Bra kommunikation följer en röd tråd. Kommunikationen ska bygga på och stärka klubbens identitet och varumärke.

Utifrån er vision, verksamhetsidé och värdegrund, diskutera och kom överens om hur ni vill uppfattas, vad som är viktigast och vem man är till för.

Det ska vara lätt att identifiera att kommunikationen kommer från just er golfklubb. Besluta därför om återkommande igenkänningsfaktorer. Välj samma typsnitt i allt från hemsidan till kommittéinformation och tryckt material. Utgå gärna från färgerna i loggan när det gäller färgval.

 • 1. Tydlighet

  Du som avsändare är ansvarig för att mottagaren förstår. Vi är ofta stressade och skumläser texter, många gånger i mobilen. Vi vill snabbt hitta svar på frågor. Därför blir tydlighet viktigt, till exempel genom att:

  ✓ dela upp information i stycken
  ✓ sammanfatta i punktform
  ✓ komplettera med bilder som förstärker budskapet
   
  Se kommunikationen ur mottagarens ögon, exempelvis en person som blir intresserad av att lära sig spela golf på er golfklubb.

  ☞ Hur ser flödet ut? Börja med informationen på sociala medier, mötet med hemsidan, etc.
  ☞ Hur enkel och tillgänglig är informationen om nybörjargrupper och medlemskap? Är den ett knapptryck bort, eller ligger informationen flera klick och länkar bort?

   

 • 2. Vad ska kommuniceras?

  ☞ Skapa en kommunikationsplan.
  Den ska innehålla verksamhetsmål, kommunikationsmål, målgrupper, budskap, kanaler, budget och resurser, vem som ska kommunicera vad i vilka frågor, uppföljning och värdering.

  Diskutera därefter detaljerna, en plan för nyhetsbrev, rutiner för internkommunikation med anställda eller ideellt engagerade, kampanjer för nybörjare, strategier för ombyggnadsplaner etc.

  ☞ Identifiera era målgrupper och hur du enklast når dem.

  Nästan alla använder internet, med Youtube, Facebook och Instagram i topp. Men kanalvalet kan skilja sig mellan målgrupper. Vuxna använder mest Facebook, ungdomar Snapchat och barn Youtube (Internetstiftelsen 2022).

  Fundera över vilken information som ska skickas ut på vilken kanal: Hemsidan, Facebooksidan, Instagramkontot, i brev, under fysiska träffar, i nyhetsbrev och på anslagstavlan i klubbhuset. Allt behöver inte publiceras på alla platser.

   

 • 3. Målgrupper

  Alla behöver inte få information om allt. Målgruppsanpassa informationen, så uppmärksammas den bättre. Här kommer exempel på målgrupper:

  ☞ Medlemmar: juniorer/seniorer, män/kvinnor, nybörjare/elitspelare, tävlingsaktiva/sociala golfare, etc.

  Interna: personal, styrelse, kommittéer, entreprenörer, etc.

  ☞ Externa: greenfeegäster, partners, distrikt/förbund, lokalpressen, länsstyrelsen, kommunen, andra föreningar etc.

   

 • 4. Vem ska kommunicera vad?

  Det kan bero på målgrupp och budskap. Vem pratar med media, vem skriver klubbens nyhetsbrev, vem publicera på hemsidan eller Facebook? Det bör framgå tydligt i kommunikationsplanen. Alla som är inblandade bör få tydliga instruktioner kring typsnitt, färgval, språkval, bildval etc.

  Ta kontakt med er klubbrådgivare om ni vill lära er mer kring kommunikation.

   

Värdefulla resurser i klubbens kommunikation

Mall kommunikation

GIT e-post

Se inspirerande Pitch-avsnitt på temat kommunikation

Så stärker ni klubbens it-säkerhet