Regelkommittén ansvarar för handläggningen och bevakningen inom Svenska Golfförbundet när det gäller frågor om golfens regelverk, Regler för golfspel, EGA handicapregler, amatörregler och banvärdering enligt USGA:s system.

Regelkommittén har också ett delansvar för utbildning kring regelverken när sådan utbildning genomförs direkt eller indirekt i SGF:s regi. 

Regelkommittén är indelad i och arbetar och bereder frågor i fyra olika arbetsutskott (Regler för golfspel, handicap och banvärdering, amatörregler och klubbor, bollar och utrustning). Regelkommittén sammanträder tre-fem gånger per år och behandlar då inkomna frågor och frågor som anses vara av principiell vikt för tillämpningen av regelverken.

Presentation av Regelkommittén


Claes Grönberg, Österåkers GK, (ansvarig handläggare)
08-622 15 82 (a)
070-537 53 70 (m)
08-765 90 04 (b)

Lars Hörnell, Karlskoga GK (ordförande)
0586-73 31 84 (a)
0586-340 56 (b)
073-668 20 41 (m)

Jan-Gunnar Forsblad, Jönköpings GK (sekreterare)
036-16 43 97 (b)
0708-26 56 09 (m)

Klas Bengtsson, Hills GK
031-28 52 65
070-202 02 59

Göran Hermes, Luleå GK
070-527 00 57 (m)
08-35 53 63 (b)

Anders Jonsson, Umeå GK 
090-14 03 92 (b) 
090-786 71 27 (a) 
070-595 99 77 (m)

Birgitta Ljung, Eksjö GK
08-35 77 45 (b) 
070-731 62 68 (m)

Leif Nyström, Bryngfjordens GK
010-56 705 86 (a)
054-15 53 93 (b)
070-293 18 72 (m)

Christina Rodman, Rya GK
042-26 12 64 (b)
070-265 16 61 (m)

Ola Welander, Västerås GK
021-33 16 38 (b)
0766-33 16 28 (m)

Kerstin Rydström, Gällivare-Malmbergets GK
Förbundsstyrelsens representant
070-326 15 89 (m)

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.