Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund (GDF) som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt och vara en resurs i arbetet att sprida information om beslut och pågående projekt från central nivå.

Golfdistriktsförbundens roll och uppdrag

Golfklubbars avgifter till GDF per aktiv medlem 1994–

Golfdistrikten i Sverige

Kontaktuppgifter

Blekinge
Ordförande: Jan-Erik Andersson
Hemsida: blekingegolfforbund.se
E-post: ordforande@blekingegolfforbund.se


Bohuslän-Dal
Ordförande: Göran Johansson
Hemsida: bdgf.se
E-post: ordforande@bdgf.se


Dalarna
Ordförande: Marlene Sandberg-Andersson
Hemsida: dalagolf.se
E-post: marlene_s_andersson@yahoo.se


Gotland
Ordförande: Barbro Wettersten
Hemsida: gotlandsgdf.se
E-post: kontakt@gotlandsgdf.se


Gästrike-Hälsinge
Ordförande: Pär Lindfors
Hemsida: gh-gdf.com 
E-post: par.lindfors57@icloud.com


Göteborg
Ordförande: Jarmo Järvenpää
Hemsida: ggf.nu
Förbundstidning: goteborgsgolfaren.se
E-post: jarmo@jarvenpaa.se


Halland
Ordförande: Urban Månsson
Hemsida: hgdf.se
E-post: mansson.urban@gmail.com


Jämtland-Härjedalen
Ordförande: Thomas Jonsson
Hemsida: jhgolf.se
E-post: ordforande@jhgolf.se


Medelpad
Ordförande: Mikael Sandberg
Hemsida: mgdf.se
E-post: mikael.s.sandberg@telia.com


Norr- och Västerbotten
Ordförande: Michael Sikström
Hemsida: nvgf.se
E-post: info@nvgf.se


Skåne
Ordförande: Stefan Lindvall
Hemsida: skgf.se
E-post: kansli@skanesgolfforbund.com


Småland
Ordförande: Kristina Carlo
Hemsida: smalandsgolf.com
E-post: kansli@smalandsgolf.com


Stockholm
Ordförande: Per Forsberg Blavier
Hemsida: sgdf.se
E-post: info@sgdf.se


Södermanland
Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: sogdf.se
E-post: mikael.larsson@flen.se


Uppland
Ordförande: Hasse Andersson
Hemsida: upplandsgolf.se
E-post: hasse.andersson@upplandsgolf.se


Värmland
Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: golfivarmland.se
E-post: vasby_gard@hotmail.com


Västergötland
Ordförande: Åke Leufstedt
Hemsida: vgdf.se
E-post: kansliet@vgdf.se


Västmanland
Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: vastmanlandsgolf.se
E-post: info@vastmanlandsgolf.se


Ångermanland
Ordförande: Ann Holst
Hemsida
E-post: ann@annholst.se


Örebro Län
Ordförande: Jonas Rosengren
Hemsida: olgf.nu 
E-post: jonasrosengren72@gmail.com


Östergötland
Ordförande: Björn Gustafsson
Hemsida: ostgolf.se
E-post: maria.uller@atvidaberg.se