Läs om hur Svenska Golfförbundet följer Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och ladda ner styrelsens styrningsrapporter.

RF logga

Alla inom idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar.

Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om Riksidrottsförbundets (RF) kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Koden infördes 2023 som ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den är en rekommendation för god styrning som alla specialidrottsförbund och föreningar inom RF ska följa eller förklara.

Läs mer hos RF

Ladda ner RF:s kod för demokratisk styrning (pdf)

Demokratisk styrning inom SGF

Vi inom Svenska Golfförbundet (SGF) är måna om att styra organisationen på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Vi värnar om god styrning, med demokratiska processer, transparens och antikorruption.

Via flikarna nedan kan du läsa om hur SGF arbetar med demokratisk styrning i enlighet med RF:s kod, och ladda ner förbundsstyrelsens styrningsrapporter för SGF:s verksamhet.

Samlad information

Rapporter

 • Styrningsrapporter

  Enligt punkt 10 i RF:s kod för demokratisk styrning ska förbundsstyrelsen årligen upprätta en styrningsrapport. Rapporten ska innehålla:

  • En sammanställning av hur styrelsen arbetat med koden under året, vilka regler i koden förbundet eventuellt avvikit ifrån – inklusive skäl för avvikelse och beskrivning av den lösning som valts i stället.

  • Uppgifter om förbundets demokratiska styrning, inklusive och en sammanställning av personer i ledande position samt en sammanfattning av hur styrelsearbetet bedrivits.

  De senaste fem årens styrningsrapporter ska publiceras på förbundets webbplats, på den särskilda sida för övriga styrningsfrågor (= denna sida).

  Svenska Golfförbundets första styrningsrapport enligt RF:s kod kommer att gälla verksamhetsåret 2023. Den kommer att publiceras i början av 2024, i samband med övriga handlingar till förbundsmötet i april.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Porträttbild på Gunnar.
Thomas.