Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund (GDF) som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt och vara en resurs i arbetet att sprida information om beslut och pågående projekt från central nivå.

Golfdistriktsförbundens roll och uppdrag

Golfklubbars avgifter till GDF per aktiv medlem 1994–

Golfdistrikten i Sverige

Kontaktuppgifter

Blekinge
Ordförande: Jan-Erik Andersson
Hemsida: blekingegolfforbund.se
E-post: ordforande@blekingegolfforbund.se


Bohuslän-Dal
Ordförande: Göran Johansson
Hemsida: bdgf.se
E-post: ordforande@bdgf.se


Dalarna
Ordförande: Marlene Sandberg-Andersson
Hemsida: dalagolf.se
E-post: info@dalagolf.se


Gotland
Ordförande: Barbro Wettersten
Hemsida: gotlandsgdf.se
E-post: kontakt@gotlandsgdf.se


Gästrike-Hälsinge
Ordförande: Tomas Fröjd
Hemsida: gh-gdf.com 
E-post: tomasfrojd17@gmail.com


Göteborg
Ordförande: Lars O. Carlsson
Hemsida: ggf.nu
Förbundstidning: goteborgsgolfaren.se
E-post: info@ggf.nu


Halland
Ordförande: Urban Månsson
Hemsida: hgdf.se
E-post: mansson.urban@gmail.com


Jämtland-Härjedalen
Ordförande: Thomas Jonsson
Hemsida: jhgolf.se
E-post: ordforande@jhgolf.se


Medelpad
Ordförande: Mikael Sandberg
Hemsida: mgdf.se
E-post: mikael.s.sandberg@telia.com


Norr- och Västerbotten
Ordförande: Michael Sikström
Hemsida: nvgf.se
E-post: info@nvgf.se


Skåne
Ordförande: Stefan Lindvall
Hemsida: skgf.se
E-post: kansli@skgf.se


Småland
Ordförande: Peter Sidvall
Hemsida: smalandsgolf.com
E-post: kansli@smalandsgolf.com


Stockholm
Ordförande: Mikael Bengtsberg
Hemsida: sgdf.se
E-post: info@sgdf.se


Södermanland
Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: sogdf.se
E-post: mixons5802@gmail.com


Uppland
Ordförande: Martin Söderberg
Hemsida: upplandsgolf.se
E-post: kontakt@upplandsgolf.se


Värmland
Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: golfivarmland.se
E-post: vasby_gard@hotmail.com


Västergötland
Ordförande: Anders Ericsson
Hemsida: vgdf.se
E-post: kansliet@vgdf.se


Västmanland
Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: vastmanlandsgolf.se
E-post: info@vastmanlandsgolf.se


Ångermanland
Ordförande: Björn Vincent
Hemsida: agdf.se
E-post: bjornvincent@hotmail.com


Örebro Län
Ordförande: Jonas Rosengren
Hemsida: olgf.nu 
E-post: jonasrosengren72@gmail.com


Östergötland
Ordförande: Björn Gustafsson
Hemsida: ostgolf.se
E-post: bjorn@gunillaobjorn.se