Har du och din golfklubb introduktionsverksamhet för nya golfare? Här finns allt du behöver veta om regelverket för Grönt Kort.

Nyfiken på att ta Grönt Kort?

Den här sidan riktar sig främst till golfklubbar och tränare. Du som vill börja spela kan istället gå till borjaspela.golf.se. Där kan du registrera dig för Golf-ID och börja resan mot Grönt Kort.

Nyhet i Grönt Kort 2024

Skärmdump från Min Golf där man ser rubriken Grönt Kort. Under den finns två knappar. Kunskapstestet är aktiverad medan Spelprov nedanför är utgråad.
I Min Golf är knappen för spelprov inledningsvis inaktiverad. Den tänds upp så snart den nya golfaren har fått godkänt på kunskapstestet.

En mindre ändring har införts i regelverket för Grönt Kort till 2024. Nya golfspelare måste nu få godkänt på kunskapstestet i Min Golf innan de kan registrera ett godkänt spelprov.

Syftet är att spelarna ska ha baskunskaper i golfvett, säker golf och regler innan de gör spelprovet. 

Nyheten medför inga direkta ändringar för golfklubbens introduktionsverksamhet, men det är bra att känna till så att du säger rätt och kan guida nya golfare. 

Det här är Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis på att golfspelaren har uppnått tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.

 1. Med tillräckliga teoretiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat kunskapstestet. Testet görs i Min Golf och består av 25 frågor om golfspelet och 25 frågor om golfvett.

 2. Med tillräckliga praktiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat spelprovet. Det består i att spela 9 hål på banvärderad bana och få minst 18 poäng på handicap 54. (Barn har ytterligare alternativ, läs mer nedan.)

Läs mer under ”Vanliga frågor” och "Grönt Kort för barn" längre ner på sidan.

Tips inför klubbens Grönt Kort-kurser

Som tränare är tanken att du ska kunna fokusera på omhändertagande och att lära ut de praktiska delarna av golfen – svingen och slagen. Samtidigt behöver du veta hur regelverket fungerar och vad som ingår i teorin. Här är fyra tips:

 • Ha koll på de två kraven för Grönt Kort – kunskapstest och spelprov. Då kan du guida kursdeltagarna och ge dem rätt information hela vägen.

 • Gå igenom Grönt Kort-webben själv. Då har du koll på vad deltagarna får lära sig teoretiskt kring spelet, regler och golfvett. Till Grönt Kort-webben ➤ 

 • Visa utvalda delar av teorin i praktiken. Till exempel gå igenom och öva på det viktigaste kring regler och golfvett under en banvandring.

 • Förbered fadderverksamhet med mer erfarna medlemmar, som kan vara mentorer för deltagarna och agera markörer för spelprovet vid behov.

Golfklubben och tränaren är målet

Vägen till Grönt Kort är utformad för att på ett modernt och inkluderande sätt locka nya personer till vår idrott. Med fler alternativ att starta resan – antingen via golfklubben eller genom att spelaren själv registrerar sig för Golf-ID – ges möjlighet för fler nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och klubbens tränare alltid slutmålet. Det är hos er bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom ert bemötande som spelaren får en bra introduktion till vår idrott.

Ett tydligt regelverk som gäller för alla

Regelverket för Grönt Kort beslutades på förbundsmötet 2019 och gäller för alla SGF-anslutna golfklubbar och golfbolag (nedan kallat golfklubb). 

Ladda ner regelverket i sin helhet

Det innebär att:

 • Spelare som har klarat kunskapstestet och spelprovet enligt regelverket har uppfyllt alla krav och ska få sitt Gröna Kort aktiverat av en golfklubb.

 • Det är bara en golfklubb som kan aktivera Grönt Kort. Aktiveringen ska göras av golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb. Om sådan saknas ska aktivering göras av den klubb där golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

 • Den enskilda golfklubben får inte ställa egna krav för att aktivera Grönt Kort för en spelare, utöver ovanstående krav.

 • Aktiveringen av Grönt Kort får heller inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller bli medlem i klubben.

Rekommendationer och egna val

Regelverket är tvingande och kraven ovan gäller alla. Utöver det finns en del egna val ni på klubben kan göra, bland annat kring hur ni erbjuder golfare under utbildning spel på er bana. 

 1. Spel på banan för att träna och göra spelprovet
 2. Det är ni som bestämmer vem eller vilka som får spela på er bana.

  Golfare under utbildning behöver få möjlighet att spela på banan för att träna och göra spelprovet. Men det är fritt att exempelvis sätta krav på att minst en spelare i bollen ska ha Grönt Kort, eller en total maxgräns för handicap på spelarna i bollen. Antingen vissa dagar och tider eller alla dagar. 

  Vi vill ju alla ge de nya golfarna en så bra väg in i golfen som möjligt. De flesta har vänner eller familj att spela med, som har Grönt Kort sedan tidigare. Men långt i från alla har någon att spela med när de börjar med golf. 

  Erbjud därför gärna fadderverksamhet med mer erfarna medlemmar. Faddern kan både agera markör vid spelprovet och tipsa om säker golf, banvård, speltempo och enklare regler. Det är något många av de nya golfarna efterfrågar och uppskattar!

Grönt Kort administreras i GIT

 • Avsätt 30 minuter och gå igenom denna webbutbildning om hur klubben administrerar Grönt Kort i GIT.

 • Tips! Skicka inte nya golfare som kommer till klubben att själva registrera sig för Golf-ID, då kan ni tappa en framtida medlem. Om ni registrerar dem i GIT blir ni spelarens utbildningsklubb och får en bra start på er relation med spelaren.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs allt arbete kring Grönt Kort i samarbete med tränarnas intresseorganisation PGA of Sweden. Tillsammans säkerställer vi att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara när nya spelare välkomnas in i vår fantastiska idrott.

Vanliga frågor

 • Vanliga frågor

  Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor om regelverket, kraven och klubbens roll i spelarens väg till Grönt Kort. (Se också fliken ”Grönt Kort för barn”.)

  Regelverket

  1. Vilka krav gäller för att ta Grönt Kort?
  2. Det finns två krav för att en spelare ska få Grönt Kort:

   1. Godkänt kunskapstest: Få rätt på minst 80 % av ett antal frågor om golfspelet och golfvett. Kunskapstestet görs i Min Golf. Det visar att den nya golfaren har teoretiska kunskaper om hur man spelar säkert med hänsyn till banan och andra.

   2. Godkänt spelprov: Få minst 18 poäng på 9 hål på handicap 54,0 på en banvärderad bana. (Barn har fler alternativ, läs mer här.)

   Spelaren måste få godkänt på kunskapstestet innan spelprovet kan registreras. Detta säkerställs i Min Golf, där knappen för spelprov inte aktiveras förrän kunskapstestet är avklarat.

   Spelarens framsteg på vägen mot Grönt Kort syns hela tiden för spelaren själv i Min Golf och på personbilden i GIT för er som klubb.

   När spelaren klarat av både kunskapstest och spelprov måste en golfklubb aktivera (godkänna) det Gröna Kortet i GIT. Spelaren får då Grönt Kort och en handicap baserat på spelarens resultat på spelprovet (54,0 eller lägre).

  3. Varför behövs ett regelverk för Grönt Kort?
  4. I golf är vi många som ska samsas på samma yta. Kraften i ett golfslag och hastigheten på golfbollen ställer höga krav på säkerhet och visad hänsyn. Alla måste ta ansvar för att vårda banan och bidra till att hålla ett bra speltempo.

   Genom Grönt Kort får den nya golfaren visa att hen har en grundläggande förståelse för dessa viktiga aspekter, och tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.

   Regelverket skapar också en enhetlig och tydlig definition av vad Grönt Kort är, och vad som krävs för att en golfspelare ska få Grönt Kort.

  5. Finns det några regler kring hur en Grönt Kort-kurs ska gå till?
  6. Nej, regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en Grönt Kort-utbildning ska se ut eller vem som ska hålla i den.

   Du som tränare eller utbildare har fria händer att utforma din introduktionsverksamhet på det sätt som passar för dig och den klubb där du är verksam. 

   Det enda klubben har att rätta sig efter är att följa regelverket och aktivera Grönt Kort för spelare som klarat kraven (godkänt kunskapstest och spelprov). Inga övriga krav utöver regelverket får ställas för att aktivera Grönt Kort.

   Några allmänna rekommendationer

   Det är viktigt att den nya golfaren få en bra start på sin resa in i golfen. Det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start, utifrån de praktiska delarna kring spelet, svingen och slagen.

   Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet och klara spelprovet.

   För barn är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion, med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30-, 50- och 100-banan (läs mer om Grönt Kort för barn här).

   Som utbildare på klubben kan du med fördel använda Grönt Kort-webben som stöd kring de teoretiska delarna, så att du kan koncentrera dig på omhändertagande och de praktiska delarna av spelet. Gå gärna igenom webben själv så att du har koll på vad dina deltagare får lära sig.

   Vissa saker lär man sig dock bäst genom att se och göra själv. Baka därför gärna in delar av teorin i din praktiska utbildning. Exempelvis visa utvalda delar kring golfspelet (banans delar, några vanliga regelsituationer) och golfvett (banvård, säkerhet och speltempo) vid en banvandring.

  Skapa Golf-ID

  1. Hur startar golfaren sin resa (skapar Golf-ID)?
  2. För att ta Grönt Kort behöver den nya golfaren ett Golf-ID och ett lösenord för att logga in i Min Golf och få tillgång till Grönt Kort-webben.

   Det finns två sätt att skaffa ett Golf-ID:

   1. Golfaren registrerar sig själv genom att fylla i sina uppgifter på borjaspela.golf.se (svenskt personnummer krävs). Spelaren får ett automatiserat mejl med sitt nya Golf-ID och länkar till Min Golf och Grönt Kort-webben.

   2. Klubben registrerar golfaren genom att lägga in dennes uppgifter i GIT. Ett automatiskt mejl skickas till golfaren om att klubben registrerat denne för Grönt Kort. Mejlet innehåller Golf-ID, lösenord och länkar till Grönt Kort-webben och Min Golf, samt en länk till din klubb.

   Inledningsvis ger detta Golf-ID endast tillgång till kunskapstestet och spelprovet i Min Golf. Spelaren kan inte att boka starttider eller registrera handicap i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

   Tips! Skicka inte nya golfare som kommer till er på klubben att själva registrera sig för Golf-ID. Då kan ni tappa en framtida medlem. Om ni på klubben registrerar spelaren i GIT får ni möjlighet att börja bygga en relation med denne, genom att ni blir spelarens så kallade utbildningsklubb.

  3. Kan vi på klubben skapa Golf-ID åt en ny golfare?
  4. Ja, det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen, och ger dessutom fördelar för er på klubben. 

   Om ni registrerar en ny golfare i GIT blir ni dennes utbildningsklubb och kan följa upp spelaren i GIT. Det ger en bra start på klubbens relation med spelaren.

   Lär dig mer om hur du gör i GIT i denna korta webbutbildning (uppdateras i mars 2023)

   OBS! Skicka alltså inte nybörjare som kommer till klubben att själva registrera sig för Golf-ID, då kan ni tappa en framtida medlem.

  5. Hur kan vi på klubben skapa en relation med golfare som registrerar sig själva?
  6. Under hela den digitala resan uppmuntras golfaren att kontakta en golfklubb och en PGA-tränare för att lära sig spelet och svingen i praktiken.

   På sajten Börja spela golf finns en karta där spelaren enkelt kan hitta golfklubbar i sitt närområde. Detta kommuniceras både i Grönt Kort-webben och i välkomstmejlet när spelaren registrerat sig för Golf-ID.

   En spelare kan inte ta Grönt Kort helt utan kontakt med en golfklubb. Dels måste de göra spelprovet på en banvärderad golfbana, dels måste en klubb aktivera spelarens Gröna Kort när kunskapstest och spelprov är avklarat.

   När spelaren tagit Grönt Kort krävs också ett medlemskap innan spelaren får tillgång till alla funktioner i Min Golf, som att boka starttider och registrera handicapronder.

   Några tips till klubben:

   ✓ Det bästa och viktigaste klubben kan göra är att anordna bra Grönt Kort-verksamhet och informera om detta på er hemsida och i andra kanaler.

   ✓ Om en ny golfare som ännu inte registrerat sig för Golf-ID kontaktar klubben och vill ta Grönt Kort hos er, se till att ni på klubben registrerar personen i GIT. Då blir ni dennes utbildningsklubb i systemet och får en bra start på er relation.

   ✓ Om en ny golfare som registrerat sig själv för Golf-ID kontaktar klubben, erbjud er att bli dennes utbildningsklubb. Sök i GIT på spelarens Golf-ID. Då står det "Golfens gröna kort" som klubbrelation. Lägg upp spelaren i en av era medlemskategorier, förslagsvis "Grönt Kort", med SGF-status Prospekt. Då har ni skapat relationen med spelaren i GIT. Glöm inte att också informera om er verksamhet och era medlemskap.

   ✓ Om en ny golfare som klarat kunskapstest och spelprov kontaktar er för att aktivera Grönt Kort, passa på att informera om er verksamhet och era medlemskap. (Ni får dock inte ställa krav på medlemskap för aktivera spelarens Gröna Kort.)

  Kunskapstestet och utbildningsmaterial

  1. Hur går kunskapstestet till?
  2. Kunskapstestet (det ena av de två kraven för Grönt Kort) görs digitalt i Min Golf.

   Testet är uppdelat i två deltest, med 25 frågor om golfspelet och 25 frågor om golfvett. För godkänt krävs minst 20 rätt per deltest.

   Barn upp till 12 år får automatiskt ett kunskapstest med barnanpassade frågor, 15 om golfspelet och 15 om golfvett. För godkänt krävs minst 12 rätt per deltest.

   Deltesterna går att göra om hur många gånger som helst tills resultatet blir godkänt. Vid omstart slumpas nya frågor fram.

   Frågorna i kunskapstesterna är framtagna av SGF i samarbete med PGA. Fokus ligger på säkerhet, banvård, speltempo och grundläggande regelkunskaper.

   Syftet är att nya golfare ska visa att de har teoretiska kunskaper om hur man spelar säkert med hänsyn till banan och andra.

   Kunskapstestet i Min Golf – så funkar det

  3. Vad är det för frågor i kunskapstestet?
  4. Kunskapstestet består av grundläggande frågor kring golfspelet och golfvett. Fokus ligger på säkerhet, banvård, speltempo och baskunskaper om regler.

   För att få koll på innehållet och nivån på frågorna kan du som tränare eller utbildare gå igenom Grönt Kort-webben och göra de två quizen. De är i stort sett samma som sluttesterna.

   Genom att ha koll på Grönt Kort-webben vet du dessutom vad dina kursdeltagare får lära sig, kan hänvisa till innehållet och visa utvalda delar kring golfspelet och golfvett i praktiken. Det kommer ge dem tillräcklig kunskap för att klara testet.

  5. Vad är Grönt Kort-webben och hur kan jag som tränare eller utbildare använda den?
  6. I den kostnadsfria Grönt Kort-webben kan nya golfspelare på egen hand och i egen takt lära sig grunderna i golfspelet och golfvett. Innehållet ger golfspelaren de teoretiska kunskaper som behövs för att spela säkert och klara kunskapstestet.

   Särskild vikt har lagts på golfvett, golfspråk och spelformer, det vill säga områden som nya golfspelare ofta upplever att de inte känner till, och som därigenom skapar rädsla och otrivsel på golfbanan.

   När det gäller svingen och slagen hänvisas den nya golfspelaren till klubben och tränaren, med budskapet att det är hos er man på bästa sätt lär sig spelet i praktiken.

   Innehållet i Grönt Kort-webben är framtaget av erfarna pedagoger och golftränare från SGF och PGA, i samarbete med SISU Förlag. 

   Ett verktyg för dig som tränare

   Grönt Kort-webben är tänkt som ett stöd kring de teoretiska delarna, så att du som tränare eller utbildare på klubben kan koncentrera dig på omhändertagande och de praktiska delarna av spelet.

   Viss teoretisk kunskap är enklare att ta till sig om man får se och göra i praktiken. Vi uppmuntrar dig därför att lägga in en banvandring eller liknande i din Grönt Kort-utbildning, där du kan visa utvalda delar kring golfspelet och golfvett. Gärna med fokus på säkerhet, speltempo, banvård och några av de grundläggande reglerna för golfspel.

   Tips! Det är bra om du som utbildare själv går igenom Grönt Kort-webben. Då har du koll på vad kursdeltagarna får lära sig och kan hänvisa till innehållet under din praktiska utbildning.

   Till Grönt Kort-webben 

  7. Måste nya golfare gå Grönt Kort-webben?
  8. Nej, sedan mars 2023 är Svenska Golfförbundets Grönt Kort-webb inte längre obligatorisk. Spelaren kan skaffa sina teoretiska kunskaper via andra fysiska eller digitala teoriutbildningar som erbjuds av golfklubbar och andra aktörer.

   Grönt Kort-webben är dock ett bra alternativ för att ge nya golfspelare de teoretiska grunder de behöver för att spela säkert, ha kul och klara kunskapstestet.

   Webben är framtagen av SGF i samarbete med PGA, och innehåller viktiga kunskaper om golfspelet och golfvett – i ett modernt, inkluderande och lättillgängligt format.

   Som tränare eller utbildare på klubben kan du se Grönt Kort-webben som ett stöd kring de teoretiska delarna, så att du kan koncentrera dig på omhändertagande och de praktiska delarna av spelet.

   Tips! Det är bra att du som utbildare själv går igenom Grönt Kort-webben. Då har du koll på vad kursdeltagarna får lära sig, kan hänvisa till innehållet och visa utvalda delar kring golfspelet och golfvett i praktiken.

   Till Grönt Kort-webben 

  9. Finns Grönt Kort-boken kvar?
  10. Ja, den tidigare Grönt Kort-boken finns kvar i en något uppdaterad version. Boken är en fristående produkt som inte har någon direkt koppling till nuvarande Grönt Kort-webb.

   Nya golfare behöver alltså inte skaffa boken om de går igenom Grönt Kort-webben för att få koll på de teoretiska grunderna.

   Boken kan dock ses som ett komplement till Grönt Kort-webben, för nya golfare som gärna vill ha en fysisk bok att läsa och bläddra i. 

   Boken finns att köpa hos SISU Förlag.

  11. Finns det material till att hålla en regelutbildning på klubben?
  12. Ja, det finns en medlemsutbildning om golfregler som klubbens tränare, utbildare eller regelansvariga kan använda som material under din Grönt Kort-kurs (eller vid en vanlig regelkvällar för era befintliga medlemmar). 

   Utbildningen tar cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande. 

   Materialet består av en PowerPoint-presentation med text, bilder och animerade regelfilmer som visar några av de vanligaste regelsituationerna.

   I filen finns ett föreläsarmanus i anteckningsfältet (speaker notes). Läs gärna igenom manuset och klicka igenom bilderna i presentationsläge innan du håller regelutbildningen på klubben.

   Utbildningen är framtagen av R&A och översatt av SGF:s Regelkommitté. 

   Läs mer och ladda ner utbildningen ➤

   Animerade regelfilmer

   Det finns också ett antal animerade regelfilmer på svenska, som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar några av de vanligaste regelsituationerna.

   Du kan exempelvis visa filmerna för dina Grönt Kort-deltagare och sedan diskutera och testa några av situationerna i praktiken i en regelvandring ute på banan.

   Filmerna finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal. Några av filmerna finns också inbakade i regelutbildningen ovan. 

   Regelfilmerna är producerade av R&A och översatta till svenska av SGF:s Regelkommitté.

   Se filmerna här ➤ 

  Spelprovet

  1. Hur går spelprovet till?
  2. Spelprovet ska genomföras på en banvärderad golfbana från en slopevärderad tee. För godkänt ska spelaren få minst 18 poäng över nio hål på handicap 54,0.

   Spelprovet måste intygas av en markör som har ett aktivt Golf-ID (= är aktiv medlem i klubb) och handicap 54,0 eller lägre.

   Spelaren registrerar resultatet från det avklarade spelprovet i Min Golf. Där ska också markörens Golf-ID anges.

   Spelaren får göra spelprovet så många gånger som krävs för att klara godkänt, vanligtvis mot en greenfeeavgift till er på klubben.

   Då spelaren inte har tillgång till starttidsbokning i Min Golf behöver de kontakta klubben för att få hjälp att boka tid.

   Notera:

   – För barn till och med 12 år gäller ett anpassat spelprov. Läs mer här.

   – Spelaren måste få godkänt på kunskapstestet innan spelprovet kan registreras. Detta säkerställs i Min Golf, där knappen för spelprov inte aktiveras förrän kunskapstestet är avklarat. Syftet är att spelaren ska få baskunskaper i golfvett, säker golf och regler innan de gör spelprovet. 

  3. Vem kan vara markör för spelprovet?
  4. Spelprovet ska intygas av en markör som har ett aktivt Golf-ID (= är aktiv medlem i en golfklubb) och handicap 54,0 eller lägre. 

   Markörens Golf-ID ska anges när spelaren registrerar sitt spelprov i Min Golf.

  5. Vad har vi som golfklubb för roll vid spelprovet?
  6. Klubbens roll är i första hand att göra spelarna redo för spelprovet genom att lära ut de praktiska delarna kring golf – spelet, svingen och slagen. Detta gör ni via era Grönt Kort-kurser, som ni sätter samman på det sätt ni själva önskar.

   För att nya golfare ska kunna göra spelprovet måste ni som golfklubb också ge dem tillgång till spel på en banvärderad golfbana (så kallad fadderrunda), i de flesta fall mot en greenfeeavgift.

   Eftersom spelaren ännu inte kan boka starttider själv i Min Golf behöver klubben hjälpa till att boka tid i GIT.

   Tips! Många nya golfare har i utvärderingar svarat att de haft svårt att hitta spelkompisar och markörer till spelprovet. För att ge dem en bra introduktion, erbjud fadderverksamhet med erfarna medlemmar, som kan ställa upp som markörer och stötta nya golfare på deras väg mot Grönt Kort.

  Godkänna Grönt Kort

  1. Måste en golfklubb godkänna/aktivera Grönt Kort?
  2. Ja, sista steget efter avklarat kunskapstest och spelprov är att spelaren kontaktar en golfklubb som aktiverar Grönt Kort. Det görs på spelarens personbild i GIT.

   Spelaren får då Grönt Kort och en handicap baserat på spelarens resultat på spelprovet (54,0 eller lägre).

   Aktiveringen ska göras av golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller (om sådan saknas) av den klubb där golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

   Det krävs fortfarande ett medlemskap i en golfklubb för att spelaren ska få tillgång till tidbokning, handicapregistrering och tävling i Min Golf. 

  3. Får vi som golfklubb ställa egna krav för att godkänna Grönt Kort?
  4. Nej, regelverket är beslutat på förbundsmötet och är tvingande för samtliga golfklubbar och golfbolag. Det är alltså inte rekommendationer utan reglerar exakt vad som gäller. 

   Det innebär att:

   – Spelare som har klarat kunskapstestet och spelprovet enligt regelverket har uppfyllt alla krav och ska därmed få sitt Gröna Kort aktiverat av en golfklubb.

   – Aktiveringen ska göras av golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller (om sådan klubb saknas) av den klubb där golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

   – Den enskilda golfklubben får inte ställa egna krav för att aktivera Grönt Kort, utöver ovanstående krav. 

   – Aktiveringen av Grönt Kort får heller inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller bli medlem i klubben.

  5. Behöver den nya golfaren inte vara medlem för att få Grönt Kort?
  6. Nej, golfspelaren behöver inte vara medlem för att få Grönt Kort aktiverat. Aktiveringen får enligt regelverket inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller bli medlem i klubben.

   Men, ett aktiverat Grönt Kort innebär bara att spelaren har klarat kunskapskraven. Spelaren kan fortfarande inte boka starttider eller registrera handicapronder via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

   Notera att det är endast är en golfklubb som kan aktivera Grönt Kort. Aktiveringen ska göras av golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller om sådan klubb saknas, av den klubb där golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

   I samband med aktivering finns möjligheter för er som klubb att skapa en relation med golfspelaren. Exempelvis erbjuda medlemskap, träningsupplägg och informera om klubben och er verksamhet.

Grönt Kort för barn

 • Grönt Kort för barn

  Barn och vuxna har samma krav för att få Grönt Kort: ett kunskapstest och ett spelprov. För barn upp till 12 år är de dock barnanpassade. Nedan finns ett antal frågor och svar kring Grönt Kort för barn.

  Klubbens verksamhet är nyckeln

  En bra, anpassad och kul juniorverksamhet på klubben är nyckeln till att ge barn en bra start på sitt golfande och goda möjligheter att klara av kunskapstestet och spelprovet när de är redo för det. Utgå gärna från Golfäventyret.

  Läs mer om Golfäventyret och beställ häftet ➤

  Gör quizen med barnen som förberedelse inför kunskapstestet ➤

  Att barnen har trygga och utbildade ledare och tränare är en del i att få dem att stanna kvar inom golfen. Om det finns fler ledare som kan skapa mer verksamhet utvecklas spelarna vilket i sin tur leder till att de tycker det är kul och vill fortsätta spela golf.

  Läs mer om golfens ledarutbildningar ➤

  Vanliga frågor

  1. Vilka krav gäller för barn som vill ta Grönt Kort?
  2. Precis som för de vuxna gäller två krav för barn som tar Grönt Kort: klara ett kunskapstest i Min Golf och klara ett spelprov på en golfbana.

   För barn till och med året de fyller 12 år är kunskapstestet och spelprovet dock barnanpassade. Läs mer i respektive fråga nedan.

  3. Hur funkar barnens kunskapstest?
  4. Barn upp till 12 år gör sitt kunskapstest i Min Golf, precis som de vuxna. Barnen får dock automatiskt ett kunskapstest med barnanpassade frågor, 15 om golfspelet och 15 om golfvett.

   För godkänt krävs minst 12 rätt per deltest (80 %). Barnet kan göra om testet hur många gånger som helst tills resultatet blir godkänt.

   En förälder eller annan vuxen får gärna vara med och hjälpa till med det praktiska, men barnet ska svara på frågorna själv.

   Ni på klubben ser om barnet har klarat delproven på dennes personbild i GIT.

  5. Vad är det för frågor i barnens kunskapstest?
  6. Barnens kunskapstest består av 15 grundläggande frågor kring golfspelet och 15 frågor om golfvett. Fokus ligger på säkerhet, banvård, speltempo och baskunskaper om regler.

   Frågorna är anpassade i språk och utformning för att passa barn upp till 12 år. Många är bildfrågor. 

   För att få koll på innehållet och nivån på frågorna kan du som tränare eller ledare gå igenom Golfäventyret-quizen för level 1–3. De är i stort sett samma som kunskapstestet för Grönt Kort, plus ytterligare några frågor kopplat till Golfäventyrets innehåll.

   Du hittar quizfrågorna här ➤

   Tips! Gör gärna Golfäventyret-quizen varje år med barnen i er verksamhet. Det är både bra och viktigt att repetera regler och säkerhet inför säsongen.

  7. Hur funkar barnens spelprov?
  8. Barn upp till 12 år har tre alternativ för spelprovet:

   • Spela nio hål på en så kallad 100-bana (enligt definition i Golfäventyret) på 45 slag eller färre.

   • Spela nio hål på en banvärderad bana från 150-metersmarkeringen (från främre tee på par 3-hål). Alla hål räknas som par 3. Barnet får tre extraslag per hål och ska få minst 18 poäng.

   • Spela nio hål på en banvärderad bana från slopad tee och få minst 18 poäng på handicap 54,0 (samma spelprov som för vuxna).

   Barn upp till 12 år kan i dagsläget inte själva registrera sitt spelprov i Min Golf. De får istället visa upp sitt scorekort för er på klubben, så att ni kan godkänna Grönt Kort (när även kunskapstestet är klart).

  9. Vem kan vara markör för barnets spelprov?
  10. Markören kan antingen uppfylla samma krav som vid de vuxnas spelprov: en person med ett aktivt Golf-ID (= är aktiv medlem i en golfklubb) och handicap 54,0 eller lägre. 

   Markörens Golf-ID ska då anges på scorekortet som barnet visar upp för klubben (barn kan inte registrera spelprovet digitalt i Min Golf).

   Klubbens tränare eller ledare kan också intyga resultatet, om spelprovet är gjort och avklarat inom ramen för klubbens juniorverksamhet.

  11. Finns det ingen teoriwebb anpassad för barn?
  12. Nej, i dagsläget finns ingen anpassad Grönt Kort-webb för barn. Nuvarande sätt för barn att ta del av teorin är att antingen gå igenom de vuxnas Grönt Kort-webb (gärna tillsammans med en förälder eller annan vuxen), eller utgå från Golfäventyret.

   Golfäventyret finns som fysiskt häfte för barnen. Som komplement finns ett antal quizfrågor på webben som barnen kan göra för att träna inför kunskapstestet.

   I Golfäventyret är det inbyggt teoretiska kunskaper kring golfspelet och golfvett i takt med att barnen går igenom de olika levlarna. Fokus är på säkerhet och barnvård samt enklare golfregler.

   Barn lär sig bäst i praktiken och genom att öva och göra själva. Ni som är tränare och ledare för barn på golfklubben blir viktiga för att lära ut även dessa delar till barnen i er juniorverksamhet, ofta i samarbete med barnens föräldrar.

   Läs mer om Golfäventyret och beställ häftet

   Quizfrågor och scorekort för 30-, 50 och 100-bana (quizen kan med fördel göras med barnen varje år)

  13. Hur godkänner klubben Grönt Kort för barn i GIT?
  14. När både kunskapstest och spelprov är avklarat ska ni aktivera (godkänna) barnets Gröna Kort i GIT, precis som för de vuxna.

   Gå in på barnets personbild i GIT (eller skapa ett konto och Golf-ID om barnet inte redan finns i GIT). Där ser du om barnet har klarat kunskapstestet i Min Golf.

   Barn kan i dagsläget inte registrera sitt spelprov i Min Golf. Istället ska de visa upp sitt scorekort för dig på klubben, signerat av en markör. Klubbens tränare eller ledare kan också intyga resultatet, om spelprovet är gjort och avklarat inom ramen för klubbens juniorverksamhet.

   Tänk på att scorekortet kan se lite olika ut, beroende vilket av de tre alternativen för spelprov barnet valt att göra (100-banan, 150-markeringen eller vuxnas spelprov).

   När barnet har klarat kunskapstestet i Min Golf och visat upp ett godkänt spelprov klickar du på Aktivera Grönt Kort. Barnet får då handicap 54,0.

   Gå denna korta webbutbildning om Grönt Kort i GIT (uppdateras i mars 2023 enligt det nya regelverket)

  15. Hur hänger Golfäventyret ihop med Grönt Kort?
  16. För barn är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och därefter fortsatt utveckling i sitt spel på den stora banan.

   Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz.

   Om din golfklubb använder er av Golfäventyret har barnen klarat kraven för Grönt Kort när de gått igenom level 3 och klarat 100-banan på 45 slag. De måste också göra och klara kunskapstestet i Min Golf.

   Golfäventyret är dock mer än bara en Grönt Kort-utbildning. Efter level 3 kommer level 4, med spel på stora banan med handicap. Härifrån fortsätter golfutvecklingen med fler utmaningar att prova och övningar att göra.

   För dig som är tränare eller ledare finns Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret med tillhörande ledarstöd. Där hittar du bland annat förslag på övningar, mallar för lektionsplaner och årsplaner kopplat till Golfäventyret.

   Läs mer om Golfäventyret ➤

   Läs mer om ledarutbildningar ➤

Bakgrund

 • Bakgrund – Grönt Kort från 2004 och framåt

  Grönt Kort är ett vedertaget begrepp som använts av Golfsverige under många år för att beskriva någonting som nybörjare ska sträva efter att erhålla. Det har dock funnits i många olika former genom åren.

  Klicka på respektive årtal nedan för att läsa mer om hur upplägget var för Grönt Kort under den perioden.

  1. > 2004
  2. Fram till digitaliseringen av handicapsystemet, som följde på införandet av GIT (Golfens IT-system) 2004, tilldelades nya golfspelare ett fysiskt kort (körkortsstorlek) som bevis på att de klarat såväl ett teoretiskt prov som ett spelprov.

   Därefter påbörjades resan till klubbhandicap (37–54) och officiellt handicap (36 eller lägre).

  3. 2004–2014
  4. Efter säsongen 2004 avskaffades såväl det fysiska handicapkortet som Grönt Kort. Kortet, det vill säga intyget, ersattes inte heller av en registrering i GIT. Där registreras enbart handicap.

   För nyregistrerade spelare sattes handicapen initialt till 99, vilket i sig innebar att spelaren inte kunde boka speltider eller anmäla sig till tävlingar.

   När den nye golfspelaren väl klarat ett resultat på 16–18 poäng över nio hål från en banvärderad utslagsplats med cirka 2–3 erhållna slag per hål (beroende på banans slopevärde), skulle spelaren erhålla handicap 54.

  5. 2014–2020
  6. I takt med att antalet medlemmar minskade under åren fram till 2014, väcktes starka önskemål om att förenkla insteget till golfsporten. Det tidigare teoretiska provet och spelprovet avskaffades och ersattes av en mer visionär utbildningsform:

   De gamla myterna kring golf att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu finns det plats på golfbanorna. Utbildningen Grönt Kort är första steget in i en gemenskap där hundratusentals människor med samma intresse motionerar och tävlar på den mest fantastiska av idrottsplatser, golfbanan.

   När du klarat och fått Grönt Kort fortsätter din träning och ditt spel ute på banan. Många golfare upplever det som positivt att börja spela en kortare bana för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta bakåt till ordinarie utslagsplatser. Din klubb guidar dig vidare var du bör spela och träna ifrån.

   Det av SGF och SISU framtagna centrala utbildningsmaterialet – en bok och en webbplats – döptes till Grönt Kort. I samma material angavs att handicap 54 och Grönt Kort är samma sak.

   Parallellt angavs att utbildningsmaterialet inte var tvingande och att varje klubb kunde bestämma bedömningskraven för när en golfspelare uppnått tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt. Tidigare teori- och spelprov avskaffades helt.

   Konsekvenserna av denna avreglering blev att de nya golfspelarna inte visste om de hade tillräckliga kunskaper för att spela golf på andra banor än korthålsbanor eller banor som inte ställde krav på handicap 54 eller lägre.

   Eftersom inget intyg utfärdades om spelaren inte registrerats på handicap 54 i GIT, blev det också omöjligt för nya golfspelare att bevisa att de klarat kraven för Grönt Kort. Parallellt öppnade ett antal klubbar för snabbregistrering av medlemskap på den handicap som spelaren anmäler.

  7. 2020–2022
  8. Ett nytt regelverk som beslutades vid förbundsmötet 2019 trädde i kraft, med två krav för Grönt Kort: Golfspelaren skulle visa på tillräckliga teoretiska respektive praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.

   De teoretiska kunskaperna säkerställdes genom att golfspelaren skulle genomgå SGF:s Grönt Kort-webb och efterhand klara av ett antal kortare kunskapstester per avsnitt.

   De praktiska kunskaperna säkerställdes genom att spelaren skulle klara av ett spelprov: minst 18 poäng över 9 hål från en slopevärderad tee på handicap 54.

   Syftet med regelverket var att skapa en enhetlig och tydlig definition av vad som är Grönt Kort, och vad som krävs för att golfspelaren ska erhålla ett Grönt Kort.

   Det bestämdes också att alla golfklubbar och golfbolag skulle tillämpa samma regelverk för Grönt Kort.

  9. 2023–
  10. Sedan införandet av regelverket i april 2020 har en projektgrupp bestående av representanter från SGF och PGA löpande utvärderat hur det fungerar i praktiken.

   Gruppen har hållit regelbundna möten och hämtat in synpunkter från spelare, tränare och golfklubbar. Dels genom två större enkätundersökningar 2020 och 2021, dels i direkt dialog med ett antal tränare och klubbrepresentanter.

   Nuvarande regelverk grundar sig i stort på det regelverk som infördes 2020. Skillnaden är att det tidigare var obligatoriskt för golfspelaren att genomgå SGF:s Grönt Kort-webb. Sedan 7 mars 2023 har det kravet ersatts av ett obligatoriskt kunskapstest i Min Golf, som dessutom har en barnanpassad version.

   Grönt Kort-webben finns kvar och är fortsatt kostnadsfri, men är alltså inte längre obligatorisk för golfspelaren. Den har också uppdaterats med mer innehåll om bland annat regler och golfvett. Dessutom har de tidigare kortare quizen ersatts av två lite längre tester, där golfarna kan stämma av vad de lärt sig och träna inför kunskapstestet.

   Dessa ändringar har införts baserat på feedback från tränare, klubbrepresentanter och spelare. Många gav feedback om att teorin varit lite för lätt, att det inte varit tillräckligt barnanpassat och att det inte funnits någon riktig avstämning av spelarens kunskaper.

Utvärdering och utveckling

Svenska Golfförbundet och PGA ser ständigt över introduktionen till golfen och regelverket för Grönt Kort för att erbjuda nya golfare bästa möjliga väg in i vår idrott.

Nedan kan du ta del av de utvärderingar som gjorts efter införandet av det nuvarande regelverket, inklusive de förbättringar och förändringar som genomförts eller planeras i framtida uppdateringar. 

Utvärdering 2023

 • Utvärdering 2023

  I november 2023 gjorde SGF och PGA en utvärdering bland golfspelare som börjat spela golf under 2022 eller 2023. Totalt 848 personer svarade på enkäten. Resultaten var mycket lika de som framkommit vid tidigare utvärderingar.

  Generellt har de nya spelarna en mycket positiv bild av att börja spela golf. Frågan ”Hur nöjd är du med din resa in i golfen och vägen mot Grönt Kort” får i snitt 8 i betyg på skala 1–10. Hela 32 procent ger 10 i betyg.

  Ett mycket positivt omdöme både för själva spelet golf, för alla som är involverade i introduktionsutbildningen och för regelverket. Stort tack till hela Golfsverige!

  Resultat spelarenkät 2023

  Några utdrag ur rapporten:

  1. Tränarutbildade eller självlärda?
  2. 66 procent av de nya spelarna har gått eller planerar att gå en tränarledd Grönt Kort-utbildning på en golfklubb.

   En tredjedel (34 %) har inte utbildat sig hos en golfklubb. De har antingen spelat golf tidigare i livet, eller tar hjälp av bland annat golfande vänner och familj, egen träning, spel på pay & play och i simulatorer samt via YouTube eller andra källor.

   Av de som inte har gått en utbildning på en golfklubb svarar 42 procent att det är liten eller mycket liten chans att de börjat spela golf om det hade varit ett krav.

  3. Teori och kunskapstest
  4. 95 procent av alla respondenter har gått eller planerar att genomgå Svenska Golfförbundets teoriwebb för Grönt Kort för att lära sig de teoretiska grunderna.

   Av de respondenter som klarat kunskapstestet svarar 80 procent att de lärt sig teorin via SGF:s teoriwebb. I många fall är det kompletterat med andra källor: göra kunskapstestet och lära sig längs vägen (37 %), golfkunnig bekant (26 %), fysisk Grönt Kort-utbildning på en klubb (14 %), andra källor på nätet (11,5 %) eller annan digital teoriutbildning (4 %)

   40 procent klarar kunskapstestet på första försöket och 56 procent på 2–4 försök.

   Få (4 %) upplever att de saknar något i teoriwebben och få (4 %) har haft tekniska problem med teoriwebben eller med att skaffa Golf-ID.

  5. Spelprov
  6. 61 procent av de som klarat spelprovet svarar att de klarade det på första försöket och 28 procent på 2–4 försök. Fler än var tionde behöver fler försök än så för att klara spelprovet (8 % 5–10 försök och 3 % fler än 10 försök). 

   På frågan om golfklubben tillät spel på banan för att träna och genomföra spelprovet svarade 82 procent ja. 7 procent nej och 11 procent vet ej.

   95 procent hade tillgång till mer erfarna golfare att spela med, som också kunde vara markör för spelprovet. Dessa bestod av kompisar/familj (88 %), faddrar från klubben (9 %) och Grönt Kort-utbildare från klubben (8 %).

   5 procent svarar att de haft svårt att hitta personer att spela med.

  7. Övrigt
  8. Majoriteten av de nya golfarna har fått hjälp att godkänna Grönt Kort efter avklarat kunskapstest och spelprov. Men 6 procent svarar att klubben de kontaktat gjort det med krav att teckna medlemskap i klubben (vilket inte är tillåtet enligt regelverket).

   Kostnaden för att ta Grönt kort upplevs ungefär som man tänkt sig. 58 procent svarade att kostnaden var ungefär som de trodde. 22 procent svarade lite eller mycket dyrare, och 19 procent lite eller mycket billigare än de trodde.

Utvärdering 2022

 • Utvärdering 2021–2022

  I oktober 2021 gjorde SGF och PGA för andra året i rad en gemensam utvärdering av Grönt Kort, efter två säsonger med det nya regelverket. Två enkäter skickades ut – en till golfklubbar och en till golfspelare. Resultaten är sammanställda i tre rapporter:

  Resultat spelarenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021 – korsjämförelse klubb- resp. tränarroller

  Regeländringar 2023

  Projektgruppen för Grönt Kort (SGF och PGA), hade under 2022 ett flertal workshops där resultatet av enkäterna från 2021 diskuterades. 

  Många – både spelare, tränare och klubbar – gav feedback om att teorin varit lite för lätt, att det inte varit tillräckligt barnanpassat och att det inte funnits någon riktig avstämning av spelarens kunskaper. Slutsatserna diskuterades och förankrades med olika roller i Golfsverige.

  Baserat på resultaten presenterade gruppen under slutet av 2022 två förslag till förändringar av Grönt Kort till 2023: Ett obligatoriskt kunskapstest inklusive en barnanpassad version, samt en mer innehållsrik (men inte längre obligatorisk) Grönt Kort-webb med mer fokus på golfvett.

  Förbundsstyrelsen godkände förslaget, som trädde i kraft den 7 mars 2023. 

   

Utvärdering 2021

 • Utvärdering 2020–2021

  Sedan den 15 april 2020 har det nya Gröna Kortet varit vägen in i golfen. Första året blev en rekordsäsong som skiljde sig från tidigare år sett till antal spelare och mängden spel.

  Med hjälp av data och feedback från ansvariga ute på landets golfklubbar utvärderar SGF, tillsammans med PGA, löpande hur det nya regelverket fungerar i praktiken.

  Den första utvärderingen gjordes 2020, genom enkätundersökningar där spelare, tränare och klubbar fick svara på hur regelverket fungerade i praktiken och vad Golfsverige tyckte om det nya sättet att ta Grönt Kort.

  I utvärderingsrapporten kan du ta del av enkätsvaren, analysen och projektgruppens övriga utvecklingsförslag inför 2021 och framåt.

  Ladda ner rapporten

  Regeländringar 2021

  Efter att ha analyserat svaren infördes två regeländringar till säsongen 2021:

  • Personen som intygar spelprovet måste ha Grönt Kort och handicap 54,0 eller lägre (tidigare krävdes bara att personen hade Golf-ID). Se komplettering i punkt 7 i regelverket.

  • Barn, till och med det kalenderår de fyller 12 år, kan nu även göra sitt spelprov genom att spela nio hål från 150-metersmarkeringen (främre tee på par 3) och få 18 poäng eller bättre. Detta är ett tillägg till punkt 8 i regelverket, där barn tidigare endast kunde göra spelprovet på en 100-bana enligt Golfäventyret. Läs mer här

Kontaktperson för Grönt Kort

Porträttbild på Daniel Rosendahl.