Här hittar du som utbildare material till regelutbildningar. Du hittar också information om utbildningar du själv kan gå för egen kompetensutveckling.

Beställ regelboken och Grönt Kort

Den tryckta upplaga av Regler för golfspel 2019 finns att beställa via Golfbokhandeln

Prislista (inkl moms):

 • Regler för Golfspel – spelarens upplaga: 39 kr (31 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

 • Regler för Golfspel – fullversion: 69 kr (55 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

 • Spelarens upplaga + Grönt Kort: 279 kr (223 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

Regelutbildningar

Från 1 januari 2019 gäller nya golfregler. Utbildningsupplägget i Golfsverige är framtaget i samarbete med R&A och är fördelat på fyra nivåer: Klubbpresentation för medlemmar, Tävlingsledning – Förberedelser för tävlingsledningar, Nivå 1 för regelansvariga och funktionärer på klubb samt Nivå 2 för distriktsdomare.

Läs mer om respektive utbildning:

R&A:s klubbpresentation (för medlemmar)

 • Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren, och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser.

 • Hålls av en Nivå 1- eller Nivå 2-utbildad regelansvarig på golfklubben. 

 • Materialet är uppdelat i två PPT-presentationer, den ena med de viktigaste nyheterna 2019 inklusive filmer (ladda ner här), den andra en generell genomgång av Regler för golfspel (ladda ner här). 

 • Räkna med cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande i samband med regelutbildningen. 

 • Tipsbeställ regelboken i tryckt version och sälj till deltagarna i samband med utbildning.

 • Tips: om du avslutar med en frågesport finns färdiga frågor i Regelfrågebanken. Det finns också ett quiz i mobilappen Regler för golfspel 2019 som deltagarna kan ladda ner kostnadsfritt till Android och iPhone.

Tävlingsledningen – förberedelser (för klubbar)

 • Presentation utformad av R&A som hjälp till klubbar och deras tävlingsledningar att bli redo för tävlingssäsongen med Regler för Golfspel 2019 (ladda ner här).

 • Presentationen tar upp specifika frågor för tävlingsledningen: banmarkeringar, lokala regler, speltempo med mera.

 • Utbildningen tar cirka en timme och kan hållas av regelkunnig i klubben, till exempel ur regel- eller tävlingskommittén. Målgruppen är tävlingskommittén. 

Uppstår det följdfrågor, kontakta närmaste regelkunnige, till exempel distriktsdomare eller förbundsdomare.

R&A Nivå 1 (för klubbfunktionärer)

 • Utbildningen går igenom det mesta, men på en rätt ytlig nivå.

 • 173 slides, varav dryga hälften är text och knappa hälften är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg. 

 • Räkna med cirka åtta timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen.

 • Målgruppen för R&A Nivå 1 är främst klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-, elit- och junior- och tävlingskommitté.

 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga.

Det är ditt golfdistriktsförbund som arrangerar utbildningen. För mer information kolla respektive distriktsförbunds hemsida.

R&A Nivå 2 (för distriktsdomare)

 • Utbildningen går igenom det mesta, men på en grundligare nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott.

 • 222 slides, varav cirka 3/4 är text och cirka 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.

 • Räkna med cirka 12 timmar. Helst över två dagar.

 • Målgruppen för R&A Nivå 2 är främst regelkunniga/domare som är eller vill bli distriktsdomare.

 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga. Dessutom blir Official Guide the Rules of Golf (Decisionsamlingens ersättare) aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Det är ditt golfdistriktsförbund som arrangerar utbildningen. För mer information kolla respektive distriktsförbunds hemsida.

Kommunikationspaket

SGF tagit fram kommunikationsmaterial som klubben kan använda för att informera och utbilda medlemmar. 

I paketet finns:

 • Powerpoint x 2: R&A:s klubbpresentation (se ovan) för regelutbildning på klubben (får EJ ändras!). Viktigaste regelnyheterna med filmer för regelutbildning på klubben (får kortas, ej ändras förutom sista sidan) 

 • Affischer x 2En generell om nya golfregler och en för regelutbildning på klubben (fritt att ändra texten i vita rutan). Fria att skriva ut och sätta upp på anläggningen eller använda digitalt.

 • Word: Malltexter till hemsida, nyhetsbrev m.m. (använd som inspiration, ändra och komplettera med klubbens egen info).

 • Filmer: 24 regelfilmer med svenskt tal och text för sociala medier, webb etc.

 • Bilder: Skisser från regelboken, framsidor nya regelboken och grönt kort samt kampanjbilder att använda i utbildning, sociala medier, på hemsida etc (får ej ändras).

Till kommunikationspaketet

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.