Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund (GDF) som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt och vara en resurs i arbetet att sprida information om beslut och pågående projekt från central nivå.

Golfdistriktsförbundens roll och uppdrag

Golfklubbars avgifter till GDF per aktiv medlem 1994


Blekinge
Ordförande: Jan-Erik Andersson
Hemsida: www.blekingegolfforbund.se
E-post: ordforande@blekingegolfforbund.se


Bohuslän-Dal

Ordförande: Göran Johansson
Hemsida: www.bdgf.se
E-post: ordforande@bdgf.se


Dalarna

Ordförande: Jan Svedin
Hemsida: www.dalagolf.se
E-post: janne.svedin@live.se


Gotland

Ordförande: Barbro Wettersten
Hemsida: www.gotlandsgdf.se
E-post: barbro.wettersten@gotland.se


Gästrike-Hälsinge

Ordförande: Pär Lindfors
Hemsida: gh-gdf.com/ 
E-post: par.lindfors57@icloud.com


Göteborg

Ordförande: Richard Norling
Hemsida: www.ggf.nu
E-post: ordforande@ggf.nu


Halland

Ordförande: Håkan Edvardsson
Hemsida: www.hgdf.se
E-post: hakan.falkenberg@telia.com


Jämtland-Härjedalen

Ordförande: Johanna Bruce
Hemsida: www.jhgolf.se
E-post: jhgdf@telia.com


Medelpad

Ordförande: Mikael Sandberg
Hemsida: www.mgdf.se
E-post: mikael.s.sandberg@telia.com


Norr- och Västerbotten

Ordförande: Michael Sikström
Hemsida: www.nvgf.se
E-post: nvgf@comhem.se


Skåne

Ordförande: Stefan Minell
Hemsida: www.skanesgolfforbund.com
E-post: kansli@skanesgolfforbund.com


Småland

Ordförande: Kristina Carlo
Hemsida: www.smalandsgolf.se
E-post: kansli@smalandsgolf.com


Stockholm

Ordförande: Kristina Neimert Carne
Hemsida: www.sgdf.se
E-post: info@sgdf.se


Södermanland

Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: www.sogdf.se
E-post: mikael.larsson@flen.se


Uppland

Ordförande: Reidar Andersson
Hemsida: www.upplandsgolf.se
E-post: reidar.andersson44@gmail.com


Värmland

Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: www.golfivarmland.se
E-post: vasby_gard@hotmail.com


Västergötland

Ordförande: Jan-Erik Falk
Hemsida: www.vgdf.se
E-post: kansliet@vgdf.se


Västmanland

Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: www.vastmanlandsgolf.se
E-post: info@vastmanlandsgolf.se


Ångermanland

Ordförande: Ann Holst
Hemsida
E-post: ann@annholst.se


Örebro Län

Ordförande: Anders Eriksson
Hemsida: www.olgf.nu 
E-post: anders.eriksson.golf@tele2.se


Östergötland

Ordförande: Staffan Johansson
Hemsida: www.ostgolf.se
E-post: maria.uller@atvidaberg.se