Regelkommittén ansvarar för handläggningen och bevakningen inom Svenska Golfförbundet när det gäller frågor om golfens regelverk – regler för golfspel, handicapregler, amatörregler och banvärdering.

Regelkommittén har också ett delansvar för utbildning kring regelverken när sådan utbildning genomförs direkt eller indirekt i SGF:s regi. 

Regelkommittén är indelad i och arbetar och bereder frågor i fyra olika arbetsutskott (Regler för golfspel, handicap och banvärdering, amatörregler och klubbor, bollar och utrustning).

Regelkommittén sammanträder tre–fem gånger per år och behandlar då inkomna frågor och frågor som anses vara av principiell vikt för tillämpningen av regelverken.

Presentation av Regelkommittén

Ledamöter

Ola Welander, Västerås GK (Ordförande)
076-633 16 28

Lars Hörnell, Karlskoga GK (Vice ordförande)
073-668 20 41

Claes Grönberg, Österåkers GK (Sekreterare, handläggare SGF)
070-537 53 70

Klas Bengtsson, Hills GK
070-202 02 59

Åsa Gustavsson, Eksjö GK
070-379 20 73 

Anders Jonsson, Umeå GK 
070-595 99 77

Krister Johansson, Vidbynäs GC
070-588 39 82

Birgitta Ljung, Eksjö GK 
070-731 62 68

Karl-Gunnar Persson, Kungsbacka GK
070-572 28 02

Christina Rodman, Rya GK
070-265 16 61

Tommy Schill, Vasatorps GK
070-560 49 99

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.