Juridiska Nämnden ansvarar för att på ett självständigt sätt i förhållande till Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse:

  • Fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar. 

  • Fatta beslut i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om uteslutning eller varning enligt 15 kap 1 § i RF:s stadgar. 

  • Fatta beslut i övriga överklagade ärenden enligt 15 kap 3 § i RF:s stadgar där fråga är om beslut av GK:s eller GDF:s årsmöte eller styrelse.

Juridiska Nämnden ansvarar också för att utbildning om den del av RF:s regelverk som omfattar 14 kap. genomförs vart tredje år för golfdistriktsförbundens juridiska disciplinkommittéer.

Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand Torekovs GK (ordförande)
070-517 02 03

Peter Danowsky Visby GK (vice ordförande)
070-728 55 99

Martin Rhodin Ingarö GK
073-767 25 12

Cecilia Landelius  Mälarö GK Skytteholm 
070-554 81 56

Elena Perrone Vidbynäs Golf
073-966 65 15

Jan Rebane Sunne GK (Suppleant)
073-379 19 79                                

Thomas Bergman Ballyliffin GC (ansvarig handläggare)                  
070-336 68 92

Daniel Rosendahl Idrottshögskolans GK (biträdande handläggare)
073-415 43 50

För mer information, kontakta

Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12