Regelkommittén ansvarar för handläggningen och bevakningen inom Svenska Golfförbundet när det gäller frågor om golfens regelverk – regler för golfspel, handicapregler, amatörregler och banvärdering.

Regelkommittén har också ett delansvar för utbildning kring regelverken när sådan utbildning genomförs direkt eller indirekt i SGF:s regi. 

Regelkommittén är indelad i och arbetar och bereder frågor i fyra olika arbetsutskott (Regler för golfspel, handicap och banvärdering, amatörregler och klubbor, bollar och utrustning). Regelkommittén sammanträder tre-fem gånger per år och behandlar då inkomna frågor och frågor som anses vara av principiell vikt för tillämpningen av regelverken.

Presentation av Regelkommittén


Claes Grönberg, Österåkers GK (Sekreterare)
070-537 53 70

Lars Hörnell, Karlskoga GK (Ordförande)
073-668 20 41

Klas Bengtsson, Hills GK
070-202 02 59

Göran Hermes, Luleå GK
070-527 00 57 

Anders Jonsson, Umeå GK 
070-595 99 77

Birgitta Ljung, Eksjö GK 
070-731 62 68

Leif Nyström, Bryngfjordens GK
070-293 18 72

Christina Rodman, Rya GK
070-265 16 61

Kerstin Rydström, Stockholms GK
070-326 15 89

Thomas Waldenstedt, Sand GC
070-624 40 01

Ola Welander, Västerås GK (Vice ordförande)
076-633 16 28

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.