Svenska Golfförbundet och Gröna arbetsgivare arrangerar regelbundet en heldagsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete på golfklubb.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Tillsammans med Gröna arbetsgivare anordnar SGF årligen ett flertal heldagsutbildningar i klubbens arbetsmiljöarbete på olika orter runtom i Sverige.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till klubbens styrelse, skyddsombud och personal med ansvar för en god arbetsmiljö; klubbchef, banchef, tränare (eller motsvariga).

Innehåll

✔ Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
✔ Arbetsmiljöansvar
✔ Samverkan och regler för skyddsombud
✔ Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
✔ Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
✔ Riskanalys och krishantering i praktiken – mallar och dokument
✔ Den psykosociala miljön
✔ IA-systemet för att hantera bl.a. incidenter och olycksfall

Kostnad 

Medlem i Gröna: 1950 kronor per klubb (självkostnadspris).
Inte medlem i Gröna: 2450 kronor per klubb.

Max tre deltagare per klubb.
I avgiften ingår utbildningsmaterial, fika och lunch för tre personer.

En tryggare arbetsplats

En av de golfklubbar som hittills gått arbetsmiljöutbildningen är Abbekås. De rekommenderar varmt andra klubbar att göra samma sak för att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats. Se filmen där klubbchef och banchef berättar om fördelarna. 

Har du frågor, kontakta:

Porträttbild på Lena.
  • Lena Lindström
  • Rådgivare verksamhet och styrning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
  • Tel: 08-622 15 91