Verksamhet och styrning

Behöver du och din golfklubb stöd och råd inom idrottsverksamhet, styrnings- och ledningsfrågor eller föreningsdemokrati. Tveka inte att kontakta din rådgivare från SGF.