Juridiska Nämnden ansvarar för att på ett självständigt sätt i förhållande till Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse:

  • Fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar. 

  • Fatta beslut i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om uteslutning eller varning enligt 15 kap 1 § i RF:s stadgar. 

  • Fatta beslut i övriga överklagade ärenden enligt 15 kap 3 § i RF:s stadgar där fråga är om beslut av GK:s eller GDF:s årsmöte eller styrelse.

Juridiska Nämnden ansvarar också för en utbildning om den del av RF:s regelverk som omfattar 14 kap. Detta sker via ett seminarium som genomförs var tredje år för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Läs mer här

Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand, Torekovs GK (ordförande)
070-517 02 03

Peter Danowsky, Visby GK (vice ordförande)
070-728 55 99

Martin Rhodin, Sunne GK
073-767 25 12

Elena Perrone, Vidbynäs Golf
073-966 65 15

Maria Schöllin, Vallentuna GK
070-728 38 55

Magnus Göransson, Skaftö GK (suppleant)
070-491 27 34

Jan Rebane, Sunne GK (hedersordförande)
073-379 19 79

Thomas Bergman, Ballyliffin GC (ansvarig handläggare)                  
070-336 68 92

Daniel Rosendahl, Idrottshögskolans GK (biträdande handläggare)
073-415 43 50

För mer information, kontakta

Thomas.