Här hittar du som utbildare material till regelutbildningar. Du hittar också information om utbildningar du själv kan gå för egen kompetensutveckling.

Regler för golfspel

Nya regelboken och Grönt Kort

Den tryckta upplaga av Regler för golfspel 2019 finns nu att beställa via Golfbokhandeln med leverans i slutet av januari. 

Prislista

 • Regler för Golfspel – spelarens upplaga: 39 kr (31 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

 • Regler för Golfspel – fullversion: 69 kr (55 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

 • Spelarens upplaga + Grönt Kort: 279 kr (223 kr vid köp av minst 20 st). Köp här.

Regelutbildning

Från 1 januari 2019 gäller nya golfregler. Utbildningen Tävlingsledning och regler har därmed försvunnit och ersatts av ett nytt utbildningsupplägg i tre nivåer i samarbete med R&A och USGA.

Svenska Golfförbundet inledde med en Teach the teacher-sammandragning i oktober med 56 domare. Domarna hjälper sedan till att sprida budskapet ute på klubb- och distriktsnivå.

Utbildningar i samarbete med R&A

Material läggs upp på sidan löpande allteftersom det översätts från R&A. I dagsläget finns följande utbildningar – Klubbpresentation för medlemmar, Nivå 1 för regelansvariga och funktionärer på klubb, Nivå 2 för distriktsdomare samt Tävlingsledning – Förberedelser. Mer information om dessa nedan.

R&A:s klubbpresentation (för medlemmar)

 • Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren, och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser.

 • Materialet är uppdelat i två PPT-presentationer, den ena med de viktigaste nyheterna 2019 inklusive filmer, den andra en generell genomgång av Regler för golfspel. Tips: beställ regelboken i tryckt version och sälj till deltagarna i samband med utbildning.

 • Hålls av en Nivå 1- eller Nivå 2-utbildad regelansvarig på golfklubben. 

 • Räkna med cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande i samband med regelutbildningen. 

Ladda ner "R&A klubbpresentation" här och "Nyhetspresentation med filmer" här

R&A Nivå 1 (för klubbfunktionärer)

 • Utbildningen går igenom det mesta, men på en rätt ytlig nivå.

 • 173 slides, varav dryga hälften är text och knappa hälften är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg. 

 • Räkna med cirka åtta timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen.

 • Målgruppen för R&A Nivå 1 är främst klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-, elit- och junior- och tävlingskommitté.

 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga.

Det är ditt golfdistriktsförbund som arrangerar utbildningen. För mer information kolla respektive distriktsförbunds hemsida.

R&A Nivå 2 (för distriktsdomare)

 • Utbildningen går igenom det mesta, men på en grundligare nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott.

 • 222 slides, varav cirka 3/4 är text och cirka 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.

 • Räkna med cirka 12 timmar. Helst över två dagar.

 • Målgruppen för R&A Nivå 2 är främst regelkunniga/domare som är eller vill bli distriktsdomare.

 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga. Dessutom blir Official Guide the Rules of Golf (Decisionsamlingens ersättare) aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Det är ditt golfdistriktsförbund som arrangerar utbildningen. För mer information kolla respektive distriktsförbunds hemsida.

Tävlingsledningen – förberedelser (för klubbar)

 • Presentation utformad av R&A som hjälp till klubbar och deras tävlingsledningar att bli redo för tävlingssäsongen 2019 med de nya golfreglerna.

 • Presentationen tar upp specifika frågor för tävlingsledningen: banmarkeringar, lokala regler, speltempo med mera.

 • Utbildningen tar cirka en timme och kan hållas av regelkunnig i klubben, till exempel ur regel- eller tävlingskommittén. Målgruppen är tävlingskommittén. 

Ladda ner presentationen här. Uppstår det följdfrågor, kontakta närmaste regelkunnige, till exempel distriktsdomare eller förbundsdomare.

Kommunikationspaket

SGF tagit fram kommunikationsmaterial som klubben kan använda för att informera och utbilda medlemmar. 

I paketet finns:

 • Powerpoint x 2: R&A:s klubbpresentation (se ovan) för regelutbildning på klubben (får EJ ändras!). Viktigaste regelnyheterna med filmer för regelutbildning på klubben (får kortas, ej ändras förutom sista sidan) 

 • Affischer x 2En generell om nya golfregler och en för regelutbildning på klubben (fritt att ändra texten i vita rutan). Fria att skriva ut och sätta upp på anläggningen eller använda digitalt.

 • Word: Malltexter till hemsida, nyhetsbrev m.m. (använd som inspiration, ändra och komplettera med klubbens egen info).

 • Filmer: 24 regelfilmer med svenskt tal och text för sociala medier, webb etc.

 • Bilder: Skisser från regelboken, framsidor nya regelboken och grönt kort samt kampanjbilder att använda i utbildning, sociala medier, på hemsida etc (får ej ändras).

Till kommunikationspaketet

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.