Här hittar du som är domare eller regelansvarig på en golfklubb allt du behöver för att hålla en medlemsutbildning i golfregler. Du hittar också information om utbildningar och material för egen kompetensutveckling.

(Denna sida riktar sig till dig som är engagerad i golfregler på klubb eller distrikt. Är du golfspelare, klicka här.)

Regeluppdatering 2023

Bild med blå bakgrund och neongrönt mönster. Texten Nya golfregler 2023 och framsida av regelboken.

Från 1 januari gäller nya Regler för golfspel 2023. Revideringen är mindre omfattande än den som gjordes 2019 och det mesta är kvar som infördes då.

Det är dock några ändringar som är viktiga att känna till, både för dig som är engagerad på golfklubb och för alla golfspelare.

Du hittar en sammanfattning av de viktigaste nyheterna på regelsidan för spelare.

Vill du ha mer detaljer kring vad som är ändrat jämfört med 2019 kan du ladda ner R&A:s sammanställning (på engelska).

Informera klubbens medlemmar

Hjälp gärna till att informera era medlemmar om att golfreglerna har uppdaterats. Till exempel via klubbens hemsida, nyhetsbrev eller sociala medier. Som stöd finns en kort malltext och kampanjbilder i olika format fria att använda.

Ladda ner kommunikationsmaterialet här ➤

Se över och ändra klubbens lokala regler

Vissa tidigare lokala regler har nu gått in i regelboken som ordinarie golfregler, bland annat MLR D-7. Organiska föremål har också bytt namn till integrerade föremål.

Därför är det viktigt att du ser över och ändrar klubbens lokala regler till säsongen 2023, och sedan skickar dem till ditt golfdistrikt för godkännande. 

I Committee Procedures avsnitt 8 finns en lista över alla lokala regler som är godkända att använda. Regelkommittén har också tagit fram en mall för lokala regler som klubben kan utgå ifrån. Du hittar allt du behöver i spel- och tävlingsinfobanken. 

Till spel- och tävlingsinfobanken ➤

Skaffa nya regelboken

Regler för golfspel 2023 finns tillgänglig som app, webb och bok. Mobilappen är gratis och finns till iPhone och Android. Webbversionen finns kostnadsfritt på R&A:s hemsida. Den tryckta boken finns att beställa i Golfbokhandeln för 79 kronor inkl. moms.

Notera: Klargöranden (tidigare kallat tolkningar) finns än så länge bara på engelska (clarifications). Du hittar dem i regelappen och på R&A:s engelska regelwebb. Committee Procedures finns också bara på engelska, men avsnitt 8, Modeller för lokala regler finns på svenska i en PDF du kan ladda ner från Spel- och tävlingsinfobanken

Regelutbildningar

Regelutbildningarna i Golfsverige är fördelade på tre nivåer, med tre olika målgrupper:

1. Medlemsutbildning – för klubbens medlemmar
2. Nivå 1 – för regelansvariga och funktionärer på klubb
3. Nivå 2 – för distriktsdomare

Utbildningsupplägget är framtaget av SGF:s regelkommitté i samarbete med R&A. Nedan kan du läsa mer om varje steg och ladda ner utbildningsmaterial till medlemsutbildningen.

OBS! Utbildningsmaterialet till nivå 1 och 2 håller på att uppdateras enligt nya Regler för golfspel 2023. Det beräknas vara klart i februari 2023. Medlemsutbildningen är uppdaterad och redo att ladda ner och använda.

R&A medlemsutbildning – för golfspelare 

 • En grundutbildning i golfregler för den vanliga golfaren. Genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser.

 • Kan arrangeras och hållas av en regelansvarig på golfklubben som gått Nivå 1 eller 2.

 • Tidsåtgång: Cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande. 

 • Materialet består av en PowerPoint-presentation med text, bilder och filmer. I PPT-filen finns ett föreläsarmanus i anteckningsfältet (speaker notes). Som utbildare, läs igenom manuset och klicka igenom presentationen innan du håller regelutbildningen. 

  Ladda ner utbildningsmaterialet här ➤

 • Tips: Avsluta gärna utbildningen med en frågesport. Som stöd finns färdiga frågor i Regelfrågebanken. Det finns också quiz i mobilappen Regler för golfspel som deltagarna kan ladda ner kostnadsfritt till Android och iPhone.

R&A Nivå 1 – för klubbfunktionärer (uppdateras februari 2023)

 • En heltäckande regelutbildning för klubbfunktionärer, på en relativt grundläggande nivå.

 • Riktar sig främst till klubbens regelansvariga, tävlingskommittéordförande, tränare och klubbchefer. Passar också för dam-, senior-, elit- och junior- och tävlingskommittéer.

 • Nivå 1-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till presentationsmaterialet. För mer information, se distriktets hemsida.

 • Tidsåtgång: Cirka åtta timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på flera tillfällen.

 • Materialet består av en PowerPoint-presentation på cirka 175 sidor, varav drygt hälften är text och resten är filmer och skisser. Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken.

R&A Nivå 2 – för distriktsdomare (uppdateras februari 2023)

 • En heltäckande regelutbildning, på en djupare nivå för mycket regelkunniga golfare samt domare som är eller vill bli distriktsdomare.

 • Utöver Regler för golfspel ingår ett rejält pass om mer tävlingsspecifika frågor. Exempelvis lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott.

 • Nivå 2-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till presentationsmaterialet. För mer information, se distriktets hemsida.

 • Tidsåtgång: Cirka 12 timmar, helst fördelat över två dagar.

 • Materialet består av en PowerPoint-presentation på cirka 225 sidor, varav cirka tre fjärdedelar är text och resten är filmer och skisser.

 • Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken. Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Övriga regel- och tävlingsrelaterade utbildningar

Domarutbildningar

Vill du bli golfdomare finns också en mer ingående utbildningstrappa, som täcker alla steg upp till förbundsdomarnivå.

Läs mer om domarutbildningarna

Tävlingsledarutbildningar

Sitter du i tävlingskommittén på klubben eller i distriktet? Då finns ett material som hjälper dig hålla tävlingsledarutbildningar för era tävlingsfunktionärer.

Läs mer om tävlingsledarutbildningarna

Spel- och tävlingsinfobanken

Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Där hittar du bland annat mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor, rekommendationer kring banmarkeringar och gällande version av Spel- och tävlingshandboken.

Till spel- och tävlingsinfobanken

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.