Så gynnas klubben av att alla blir bättre golfspelare

Den härliga bollträffen och kärleken till en idrott där man kan utvecklas hela livet. Det är för många grunden till att stanna i golfen. Men tar vi spelet och medlemmarnas utveckling för givet?

Den 23 mars sändes avsnitt sex av studiprogrammet Pitch, som handlade om bättre idrottslig verksamhet. Se programmet nedan. Övriga delar i serien hittar du här.  

Sammanfattning av programmet

Tar vi själva spelet för givet när vi fokuserar på att utveckla allt runt omkring? Golfens unika form ger, utöver den fantastiska bollträffen, en oändlig möjlighet att utvecklas som spelare. Du kan starta när du är 55 och vara bättre när du fyller 60.

Att sätta fokus på att låta alla medlemmar utveckla sitt spel – det är temat i Pitch #6.

  • Så tjänar golfklubben på att alla medlemmar blir lite bättre. Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet, ger sin syn på saken. 

  • Hur kan man jobba med bred idrottsutveckling i en golfklubb? Fem olika klubbrepresentanter svarar med tips från sin egen verksamhet.

  • Panelen: Vad får människor att stanna i en idrott? Klubbcheferna på Djursholm och Landeryd diskuterar goda utvecklingsmiljöer med idrottsforskaren PG Fahlström. 

  • Reportage: Vi åkte till Nässjö GK och träffade Johan Bjerhag, en tränare som brinner för att alla ska bli bättre golfare. Det har gjort stor skillnad för klubbverksamheten.

  • Samtalet: PGA:s VD Johan Hampf om hur idrottsfrågorna måste högre lyftas i styrelserummet för att medlemmarna ska stanna och golfen ska bli hållbar på sikt.

  • Hösten 2021 startar SGF:s nya idrottsrådgivning. Få koll på upplägget och hur du kan hålla dig uppdaterad på hur erbjudandet växer fram. 

  • Framtidsspaning med Troed Troedson: En av golfens unika egenskaper är att det är enkelt att mäta sin egen utveckling. Det är något klubben kan dra nytta av.

En prioriterad del av verksamhetsinriktningen

Skiss över de tre verksamhetsstrategierna och åtta prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

Bättre idrottslig verksamhet är ett av totalt åtta prioriterade områden i Golfsveriges verksamhetsinriktning för 2021–2022, som beslutades vid förbundsmötet i november 2020. 

Projektet hör till den övergripande strategin "Verksamhet för golfspelarna" och är en långsiktig satsning med syfte att hjälpa Golfsverige att bättre förstå de behov och önskningar som finns hos olika kategorier spelare – och därigenom kunna skapa bästa möjliga förutsättningar att tillmötesgå dem.

Om bättre idrottslig verksamhet, ur verksamhetsinriktningen:

SGF ska starta ett nationellt utvecklingsprojekt för att erbjuda stöd inom bättre idrottslig verksamhet för i synnerhet juniorer på svenska golfklubbar.

Projektet ska ta fram en ny strategi för hur idrottsverksamheten kan bli betydelsefull på fler klubbar, i syfte att fler barn och ungdomar ska hitta till och utvecklas inom golfen. Lösningar ska erbjudas utifrån olika klubbars ambition och situation.

SGF:s organisation ska anpassas till de nya strategierna avseende bemanning och arbetssätt, där idrottsrådgivare, klubbrådgivare, golfdistrikt och RF/SISU-distrikt samarbetar. Med PGA som central aktör i projektet ska också en strategi tas fram för hur tränarkåren kan engageras bättre, med mer synliggjorda och inkluderade tränare som följd.

Hela verksamhetsinriktningen hittar du här.