Film: Banarkitekterna svarar

Undrar du hur en banarkitekt jobbar och vad du kan få hjälp med? I filmerna nedan får du svar av sex av FSGA:s medlemmar – Pierre Fulke, Johan Henrikson, Johan Benestam, Susanna Gustavsson, Peter Chamberlain och Magnus Sunesson.

Den första filmen, ”Ta hjälp av en banarkitekt”, handlar om när man som klubb kan kontakta en arkitekt, vad man ska tänka på innan man tar kontakt och den största fördomen om banarkitekter. 

I den andra, ”En bana för samtiden” reflekterar arkitekterna kring samtidens och framtidens golfbana och vad de skulle vilja jobba mer med tillsammans med klubbar och anläggningar.