Juridiska Nämnden ansvarar för att på ett självständigt sätt i förhållande till Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse:

 • Fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar. 

 • Fatta beslut i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om uteslutning eller varning enligt 15 kap 1 § i RF:s stadgar. 

 • Fatta beslut i övriga överklagade ärenden enligt 15 kap 3 § i RF:s stadgar där fråga är om beslut av GK:s eller GDF:s årsmöte eller styrelse.

Juridiska Nämnden ansvarar också för en utbildning om den del av RF:s regelverk som omfattar 14 kap. Detta sker via ett seminarium som genomförs var tredje år för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Läs mer här

Till minne av Jan Rebane

Grundaren, tidigare ordföranden och hedersordföranden i Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd, Jan Rebane, har avlidit efter en kort tids sjukdom.

Vi i Juridiska Nämnden kommer att sakna Jan mycket. Minnet av hans klokhet, värme och medmänsklighet lever vidare såväl hos oss som hade förmånen att lära känna honom som i nämndens fortsatta arbete.

 1. Läs Juridiska Nämndens minnesord om Jan
 2. Jan Rebane utbildade sig till jurist och arbetade hela sitt yrkesverksamma liv som domare. Han juridiska skicklighet och goda ledaregenskaper ledde till att han avslutade sin yrkesmässiga karriär som chef för Sunne tingsrätt 2005.

  Jans mycket stora intresse för golf, i kombination med hans erfarenheter som domare, ledde till att han valdes som ordförande i såväl Sunne Golfklubb som Värmlands Golfdistriktsförbund.

  År 1989 fick Jan Rebane uppdraget att delta i bildandet av Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd. Jan blev också nämndens förste ordförande. En position som han innehade i imponerande 25 år.

  Efter att han lämnade rollen som ordförande 2014 utnämndes Jan till nämndens hedersordförande. Jan hade också fram till 2023 en betydelsefull roll som suppleant i nämnden. I den egenskapen deltog han i flera ärenden och var ett värdefullt bollplank för nämndens ledamöter.

  Utöver Jans framstående insatser för svensk golf är det hans personliga egenskaper som vi kommer att minnas honom mest för. Jan hade en humanistisk livssyn och ett stort mått av medmänsklighet. Han var en hedersman av den gamla sorten, vilket gjorde att han alltid behandlade parterna i Juridiska Nämndens ärenden med stor respekt och värdighet.

  Dessa egenskaper förenade Jan med ett stort mått av humor, ett charmigt sätt att vara på och inte minst ett glatt humör som han generöst delade med sig av. Det gjorde att man fylldes av mycket glädje och positiv energi varje gång man träffade Jan.

  Allt Jan stod för och det fina arbete han bidrog med för golfsporten ledde till att han 2005 tilldelades Svenska Golfförbundets guldmärke.

  Vi kommer att sakna Jan mycket. Minnet av hans klokhet, värme och medmänsklighet lever vidare såväl hos oss som hade förmånen att lära känna honom som i nämndens fortsatta arbete.

  Stockholm 19 april

  Ordförande Thomas Hedstrand
  Juridiska Nämnden

Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand, Torekovs GK (ordförande)
070-517 02 03

Peter Danowsky, Visby GK (vice ordförande)
070-728 55 99

Martin Rhodin, Sunne GK
073-767 25 12

Elena Perrone, Vidbynäs Golf
073-966 65 15

Maria Schöllin, Vallentuna GK
070-728 38 55

Magnus Göransson, Skaftö GK (suppleant)
070-491 27 34

Thomas Bergman, Ballyliffin GC (ansvarig handläggare)                  
070-336 68 92

Daniel Rosendahl, Idrottshögskolans GK (biträdande handläggare)
073-415 43 50

För mer information, kontakta

Thomas.