Svenska Golfförbundet har för närvarande två kommittéer (Regelkommittén och Juridiska Nämnden) och ansvaret för två stiftelser (Sterf och Axel Fahlesons stipendium).

Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter i kommittéerna och stiftelsernas styrelser. Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat från styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning till förbundsmötet i april. För stiftelserna gäller de bestämmelser som anges i stiftelseurkunderna.

Regelkommittén

Lars Hörnell ordförande, 073-668 20 41
Jan-Gunnar Forsblad (sekreterare), Christina Rodman, Birgitta Ljung, Anders Jonsson, Leif Nyström, Ola Welander, Göran Hermes, Kerstin Rydström (FS representant) och Claes Grönberg (adjungerad som handläggare för SGF).

Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand ordförande, 070-517 02 03
Peter Danowsky (vice ordf), Cecilia Landelius, Elena Perrone och Martin Rhodin. Suppleant Jan Rebane, f.d. ordförande i Juridiska Nämnden. Thomas Bergman är ansvarig handläggare.

Sterf

(Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)
Bruno Hedlund, ordförande, 070-420 56 34
Trygve Aamlid, Norge, vice ordförande. Petri Peltoniemi, Finland, Pål Melbye, Norge, Torben Kastrup Petersen, Danmark, Edwin Roald, Island, Gunnar Håkansson, Sverige, Jerry Knox, UK och Stefan Nilsson, Swedish Greenkeepers Association. Maria Strandberg, STERF director.

Axel Fahlesons stipendium

(se stipendier)