Här hittar du som är domare eller regelansvarig på en golfklubb allt du behöver för att hålla en medlemsutbildning i golfregler. Du hittar också information om utbildningar och material för egen kompetensutveckling.

(Denna sida riktar sig till dig som är engagerad i golfregler på klubb eller distrikt. Är du golfspelare, klicka här.)

Regel 25 – riktlinjer för klubben

Sedan 1 januari 2023 finns Regel 25 i den ordinarie regelboken. Den tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna för spelare med olika typer av funktionsnedsättning.

Behörighet att nyttja Regel 25 ska registreras i GIT av spelarens hemmaklubb. Klicka nedan för information om hur du gör, vägledning för bedömning samt information till tävlingsledare. 

Allt om Regel 25 för klubben ➤

Regelutbildningar

Regelutbildningarna i Golfsverige är fördelade på tre nivåer, med tre olika målgrupper:

1. Medlemsutbildning – för klubbens medlemmar
2. Nivå 1 – för regelansvariga och funktionärer på klubb
3. Nivå 2 – för distriktsdomare

Utbildningsupplägget är framtaget av SGF:s regelkommitté i samarbete med R&A. Nedan kan du läsa mer om varje steg och ladda ner utbildningsmaterial till medlemsutbildningen.

R&A medlemsutbildning – för golfspelare 

 • En grundutbildning i golfregler för den vanliga golfaren. Genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser.

 • Kan arrangeras och hållas av en regelansvarig på golfklubben som gått Nivå 1 eller 2.

 • Tidsåtgång: Cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande. 

 • Materialet består av en PowerPoint-presentation med text, bilder och filmer. I PPT-filen finns ett föreläsarmanus i anteckningsfältet (speaker notes). Som utbildare, läs igenom manuset och klicka igenom presentationen innan du håller regelutbildningen. 

  Ladda ner utbildningsmaterialet här ➤ 
  (Nedladdningen startar direkt. Filen är 178MB och tar en stund att ladda ner.)

 • Som komplement finns också en PowerPoint med samtliga 36 animerade regelfilmer och några utvalda skisser från regelboken. Den kan användas vid enklare regelgenomgångar på klubben. Antingen utvalda delar eller i sin helhet.  

  Ladda ner PPT:n med regelfilmerna här ➤ 
  (Nedladdningen startar direkt. Filen är nästan 1GB och tar en stund att ladda ner. Kräver också en relativt kraftfull dator för att visa.)

 • Tips: Avsluta gärna utbildningen med en frågesport. Som stöd finns färdiga frågor i Regelfrågebanken. Det finns också quiz i mobilappen Regler för golfspel som deltagarna kan ladda ner kostnadsfritt till Android och iPhone.

R&A Nivå 1 – för klubbfunktionärer

 • En heltäckande regelutbildning för klubbfunktionärer, på relativt grundläggande nivå.

 • Riktar sig främst till klubbens regelansvariga, tävlingskommittéordförande, tränare och klubbchef. Passar också för kommittéer (dam, herr, senior, elit, junior, tävling).

 • Nivå 1-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till presentationsmaterialet. För mer information, se distriktets hemsida.

 • Tidsåtgång: Cirka åtta timmar. Antingen en heldag eller uppdelat på flera tillfällen.

 • Materialet består av en presentation på cirka 175 sidor, varav drygt hälften är text och resten är filmer och skisser. Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken.

R&A Nivå 2 – för distriktsdomare

 • En heltäckande regelutbildning på en djupare nivå, för mycket regelkunniga golfare samt domare som är eller vill bli distriktsdomare.

 • Utöver Regler för golfspel ingår ett rejält pass om mer tävlingsspecifika frågor. T ex lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott.

 • Nivå 2-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till allt material. För mer information, se distriktets hemsida.

 • Tidsåtgång: Cirka 20 timmar, helst fördelat över 3–4 dagar.

 • Materialet består av en presentation på cirka 225 sidor, varav cirka tre fjärdedelar är text, resten filmer och skisser. Dessutom finns praktiska övningar och ett avslutande test. Allt material är på engelska, men utbildningen genomförs på svenska.

 • Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken. Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna. Du kommer också att få en förberedande guide att läsa igenom inför utbildningen.

Övriga regel- och tävlingsrelaterade utbildningar

Domarutbildningar

Vill du bli golfdomare finns också en mer ingående utbildningstrappa, som täcker alla steg upp till förbundsdomarnivå.

Läs mer om domarutbildningarna

Tävlingsledarutbildningar

Sitter du i tävlingskommittén på klubben eller i distriktet? Då finns ett material som hjälper dig hålla tävlingsledarutbildningar för era tävlingsfunktionärer.

Läs mer om tävlingsledarutbildningarna

Spel- och tävlingsinfobanken

Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Där hittar du bland annat mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor, rekommendationer kring banmarkeringar och gällande version av Spel- och tävlingshandboken.

Till spel- och tävlingsinfobanken

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.