Ökad kunskap leder till klokare beslut. På den här sidan hittar du info om intressanta utbildningar som kan vara till hjälp.

En golfklubb är en komplex verksamhet, där klubbledningen behöver hitta en sund balans mellan det ideella engagemanget och driften av anläggningen med anställd personal, daglig drift och behov av långsiktiga investeringar.

För att du som styrelseledamot eller anställd i klubbledning på bästa sätt ska kunna navigera i denna komplexa värld finns ett antal utbildningar och kurser som stöd.

Matnyttig handbok: Att leda en golfklubb

Som klubbledare ställs man inför de mest oväntade frågor, allt från IT, miljö och säkerhet till juridiska formuleringar i avtal. Oavsett klubbens storlek kräver rollen som ledare därför kompetenser långt bortom idrotten golf. Den ultimata kravspecifikationen är examen i redovisning, marknadsföring, PR, juridik och HR, gärna i kombination med låg handicap och tävlingserfarenhet. Som ledare för en golfklubb bör man dessutom vara lyhörd, empatisk, diplomatisk och utrustad med stort tålamod.

I handboken används begreppet klubbledare, men den riktar sig till alla som är involverade i styrningen av en golfklubb, som styrelser, kommittéer med flera. Den ger inte alla svar men kan förhoppningsvis ge några goda råd på vägen. Använd det ni har nytta av och skräddarsy utifrån det egna behovet. Rådfråga er klubbrådgivare, bankonsulent och idrottsrådgivare. Många goda exempel finns också att läsa på golf.se/golfnyttan.

Läs handboken "Att leda en golfklubb"

Skräddarsydd kurs: Styrelsen i fokus

Styrelsen i fokus – att leda en golfklubb vänder sig till er som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet, och ger grundläggande och viktig kunskap om uppdraget samt verktyg att säkerställa utvecklingen.

Klubbrådgivarna håller halvdagsutbildningen som en del i klubbens utvecklingsarbete på plats på klubben och skräddarsys just för din golfklubbs behov och utmaningar. Under tre timmar ges styrelse, operativ ledning och valberedning faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter, ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning och olika regelverk som styr klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även detaljer kring detta på.

Under tillfället ges även utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål. Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.

Läs mer och boka in kursen

Digital introduktion till styrelsearbete i golfklubb

Den här digitala utbildningen vänder sig till dig som behöver mer kunskap kring uppdraget att leda en golfklubb. Här hittar du information kring olika områden som anslutning och golfbanedrift, styrelsearbetet, styrning, verksamhetsstrategi, anställd personal och olika stöd i vardagen som finns att tillgå.

Den digitala styrelseutbildninge, som beräknas ta cirka tre timmar, hittar du på www.ledagolfklubb.nu och du loggar in med ditt golf-id och ditt lösenord till Min Golf.

Gå den digitala utbildningen

Fler utbildningar samlade på ledagolfklubb.nu 

ledagolfklubb.nu hittar du fler intressanta kostnadsfria digitala utbildningar. Dessa kan du själv gå i din egen takt och du loggar in i portalen med ditt eget golf-ID och ditt lösenord till Min Golf.

  • ➜ Grönt kort och den inkluderande golfklubben

    I den här utbildningen kommer du som driver golfklubb, arbetar som tränare eller på annat sätt jobbar med introduktionsutbildning inom golf, att lära dig om det nya regelverket och fördjupa dig under 30 minuter i hur du bättre möter nya golfare i din verksamhet.

  • ➜ Introduktion till golfens hållbarhetsarbete

    Tusentals människor strömmar genom våra golfanläggningar varje år. Det genererar stora värden, inte bara för golfspelarna och golfanläggningen, utan även för din kommun och region. Samtidigt så påverkas golfklubbens legitimitet och relevant i en tid av starkt omvärldstryck. Hjälp din golfklubb att bli en starkare spelare i ett hållbart samhälle genom att gå denna 30 minuter långa kurs.

  • ➜ Att arbeta på golfbanan

    Golfbanan kan vara en av världens vackraste arbetsplatser. Att arbeta på en golfbana innebär en rad olika arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter. I denna 90 minuter långa introduktion får du, som ska börja arbeta på en golfbana, en inblick i vad golf och en golfbana är, samt hur den sköts. Du kommer också få lära dig säkerhetsaspekter i arbetsmiljön och samspelet med spelare.

Övriga utbildningar

Här hittar du en samlad överblick över samtliga utbildningar som erbjuds i Golfsverige.