Svenska Golfförbundet (SGF) driver en hel del av verksamheten i bolagsform.

Svenska Golfförbundet är moderorganisation och därunder organiseras tre dotterbolag och ett vilande delägt bolag.

SGF Affärsutveckling AB driver Svenska Golfförbundets affärsverksamhet där vi samlar partners och kommersiella projekt. Här drivs också de svenska golftourena

SGF Golfsystem AB driver Golfens IT-system, i dagligt tal GIT.

SGF Event AB, 2014 såldes damernas Europatourtävling Helsingborg Open till PR Event Båstad AB. Under 2015 har konsulttjänster sålts till Helsingborg Open. Ingen verksamhet har funnits i bolaget sedan 2016.

SGT AB (Svenska Golftourerna AB), SGF äger bolaget till 50 procent tillsammans med Svenska PGA, 50 procent. SGT AB driver de svenska golftourerna. Detta bolag är vilande från och med 2018.