Svenska Golfförbundet har för närvarande två kommittéer (Regelkommittén och Juridiska Nämnden) och ansvaret för två stiftelser (Sterf och Axel Fahlesons stipendium).

Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter i Regelkommittén och i stiftelsernas styrelser.  Förbundsmötet utser ordförande och ledamöter i Juridiska Nämnden.

Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat från förbundsmötet i april, samt styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning till förbundsmötet. För stiftelserna gäller de bestämmelser som anges i stiftelseurkunderna.

Regelkommittén

Ola Welander (ordförande), Lars Hörnell (vice ordförande) Klas Bengtsson, Åsa Gustavsson, Anders Jonsson, Krister Johansson, Birgitta Ljung, Karl-Gunnar Persson, Christina Rodman, Tommy Schill  och Claes Grönberg (sekreterare samt adjungerad som handläggare för SGF).

Mer info och kontakt

Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand (ordförande), Peter Danowsky (vice ordförande), Elena Perrone, Martin Rhodin och Maria Schöllin (ledamöter), Magnus Göransson (suppleant), Thomas Bergman (ansvarig handläggare SGF) och Daniel Rosendahl (biträdande handläggare SGF).

Mer info och kontakt

Sterf (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)

Bruno Hedlund (ordförande, 070-420 56 34), Trygve S. Aamlid, Norge (vice ordförande), Jari Koivusalo, Finland, Pål Melbye, Norge, Torben Kastrup Petersen, Danmark, Einar Gestur Jónasson, Island, Gunnar Håkansson, Sverige, Jerry Knox, UK, Thomas Pihl, Nordic Greenkeeper organization, Maria Strandberg, direktör.

Mer info

Axel Fahlesons stipendium

Läs mer under stipendier.

Svenska Golfmuseet

Svenska Golfmuseet drivs av en stiftelse med Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb som de tre stiftarna. Museiintendent är Göran Nyström. Styrelsen består av Claes Grönberg (ordförande), Georg Kittel och Mikael Langbråten (ledamöter), Leif Einarsson, Patrik Brorsson, Johan Johansson och Göran Nyström (adjungerade).

Mer info