Miljöverktyg för golfklubben

GEO OnCourse Sverige är ett kostnadsfritt digitalt verktyg som gör det enklare att jobba hållbart på anläggningen. Det finns också möjlighet att miljöcertifiera klubben.

Få hållbarhet, kunskap och trovärdighet med GEO:s webbverktyg.

Intresset för miljöfrågor ökar och det blir allt viktigare att kommunicera golfens samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ställer krav på att golfklubbarna dokumentera sitt miljöarbete, något du kan få hjälp med via GEO OnCourse Sverige.

Miljöverktyget gör det enklare för golfklubben att jobba med hållbar utveckling, öka kompetensen och skapa trovärdighet för sitt miljöarbete. 

Helhetskontroll på verksamheten

OnCourse innehåller en steg för steg-guide med praktisk vägledning och verktyg för det dagliga arbetet. Klubben får hjälp att:

 • Dokumentera
  Samla in och registrera nyckeldata och aktiviteter inom verksamhetens olika delar och få en överblicksbild av hållbarheten.

 • Förbättra
  Praktiska idéer och vägledning, analysverktyg och ett växande antal goda exempel gör det enklare att bli mer hållbar och spara tid och pengar.

 • Marknadsföra
  Ett kommunikationskit hjälper anläggningen att synas inom hållbarhetsfrågor och golfens samhällsnytta. 

Fem fördelar för klubben

 • Minskade kostnader
  Full kontroll på verksamheten, främst på förbrukningen av vatten och el, ger stora möjligheter att minska anläggningens utgifter.

 • Spara tid
  Även mindre förändringar i verksamheten kan förenkla driften, vilket frigör tid för anställda till andra projekt.

 • Skapa trovärdighet
  Med strukturerad miljödokumentation i ett etablerat system skapas trovärdighet mot myndigheter och en möjlighet att marknadsföra klubben mot medlemmar, allmänhet och media.

 • Bättre bana
  Förbättrad upplevelse för medlemmar och gäster genom högkvalitativa grönytor i en naturlig och hållbar miljö. 

 • Ny kunskap
  Användare av OnCourse blir uppdaterade på ny kunskap baserad på forskning inom Sterf och andra institutioner.

Så kan klubben jobba

Det är roligare och effektivare att jobba i grupp och frågorna i verktyget rör hela anläggningen, inte bara banan. Om personer från olika verksamhetsområden deltar i arbetet höjs den övergripande kompetensen inom hållbarhetsfrågor i klubben. Arbetet bör därför drivas av en engagerad miljögrupp med styrelserepresentant, banansvarig, klubbchef, tränare och restauratör och intresserade ideella. En miljöansvarig bör finnas på varje golfanläggning för att vara kontaktperson och samordna arbetet med OnCourse Sverige.

Externa kontaktytor

Ha regelbunden kontakt med miljöresurser utanför klubben, som kommunekolog, miljöförvaltning, naturskyddsförening, vattenvårdsförbund, hembygdsföreningar och skolor. Dessutom finns kompetens inom SGF och hos miljösamordnare i golfdistriktsförbunden.

Så mycket kostar det

Tack vare SGF:s investering i OnCourse Sverige är det kostnadsfritt för golfklubben att registrera sig i och arbeta med verktyget. Väljer klubben att certifiera sig för att visa att miljö- och hållbarhetsarbetet håller hög internationell standard och få stämpeln GEO Certified® kostar det cirka 15 000 kronor. I detta ingår även certifierarens besök, resa och eventuell övernattning. Enligt nuvarande bestämmelser ska certifieringen förnyas vart tredje år, vilket kostar cirka 15 000 kronor per gång.

Kom igång

 1. Kontakta någon av SGF:s rådgivare för en genomgång av OnCourse Sverige.

 2. Bilda en arbetsgrupp som kan hjälpas åt att svara på frågorna i programmet och styra förbättringsarbetet.

 3. Registrera anläggningen på getoncourse.golf

 4. Arbeta igenom avsnitten i programmet. Svara på frågor med en kort beskrivning av aktiviteter eller ange data.

 5. Läs hjälp och tips om vad som ska inkluderas och hur verksamheten kan förbättras.

Det här är OnCourse®

OnCourse är framtaget av Golf Environment Organization (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisationerna, branschsammanslutningar och industripartners.

Finns i svensk version

Förlagan till GEO OnCourse lanserades 2006 och verktyget har sedan dess ständigt utvecklats och förbättrats. Genom ett samarbete mellan GEO, SGF och den nordiska forskningsstiftelsen Sterf lanserades 2017 en svensk version av OnCourse, uppdaterad med nationell lagstiftning, förhållanden och fakta.

Ersätter miljödiplomet

OnCourse Sverige har ersatt SGF:s tidigare miljödiplom. De klubbar som har miljödiplomet har en fördel, då många av uppgifterna enkelt kan föras över till det nya verktyget – och ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete.

Till OnCourse Sverige ➤

För mer information kontakta

Porträttbild på Peter