2: Barnen lär sig regler och golfvett när de spelar och via många av utmaningarna i Golfäventyrethäftet. De kan även träna på teorin genom de quiz som hör till varje level – se ovan. Eller kanske är barnet redo för de vuxnas teori som du hittar här.

Spelprov

För spelprovet finns tre alternativ för barn till och med 12 år:

1. Om klubben har en 100-bana enligt Golfäventyret kan barnet göra spelprovet på den. När barnet har klarat att spela 100-banan på 45 slag eller färre har det klarat spelprovet för Grönt Kort.
 
2. Spela nio hål från 150-markeringen (från främre tee på par 3-hål) på en golfbana. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extra slag på varje hål, det vill säga sex slag ger två poäng. När barnet fått minst 18 poäng på nio hål har det klarat spelprovet för Grönt Kort.

3. Spela nio hål från slopad tee (samma spelprov som de vuxna). När barnet har fått minst 18 poäng på nio hål på handicap 54,0 har det klarat spelprovet för Grönt Kort.
Har barnet klarat kunskapstestet och något av ovanstående alternativ för spelprovet har det Grönt Kort. Grattis! Kontakta en golfklubb för hjälp att aktivera Grönt Kort.

Läs mer om Grönt Kort för barn här

Golfäventyret Cup – en rolig aktivitet för alla 

Läs mer om upplägget här.

Material

Golfäventyret i skolan-väskan

Allt material du behöver som ledare/tränare hittar du i Golfäventyret-väskan

Väskan innehåller:
25 innebandybollar
25 tennisbollar
6 höga koner
3 siktringar för 30- och 6 st för 50-banan
18 teekoner som tee eller använd vid olika övningar

Väskan kostar 2 500 kronor.

Beställ Golfäventyrsväskan

Golfbokhandeln

Via Golfbokhandeln kan du som ledare/tränare köpa en kompletterande bok som förklarar upplägg och övningar. Ett bra stöd för att kunna göra golfträning och spel roligare.

Diplom

DIPLOM att printa till spelarna som genomför Golfäventyret.

För mer information

Porträttbild på Ulrika.